Son autónomo: como podo mellorar a miña xubilación

Se es autónomo interesarache coñecer estas claves importantes para a túa xubilación

A pensión pública por xubilación que lle corresponde aos traballadores por conta propia depende de dous factores: o tempo que estivesen cotizando á Seguridade Social e a base de cotización que se escollese. O autónomo que desexe mellorar a súa pensión deberá atender estes dous conceptos que repasamos brevemente, sen esquecer que existe un complemento á pensión pública: o plan de pensións privado, no que profundaremos máis adiante.

Por un lado, o período mínimo de cotización para acceder a unha pensión pública é de 15 anos, dos que 2 deberán de estar cotizados nos últimos 15 anos. A partir de aí, canto máis tempo cotizase o autónomo, maior será a súa pensión. Na actualidade, un autónomo pode xubilarse aos 65 anos se cotizou polo menos 36 anos. En caso contrario, a idade de xubilación será de 65 anos e 6 meses. En 2027 a idade ordinaria será de 67 anos, pero poderán acceder desde os 65 anos sempre que se acrediten polo menos 38 anos e 6 meses cotizados. Tamén é posible xubilarse anticipadamente dous anos antes da idade ordinaria sempre que se acrediten polo menos 35 anos de cotizacións.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Para coñecer cal será a contía final da pensión debemos coñecer tamén canto se cotizou. Neste sentido, a base de cotización mínima é de 919,80 € mensuais mentres que a máxima é de 3.751,20 €. De novo, a maior cotización, maior será a pensión pública á que se teña dereito tras a xubilación, pero hai que ter en conta que tras o último cambio lexislativo, os anos cotizados que se contabilizan para calcular a pensión pasaron de ser os últimos 15 aos últimos 21 anos (en 2018) e aos últimos 25 anos, onde quedará fixado no ano 2022.

Así, segundo os datos de 2018 da Secretaría de Estado da Seguridade Social, a pensión media dun autónomo xubilado é de 718,75 € mensuais, un 40 % menos ca a dos traballadores por conta allea xubilados. Esta situación prodúcese, segundo os datos da Seguridade Social, porque o 86 % dos autónomos españois cotiza pola base mínima.

Ante este escenario, o plan de pensións supón un complemento para aqueles autónomos que queiran manter o seu nivel de vida máis alá da xubilación.

O plan de pensións axeitado para o autónomo

No mercado non existe un plan de pensións específico para autónomos, pero si hai certos aspectos aos que o autónomo debe estar atento no momento de contratar un destes produtos financeiros: o tempo que se vai estar achegando diñeiro ao plan, a contía periódica que se quere destinar e o perfil do aforrador que se quere adoptar.

A idade para abrir un plan de pensións

Canto antes se comece a aforrar maior será a renda que obteñamos no momento da xubilación. Por exemplo, se un autónomo abre o seu plan de pensións aos 50 anos e comeza a achegar 100 € mensuais, no momento da súa xubilación aos 65 anos poderá gozar dun capital estimado de 24.076 € cun perfil investidor de carácter moderado.

Porén, se comezase a achegar ao seu plan de pensións a mesma cantidade á idade de 40 anos poderá dispor dun capital estimado de 45.891 €. Se o aforro comezase aínda antes, aos 30 anos de idade, o capital estimado alcanzaría os 75.042,42 €.

A achega periódica

Os plans de pensións son flexibles á hora de requirir un importe periódico e a maioría deles non ten un mínimo estipulado, aínda que si un máximo que por lei é de 8.000 € ao ano.

O autónomo pode escoller que achega periódica realiza –o habitual é que sexa mensual ou anual-, tendo en conta que a poderá modificar á alza ou á baixa se nalgún momento a súa facturación llo require. De novo, canto maior sexa a achega que se vaia facendo ao plan de pensións, maior será o capital estimado do que se gozará.

Retomando o autónomo do exemplo anterior, se en vez de achegar 100 € mensuais desde os 30 anos de idade, achegase 150, o seu capital previsto dispoñible incrementaríase ata alcanzar os 112.564 €. 50 € de diferenza ao mes supuxeron unha diferenza de 37.521,58 €.

O perfil do investidor

Os números que acabamos de ver están suxeitos a un importante factor que debe decidir o autónomo: que perfil de investidor quere adoptar. Encontramos principalmente tres perfís que son o conservador, o moderado e o decidido. En función do perfil, os aforros que depositemos no plan de pensións investiranse en diferentes activos de renda variable ou similares -accións, instrumentos derivados, etc-, así como en activos de renda fixa, emitidos en distintas moedas.

Conforme se eleva o perfil do investidor, maior é o risco que se corre de non obter unha rendibilidade desexada, pero ao mesmo tempo, maior é a ganancia potencial.

Recuperamos por última vez o autónomo do exemplo anterior, que finalmente optou por comezar a investir no seu plan de pensións aos 30 anos, achegando 150 € mensuais. En principio propúxose adoptar un perfil conservador, pero comprobou como eses 112.564 € de capital previsto cun perfil moderado, convertíanse en 77.259,46 €. Finalmente e ao ser aínda moi novo, prefire arriscar un pouco máis e elixir un perfil decidido; deste xeito, o seu capital estimado no momento da xubilación pasa a ser de 208.935 €.

Un autónomo pode investir no tipo de plan de pensións que desexe, pero é importante ser coherente co risco que se pode asumir. Canto máis lonxe se encontre da xubilación, máis “marxe de manobra” ten e maior risco pode asumir polo tanto en busca de maior rendibilidade. Segundo pasa o tempo, é necesario moderar os riscos ata que queden eliminados nos anos previos á xubilación, na que preservar o capital debe ser a prioridade.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Outros datos que hai que ter en conta

Unha das vantaxes dos plans de pensións é que desgravan na declaración da renda ata un máximo de 8.000 € anuais ou o 30 % da suma dos rendementos netos do traballo e actividades económicas percibidas individualmente no exercicio.

Porén, hai que ter en conta que á hora de rescatar o plan de pensións haberá que tributar polo diñeiro percibido, tanto se se fai en forma de renda ou en forma de capital. O importe rescatado terá a consideración de rendementos do traballo.

Aquí, novamente, o máis importante é informarse axeitadamente para rescatar da maneira máis óptima o noso plan de pensións.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?