Instituto BBVA de Pensións, ao servizo da sociedade

Coñece todas as actividades que desenvolve o noso instituto

A Miña Xubilación nace co obxectivo de incrementar o coñecemento da sociedade en materia de pensións e previsión social. 

Para levar a cabo este obxectivo, en A Miña Xubilación ponse en marcha o Instituto BBVA de Pensións, cuxos eixes de actuación se basean en: 

1. A investigación sobre os sistemas de pensións e as cuestións que afectan á súa sustentabilidade e a suficiencia das súas prestacións, desde a redución de ingresos por cotizacións en épocas de crise económica, os efectos derivados do crecemento continuado da esperanza de vida, etc. 

Para iso, contamos cun foro de expertos formado por personalidades independentes de diversas nacionalidades, procedentes do mundo académico e da investigación socioeconómica, cuxos traballos se poden encontrar no Instituto BBVA de Pensións.
Foro de expertos do Instituto BBVA de Pensións. José Antonio Herce (presidente), Mercedes Ayuso, Jorge Bravo, Elisa Chuliá, Robert Holzman.

2. A divulgación, co fin de mellorar o coñecemento dos cidadáns para que poidan tomar decisións informadas e planificar adecuadamente o seu ciclo vital.

O noso obxectivo é que calquera persoa, con independencia da súa idade, coñecementos previos ou situación persoal, poida encontrar documentación e ferramentas, elaboradas de forma didáctica e comprensible, coas que informarse sobre estas cuestións.

Para iso, o Instituto a través da súa web ofrece os seguintes contidos, de carácter totalmente gratuíto e accesibles por toda a poboación:

 • Artigos, vídeos e infografías sobre pensión pública e planificación financeira, segmentados por idade e réxime de cotización á Seguridade Social.
 • Ferramentas que permiten simular desde a pensión da Seguridade Social que se percibirá no futuro ao aforro necesario para complementar esa pensión, analizar os ingresos e gastos no momento da xubilación ou a forma adecuada de rescatar un plan de pensións, entre outros.
 • Servizo de consultas en liña, con respostas personalizadas sobre pensións públicas e aforro para a xubilación.

O Instituto BBVA de Pensións é unha iniciativa que forma parte da política de responsabilidade corporativa do Grupo, que busca xerar valor para todos os grupos de interese de forma equilibrada e sustentable ao longo do tempo, xunto con outras relacionadas coa educación infantil de colectivos desfavorecidos, a inclusión financeira e o emprendemento social.

Coñece máis acerca del en www.jubilaciondefuturo.es

Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?