Cal é o futuro das pensións

Todas as claves para entender o futuro do sistema de pensións español.
A recente reforma das pensións en 2013 introduciu cambios paramétricos, que se están a implantar gradualmente ata 2027, procurando reforzar a sostibilidade do sistema ante os importantes retos, principalmente demográficos, aos que ten que enfrontarse. Non está soa España nesta batalla, pois é un denominador común aos países desenvolvidos, que ven avellentar a súa poboación sen que haxa unha substitución xeracional clara debido á baixa natalidade. Neste artigo contámosche en detalle como será o futuro das pensións en España e cales foron as principais medidas adoptadas na reforma de 2013.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Quen paga as pensións

O sistema de pensións español baséase no principio de repartición, xa que as pensións dos xubilados se sustentan coas achegas das empresas e dos traballadores en activo á Seguridade Social. Non se ten que caer na confusión de pensar que o sistema aforra estas achegas para pagar a pensión dos futuros pensionistas: a realidade é que o Estado utiliza as cantidades achegadas polos traballadores en activo para pagar as pensión dos traballadores xubilados nese momento. Seguindo esta mesma lóxica, serán os traballadores futuros os que paguen a pensión dos que hoxe cotizan e traballan.

Ademais, de acordo co principio de proporcionalidade contributiva sobre o que tamén se basea o sistema de pensións español, a contía que se recibirá na futura pensión virá dada pola contía das achegas realizadas á Seguridade Social (desde 2027 computaranse as dos últimos 25 anos) e o período de tempo total que se contribuíse ao sistema.

O futuro das pensións

Tal e como se acaba de expor, serán os futuros traballadores os que paguen as pensións dos traballadores que se retiren nun futuro. Esta premisa non augura un bo futuro, xa que se espera que a proporción entre traballadores en activo e pensionistas tenda a desequilibrarse a favor destes últimos a medida que pasen os anos. A mediados de século estímase que haberá en España máis de 15 millóns de persoas de máis de 65 anos, fronte aos pouco máis de 9 millóns que hai agora. As causas que xeraron e continúan contribuíndo a esta situación pódense atribuír a dous importantes factores demográficos:

  • Por un lado, a esperanza de vida da poboación é cada vez máis longa, o que aumenta o número de pensionistas e fai que o gasto para o Estado sexa cada vez maior.
  • Por outro lado, a taxa de natalidade non fai máis que decrecer e no peche do ano pasado rexistrouse o índice máis baixo dos últimos corenta anos: é evidente que o número de traballadores en activo que soporta o sistema diminuirá nos próximos anos.

Factor de sostibilidade para o sistema de pensións

Co fin de pór solución a unha situación que só parece poder empeorar, o Goberno aprobou en 2013 unha reforma das pensións que incluía o polémico factor de sostibilidade. Nun principio, este factor ía entrar en vigor en 2019, pero tras a aprobación en xullo de 2018 dos Orzamentos xerais do Estado, a súa entrada en vigor foi atrasada ata unha data “non posterior a 1 de xaneiro de 2019”.

O factor de sostibilidade busca adecuar a contía das pensións á evolución da esperanza de vida cunha sinxela lóxica: se un xubilado vai vivir máis anos (a esperanza de vida é crecente) deberá percibir unha contía mensual menor para que a cantidade total da súa pensión sexa axustada ao nivel de contribucións que realizou e sexa equivalente á dun traballador que cotizou da mesma maneira ao sistema pero que se xubilou nun momento ao que se lle atribuía unha esperanza de vida menor. Outros países do noso ámbito xa inclúen un factor de sostibilidade equivalente no cálculo das súas pensións.

Outra das variables que introduciu a reforma de 2013 é o índice de revalorización das pensións (IRP), que o que fai é vincular a suba anual das pensións á saúde das contas da Seguridade Social, fixando un chan (0,25 %) e un teito (IPC + 0,50 %).

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Porén, tras a aprobación dos Orzamentos xerais do Estado para 2018, este índice quedou en suspenso e para 2018 e 2019 aplicouse unha revalorización en liña co IPC, do 1,6 %, a pesar das advertencias de diversos organismos que sosteñen que aplicar esa fórmula pode incrementar o déficit a medio e longo prazo. Queda por resolver como se revalorizarán as pensións en 2020 e anos sucesivos, aínda que todo parece indicar que o IRP quedou definitivamente aparcado.

Ante un futuro tan incerto, a mellor opción é buscar un plan alternativo. Por iso, desde o BBVA querémoste axudar a garantir o teu benestar no momento en que decidas xubilarte e ofrecémosche plans de pensións que se axustan á túa idade e ás túas necesidades de investimento. Entra en bbva.es e visita o noso simulador de plans de pensións para calcular as túas achegas e planificar o teu futuro aforro fiscal. Ou, se o prefires, ven por algunha das nosas oficinas para recibir asesoramento personalizado.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?