Que facer en caso de embargo dun plan de pensións?

Explicámosche baixo que circunstancias o teu plan de pensións pode ser embargado e como enfrontarte a iso

Por norma xeral, un embargo asóciase ás contas correntes ou ás vivendas pero, que ocorre se unha persoa non ten ingresos pero si un plan de pensións? Pode darse o embargo dun plan de pensións? A resposta é si, pero con varios matices.

Un plan de pensións é un mecanismo de aforro privado a longo prazo pensado para complementar a pensión por xubilación da Seguridade Social. Atendendo a esta definición, enténdese que os fondos do plan de pensións non se poden rescatar ata o momento da xubilación do seu beneficiario. Porén, existe unha serie de continxencias que permiten acceder a eses fondos antes do momento da xubilación:

 • Incapacidade.
 • Dependencia.
 • Situación de desemprego de longa duración.
 • Enfermidade grave.
 • Falecemento.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Regulamento de plans e pensións

Unha vez explicadas as circunstancias especiais que posibilitan o rescate dos fondos do plan de pensións, é necesario saber que acontece cos fondos mentres o plan permanece activo. O Regulamento de plans e pensións establece que mentres o diñeiro permanece investido non se pode embargar nin someter a ningunha outra traba xudicial ou administrativa. Deste xeito, mentres non saquemos os fondos para gastalos, o diñeiro investido no plan de pensións pode seguir revalorizándose e xerando beneficios.

O recollido no Regulamento de plans e pensións supón unha posibilidade para aquelas persoas que estean nunha situación económica complicada pero non crítica. Se unha persoa ten dificultades financeiras pero pode manter os fondos do seu plan de pensións sen rescatar, estes teñen a posibilidade de xerar beneficios e aumentar o saldo que poderá utilizar cando chegue o momento da xubilación ou cando se produza algunha das continxencias polas que se pode liberar antes desa data.

Porén, cando se fala de investimentos e leis nunca é branco ou negro. O gris da posibilidade de embargo dun plan de pensións vén co Regulamento que di que “os dereitos consolidados do partícipe nun plan de pensións non poderán ser obxecto de embargo, traba xudicial ou administrativa, ata o momento en que se cause o dereito á prestación ou en que sexan dispoñibles (...), por corresponder a achegas realizadas con polo menos dez anos de antigüidade”.

Circunstancias en que se pode embargar un plan de pensións

A modificación do Regulamento de plans e pensións recollida no correspondente BOE, abre unha serie de posibilidades para que o embargo dun plan de pensións sexa posible.

Mentres que a condición dos fondos investidos como un diñeiro intocable permanece vixente, se se executa unha orde de embargo por insolvencia do partícipe do plan de pensións, o banco actúa da seguinte maneira: cando a entidade xestora recibe a orde de embargo, realiza unha anotación da orde xudicial que implica que se dentro de, por exemplo, 15 ou 20 anos o partícipe vai cobrar o plan de pensións, é nese momento no que se poderá embargar. Sempre será mediante unha orde xudicial ou administrativa, e nunca o banco ou outra entidade ou persoa física ou xurídica poderá dar instrucións para o embargo.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Porén, as continxencias extraordinarias de acceder aos fondos e a última modificación do regulamento abren outra vía de actuación para o banco que lle aforra tempo de espera ata o momento legal de executar o embargo. Se o partícipe do plan está nunha situación legal de desemprego de longa duración, ou está incapacitado para a vida laboral por padecer unha enfermidade grave, o banco, sempre mediante a orde xudicial correspondente, pode acceder a embargar o plan se o beneficiario decide voluntariamente rescatalo acolléndose a algunhas destas continxencias extraordinarias.

No que atinxe ao prazo de dez anos de antigüidade, é importante entender que a modificación do Decreto entrou en vigor en xaneiro de 2015. Como se especifica que os fondos aos que se pode acceder teñen que ter unha antigüidade de dez anos, enténdese que estas medidas empezaríanse a aplicar en 2025. Pero de momento, nin a lei nin o regulamento prevén esta medida de actuación extraordinaria para este suposto.

A miña xubilación A miña xubilación
Coa colaboración do Instituto BBVA de PENSIÓNS:
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?