Deducións fiscais de PPA e PPI

Descobre como pagar menos impostos polos teus aforros.

Os produtos de investimento tópanse máis estendidos cada día, como unha vía de rendibilizar o aforro para a xubilación. A oferta é cada vez maior e os coñecementos financeiros dos cidadáns cada vez máis elevados. Desta forma, os pequenos aforradores teñen a posibilidade de establecer os seus propios criterios e prioridades á hora de elixir o produto que máis lles convén: mentres que algúns optan por instrumentos que xeren rendementos máis elevados, outros prefiren elixir unha opción que lles proporcione maior liquidez. A clave é estar situado en todo momento en opcións de investimento acordes co perfil de risco do individuo.

Con todo, a posibilidade de pagar menos impostos polos aforros situouse como unha das características máis atractivas á hora de tomar esta decisión. A pesar de que non todos os produtos de aforro ofrecen esta posibilidade, os PPA e os PPI contan con certas vantaxes fiscais que poden resultar moi beneficiosas. Neste artigo, contámosche como funcionan as deducións dos PPA e os PPI para que poidas empezar a sacar o máximo partido aos teus aforros.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Que son os PPA e os PPI?

Os plans de previsión asegurados (PPA) e os plans de pensións individuais (PPI) son instrumentos especialmente deseñados para xerar aforros para a xubilación.

Os plans de previsión asegurados caracterízanse por ofrecer unha rendibilidade cun tipo de xuro garantido para un período de tempo determinado. Desta forma, o beneficiario ten a posibilidade de coñecer de antemán o rendemento que haberá xerado o PPA no momento do rescate. En termos xerais, os PPA presentan unha liquidez limitada, tendo en conta que só poden rescatarse no momento da xubilación ou cando se acrediten determinadas situacións, como desemprego de longa duración, incapacidade laboral, dependencia, ou enfermidade grave, entre outros. Tamén, dende o 1 de xaneiro de 2025 poderase solicitar o rescate daquelas achegas con polo menos 10 anos de antigüidade.

En calquera dos casos, o rescate pódese realizar nun cobramento único, en forma de renda ou combinando as dúas opcións anteriores. No referente ás achegas , están limitadas a 8000 euros anuais.

Os plans de pensión individuais presentan unhas características moi similares ás dos PPA. A principal diferenza entre ambos os dous é que o plan de previsión asegurado intégrase nunha póliza de seguros, mentres que o plan de pensións instrumentalízase nun fondo de pensións.

Doutra banda, os plans de previsión asegurados teñen que ter unha rendibilidade garantida mediante técnicas actuariais, mentres que a rendibilidade dos plans de pensións non está garantida, agás no caso de plans garantidos, e depende da evolución dos mercados en que invisten.

Tendo un funcionamento moi parecido, os PPA son recomendables para investidores conservadores, xeralmente próximos á súa xubilación, que priman a preservación do capital sobre a obtención de rendibilidade. Os plans de pensións, cun perfil máis dinámico, poden optar a altas rendibilidades, algo que lle convén, por exemplo, a quen se encontre temporalmente moi afastado da súa xubilación, é dicir, un investidor que pode permitirse asumir riscos.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Deducións fiscais dos PPA e os PPI

Como xa se mencionou, tanto os plans de previsión asegurados como os plans de pensións individuais ofrecen interesantes vantaxes fiscais. As cantidades achegadas anualmente a calquera destes dous produtos de aforro pódense desgravar do IRPF, reducindo así a base impoñible e xerando un importante aforro fiscal. Por exemplo, se se realiza unha achega anual de 4000 € a un PPA ou un PPI e tense un tipo marxinal do IRPF do 24 %, o aforro en concepto de impostos é de 960 € (o 24 % de 4000).

A desgravación máxima é a menor das seguintes cantidades: 8000 € ou o 30 % dos rendementos do traballo e / ou actividades económicas. Non obstante, no caso na que a achega exceda o límite de dedución, este exceso pódese trasladar á declaración do IRPF dos cinco exercicios seguintes.

Unha vez chegado o momento do rescate do PPA ou do PPI, o capital obtido tributa como rendementos do traballo, incluso na continxencia de falecemento: os beneficiarios non tributarían no imposto de sucesións, senón só en IRPF, podendo facelo, ademais, nun momento futuro.

Aínda non sabes cal é a mellor maneira de sacar o máximo partido aos teus aforros para a xubilación? En BBVA axudámosche. Visita bbva.es e descobre os nosos produtos de aforro. Aquí, poderás encontrar información detallada sobre os plans de pensións individuais e os plans de previsión asegurados que poñemos a disposición dos nosos clientes. Ademais, ofrecémosche unha ampla variedade de instrumentos de investimento para que poidas elixir o produto que mellor se axuste ás túas necesidades e obxectivos.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?