Contrato de remuda na xubilación parcial, que é?

Descubre que son o contrato de remuda e a xubilación parcial.
Unha das modalidades de xubilación anticipada, aínda que tamén se pode producir a idade ordinaria, é a xubilación parcial, que permite a calquera empregado continuar traballando e cobrar unha parte da pensión ao mesmo tempo. Cando o acceso á xubilación parcial se produce antes da idade ordinaria, necesítase cubrir o baleiro que deixa ao comezar un contrato a tempo parcial. Este baleiro cóbrese cun contrato chamado contrato de remuda. Neste artigo explicámosche todo o que necesitas saber sobre o contrato de remuda e a xubilación parcial.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

O contrato de remuda

Esta modalidade de xubilación permite cobrar a pensión contributiva da Seguridade Social e continuar traballando a tempo parcial. A pensión minoraríase en función da redución de xornada que se practicase. Cando ten lugar unha xubilación parcial dun traballador que non chegou á idade ordinaria de xubilación, é obrigatorio que a empresa contrate un traballador remudador, co obxectivo de completar as horas restantes que o xubilado parcial deixa de realizar e, tamén, para comezar un proceso de adaptación do traballador a un emprego que proximamente quedará vacante. No caso de que o xubilado parcial se xubile despois de superada a idade de xubilación ordinaria, o contrato de remuda é opcional.

Este contrato ten unha serie de características propias. Por exemplo, en todo contrato de remuda existen dúas figuras: o remudado, que é o traballador que solicita a xubilación parcial, e o remudador, que é a persoa que o vai substituír. Ademais, debe darse por escrito e de maneira oficial, constatando o nome, a idade e as circunstancias profesionais do remudado, así como as características do posto que ocupará o remudador. Por último, é importante ter en conta que o contrato de remuda se debe celebrar simultaneamente co contrato a tempo parcial do remudado.

Requisitos para o xubilado parcial ou remudado

Da mesma forma que para acceder á xubilación ordinaria existen uns requisitos de idade e cotización, para acceder á xubilación parcial tamén se deben cumprir unhas condicións.

Para acceder á xubilación parcial con contrato de remuda é preciso acreditar polo menos 33 anos de cotizacións e polo menos 6 anos de antigüidade na empresa. Tendo conta que se debe acreditar un período de cotización mínimo de 33 anos, se te queres xubilar de forma parcial en 2019, poderalo facer aos 62 anos e 4 meses se cotizaches eses 33 anos ou aos 61 anos e 8 meses se cotizaches polo menos 34 anos e 9 meses. Polo tanto, a idade mínima requirida será maior ou menor en función dos teus anos cotizados. Ademais, outra condición que debes cumprir é que cotizases como mínimo 15 anos e que cotizases polo menos 2 anos nos 15 anos inmediatamente previos á solicitude da xubilación parcial.

Cómpre mencionar que a xornada de traballo e o soldo se verán reducidos en función do contrato que se acorde co remudador, pero terá que reducirse, por normal xeral, entre un 25 % e un 50 %. En caso de que o contrato do remudador sexa a tempo completo e tempo indefinido, poderase reducir a xornada laboral ata un 75 %.

É interesante ter en conta tamén que a pensión que recibe un xubilado parcial non é a súa pensión completa, senón que se minora en función da redución de xornada. Non obstante, cando se acceda á xubilación definitiva, recalcularase a pensión tendo en conta as cotizacións realizadas durante a xubilación parcial, que para eses efectos se considerarán realizadas como a xornada completa.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Requisitos do remudador

Ao ser un tipo de contrato que busca fomentar o emprego, entre outras cousas, a empresa só pode contratar un individuo no paro ou cun contrato previo temporal nesta. Ademais, a xornada do remudador debe de ser, como mínimo, igual á redución da xornada do remudado. Deste modo, se un xubilado parcial reduce a súa xornada nun 25 %, a xornada mínima do remudador ten que ser do 25 % tamén, aínda que pode ser superior se se quere. Ademais, o remudador debe realizar tarefas parecidas (ou as mesmas) que as que realizaba o xubilado parcial.

En definitiva, a xubilación parcial é unha opción moi atractiva para moitos traballadores que buscan comezar a gozar da xubilación pero que queren seguir mantendo unha rutina de traballo. Ademais, este tipo de xubilación permite a calquera persoa que o desexe comezar a gozar de parte da pensión, mantendo tamén parte dos seus ingresos.

No BBVA sabemos o importante que é chegar á xubilación con aforros para gozar sen preocupacións e, por iso, ofrecemos aos nosos clientes plans de pensións deseñados para todo tipo de perfís de aforradores, adaptables ás circunstancias de cada un deles. Visita bbva.es ou achégate a calquera das nosas sucursais se queres saber máis sobre os nosos plans de pensións.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?