Baixada das comisións nos plans de pensións

O Goberno reduce o seu custo e flexibiliza o rescate dos fondos

Ante a incerteza que se pende sobre o sistema público para garantir a xubilación no futuro, os plans de pensións convertéronse nun dos produtos financeiros máis rendibles e preferidos polos usuarios. Tras anos de traballo e esforzo ao longo da vida laboral, resulta fundamental contar coa seguridade de que o día de mañá todo estará baixo control, polo que o investimento en produtos de aforro segue medrando. E promete facelo aínda máis coa baixada das comisións nos plans de pensións, unha medida impulsada polo Goberno para facilitar a súa contratación.

O Executivo preparou unha batería de medidas que serán aprobadas proximamente e mediante as cales se reducirá o custo das comisións dos plans de pensións, ademais de flexibilizar o rescate dos fondos. A través dun real decreto, a comisión de xestión máxima pasará do 1,5 % ao 1,25 %, a segunda baixada que se produce nun período de tres anos, pois o custo desta comisión xa se reduciu anteriormente en 2014: a comisión máxima de xestión reduciuse do 2 % ao 1,5 %.

Ademais, tamén se aprobará unha rebaixa na porcentaxe correspondente á comisión de depósito, que pasará do 0,25 % ao 0,20 %. En 2014 xa se reduciu esta comisión máxima desde o 0,50 % ao 0,25 %.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

A redución de ambas as dúas comisións máximas aplicarase tanto a todos os plans de pensións existentes como a todos aqueles que se constitúan no futuro e que superen os devanditos límites máximos.

Este paquete de medidas completarase coa flexibilización dos plans de pensións para que conten con máis liquidez. Isto tradúcese en que a partir do 2025 poderanse rescatar os fondos sen límite algún na contía correspondente ás achegas realizadas polo menos dez anos antes. Na actualidade, existe un límite de 10 000 €.

Menores comisións, máis posibilidades

A serie de medidas adoptadas potencian a rendibilidade dos plans de pensións como consecuencia de contar con comisións máis baixas. Hai que ter en conta que, ao tratarse dun produto de aforro a longo prazo, esta nova regulación suporá unha rebaixa considerable.

As comisións dos plans de pensións cóbranse de forma implícita, é dicir, no valor liquidativo diario que se publica xa se encontra descontada a comisión diaria correspondente. Deste xeito, a menor comisión, maior rendibilidade para o partícipe no momento do reembolso.

De igual forma, a flexibilidade no rescate dos fondos potenciará tamén a rendibilidade como consecuencia dunha maior liquidez. O feito de que se elimine o límite de 10 000 € para as achegas cunha antigüidade de polo menos dez anos abre tamén novas posibilidades para sacar máis partido a este produto. Grazas a iso, a retirada dos fondos poderá realizarse cunha maior liberdade, tendo a oportunidade de acceder a ese diñeiro no momento que máis conveña (sen a necesidade de acreditar o acaecemento dunha continxencia ou un suposto excepcional de liquidez) e sen ter que axustarse a unha contía específica.

Como funcionan as comisións dun plan de pensións?

Para comprender aínda mellor a importancia destas medidas, convén analizar como funcionan de forma exacta as comisións mencionadas. Neste sentido, hai que ter en conta que a entidade bancaria mantén os plans de pensións dos seus clientes, xestionando pola súa parte o investimento dos fondos para lograr que estes sexan rendibles e xeren beneficios.

Estas dúas accións supoñen uns gastos que se cobran ao usuario en forma de comisións, aínda que non significa que o titular teña que desembolsar unha cantidade extra, senón que dita contía descóntase directamente do patrimonio do plan.

 • Comisión de xestión: é a cantidade que se aboa á entidade xestora polo traballo que realiza. É dicir, por investir os fondos achegados para xerar rendibilidade e posibilitar beneficios. A entidade xestora, que non sempre coincide coa entidade bancaria, non conta cunha cantidade fixa en contraprestación, senón cunha porcentaxe establecida. Coa nova regulación, non poderá superar o 1,25 %.
 • Comisión de depósito: consiste na cantidade que a entidade depositaria cobra ao titular do plan de pensións pola custodia dos títulos. A porcentaxe máxima, polo tanto, coas novas medidas será dun 0,20 %.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

As vantaxes dun plan de pensións

Esta nova normativa mellorará aínda máis a capacidade de rendibilidade dun plan de pensións. Porén, non será a única vantaxe, tendo en conta que este produto financeiro conta con outros puntos favorables que non debes deixar pasar:

 • Non hai que ser experto en economía: o investidor soamente ten que elixir o plan e non preocuparse de nada máis. Será a entidade xestora quen se encargue de investir os fondos para conseguir rendibilidade.
 • Multitude de opcións: hai unha gran cantidade de opcións diferentes á hora de contratar un plan de pensións. Dependerá, sobre todo, da vontade de risco do investidor, pero este será capaz de encontrar o máis axeitado.
 • Flexibilidade nas achegas : ao contrario que noutro tipo de produtos financeiros, neste caso non é necesario achegar unha cantidade fixa. O titular pode facelo cando lle conveña (de forma periódica ou esporádica) sen ningún tipo de obriga, incluso deixando pasar varios anos entre unha achega e a seguinte.
 • Aforro fiscal: é unha das vantaxes máis importantes. As achegas que se realizan ao plan poden desgravarse á hora de facer a declaración da renda reducindo a base impoñible do IRPF e proporcionando polo tanto un importante aforro fiscal. Así mesmo, pódese cambiar de plan de pensións con total liberdade e sen pagar impostos por iso. De feito, recoméndase ter varios de forma simultánea para diversificar o risco.
 • Dispoñible cando máis o precisas: malia que un plan de pensións está pensado para ser rescatado cando chegue o momento da xubilación, é posible retirar os fondos con antelación nos seguintes escenarios: incapacidade laboral do titular, enfermidade grave, situación de dependencia, falecemento do titular, desemprego de longa duración ou tras dez anos de antigüidade do plan (contando a partir do 1 de xaneiro do 2015).

O plan que buscas, no BBVA

Se estás pensando en beneficiarte desta nova regulación e das vantaxes que xa de por si che ofrece un plan de pensións, non dubides en descubrir todas as opcións que o BBVA pon á túa disposición. Accede a bbva.es e comproba cal é o mellor plan para ti en función das súas condicións e das túas propias circunstancias financeiras.

Para iso podes utilizar o simulador de plans de pensións que encontrarás en bbva.es. Introducindo a túa idade, salario anual, anos cotizados á Seguridade Social e o saldo acumulado noutros plans de pensións, descubrirás cal é o teu plan ideal.

A miña xubilación A miña xubilación
Coa colaboración do Instituto BBVA de PENSIÓNS:
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?