Pasos para abrir un plan de pensións

Explicámosche como contratar este produto de aforro e investimento.
Nunca é demasiado cedo para comezar a aforrar para a xubilación e os plans de pensións son un produto de aforro e investimento especificamente deseñado para ese fin. Existen plans para todo tipo de perfís de investidor, pero o que todos teñen en común é que, canto antes comeza este proceso de aforro, maiores son os resultados que se obteñen e requírese menos esforzo. Se queres saber os pasos que hai que seguir para abrir un plan de pensións, sigue lendo.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Definir o perfil do contratante

O primeiro paso previo á contratación dun plan de pensións é definir o perfil da persoa que o vai contratar. As características persoais e financeiras dos usuarios determinan que tipo de plan é o máis adecuado para eles.

Un dos primeiros factores que hai que considerar é a idade do solicitante. Non fai falta que a persoa estea próxima a xubilarse para poder abrir un plan de pensións (de feito, o ideal é abrilo coa maior antelación posible, idealmente ao incorporarse ao mercado laboral), pero a idade que teña si que afecta á estratexia de aforro que debe seguir. O perfil de risco é outra das características fundamentais que se debe ter en conta. A capacidade do aforrador para asumir perdas permite decidir que nivel de risco ten que ter o plan. Normalmente, canto maior é o risco, maior é a rendibilidade potencial, pero tamén maior a perda en que se pode incorrer. Polo tanto, só hai que optar por opcións de perfil decidido cando o aconsella o amplo horizonte temporal ata a xubilación e o perfil persoal de risco do investidor. Se, pola contra, o perfil do investidor é claramente conservador, hai que buscar a opción máis segura e posicionarse en plans máis conservadores. Isto ocorre tamén cando a xubilación está próxima.

É importante ter en conta que a liquidez dos plans de pensións está restrinxida a certas continxencias e supostos excepcionais. Aínda que cada vez hai máis supostos que permiten o seu rescate, débese considerar que non é posible o seu rescate en calquera momento fóra desas continxencias e supostos.

Comparar os fondos de pensións do mercado

Así que se ten claro o perfil do investidor e a estratexia que se pretende seguir, é o momento de estudar e comparar os plans dispoñibles para buscar o que máis se adapte ás necesidades do contratante.

Ademais de considerar os plans recomendados por idade, débese valorar o nivel de risco de cada un deles. Todos os plans de pensións están clasificados cunha puntuación que vai do 1 ao 7, sendo 1 o menor nivel de risco e 7 o maior. Así mesmo, convén lembrar que os plans que invisten en renda variable son sempre máis arriscados que os de renda fixa, xa que os primeiros estarán máis afectados polas flutuacións do mercado. Para os perfís máis conservadores, existen ademais fondos de pensións garantidos nos que se asegura a recuperación do capital inicial ou unha porcentaxe deste, e tamén un determinado nivel de rendibilidade en moitos casos.

Por outra parte, outro factor que se debe considerar á hora de contratar un plan de pensións é o importe mínimo que require tanto a achega inicial como as achegas adicionais. Xeralmente, pódense realizar achegas periódicas desde importes reducidos, ao redor duns 30 euros mensuais. Tamén é relevante analizar as comisións (xestión e depósito) que soporta o plan.

Contratación dun plan de pensións

Tras avaliar todas as variables e condicións dos distintos plans, hai que proceder á contratación do plan elixido. A maioría dos fondos de pensións contrátanse en entidades bancarias, aínda que tamén son ofertados por aseguradoras e sociedades xestoras de institucións de investimento colectivo (SXIIC).

A súa contratación non difire en gran medida da de calquera outro produto financeiro e pódese realizar tanto en liña como presencialmente. No primeiro caso, o usuario ten que iniciar sesión no sistema de banca en liña da entidade coa que vaia abrir o plan de pensións e contratalo a través desta plataforma. Para contratar un plan nunha oficina bancaria basta con achegarse a ela e seguir as instrucións do axente da entidade. É importante ter en conta que, no caso de que se queira contratar un plan de pensións dunha entidade da que non se é cliente, é probable que sexa necesario abrir primeiro unha conta de aforro no devandito banco.

Antes de asinar o contrato, é esencial lelo atentamente e comprobar que as súas condicións coinciden cos intereses e co perfil do contratante. Na sección de “Especificacións do plan” detállanse todas as características deste, e tamén a súa clase, modalidade, prestacións, etc. O usuario sempre debe resolver calquera dúbida que poida ter ou consultar aquelas cláusulas que non comprenda.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Consideracións importantes con respecto aos fondos de pensións

Existen unha serie de cuestións que sempre se deben ter en conta logo de contratar un plan de pensións. En primeiro lugar, a maioría dos expertos coincide en que é mellor facer achegas periódicas ao plan. Distintos estudos demostran que este método de aforro ofrece mellores resultados que unha única achega ao final do ano, xa que se reduce o efecto dos vaivéns do mercado ao conseguir un prezo medio de compra de distintas achegas.

En segundo lugar, o investidor non debe esquecer que, se non está satisfeito co rendemento do plan, existe a posibilidade de traspasar o seu investimento a outro plan. Ademais, esta opción non require o pagamento de impostos pola rendibilidade obtida ata ese momento.

Por último, recoméndase facer o rescate en forma de rendas. O cobramento da cantidade total en forma de capital pode supor un aumento demasiado acusado dos ingresos totais anuais sobre os que se tributa. Deste xeito, o aforro conseguido ata o momento coa exención tributaria das achegas pode botarse a perder ao incrementarse o tipo marxinal e aumentar a factura fiscal.

No BBVA queremos que obteñas o mellor rendemento posible para os teus aforros para a xubilación. Por iso, ofrecemos unha ampla gama de fondos de pensións deseñados para os distintos perfís dos nosos clientes. Visita bbva.es ou calquera oficina BBVA e consulta as súas condicións.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?