Son seguros os fondos de investimento?

Avaliamos as características deste produto de investimento.
Todo investimento enfróntase a certos riscos. Trátase dun factor que disuade a moitos usuarios á hora de lanzarse a sacar partido do seu aforro. Con todo, non todos os produtos financeiros son iguais, polo que tampouco implican o mesmo nivel de risco. Os fondos de investimento teñen características que os fan axeitados para investidores conservadores ou inexpertos que queren rendibilizar os seus aforros con certas garantías. Adicionalmente, tamén existen fondos enfocados a investidores a longo prazo que poden e desexan asumir certos riscos buscando unha rendibilidade adicional. Se estás a valorar investir e pregúntasche se son seguros os fondos de investimento, segue lendo.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Como funciona un fondo de investimento?

Os fondos de investimento son Institucións de Investimento Colectivo (IIC) que engloban as achegas dun amplo número de particulares ou partícipes, que obteñen así participacións do mesmo. O patrimonio do fondo invístese de acordo cunha política de investimento preestablecida. Os responsables desta carteira de investimento son un equipo de profesionais da entidade xestora que traballa baixo a supervisión dunha entidade depositaria, que tamén se encarga da custodia dos títulos.

O valor das participacións, denominado valor liquidativo, calcúlase e publica diariamente. Este é o resultado de dividir o patrimonio total do fondo entre o número de partícipes, e xa leva descontadas as comisións de comisión e depósito debidamente periodificadas. Grazas a esta información, os partícipes poden estudar a evolución do fondo e elixir o mellor momento de compra (subscrición) ou venda (reembolso).

Por que son seguros os fondos de investimento?

É innegable que practicamente calquera investimento leva aparellado un determinado nivel de risco. Pero a pesar de que non se pode eliminar por completo a incerteza, os fondos de investimento posúen varias características que lles converten nun produto axeitado para todo tipo de investidor. 

 • Presenza de intermediarios profesionais: a xestión do investimento nun fondo non depende do propio partícipe, que pode carecer de coñecementos sobre finanzas. Todos os fondos de investimento contan cun equipo de expertos que xestiona o fondo de forma profesional. Esta xestión profesional non só garante unha estratexia de investimento fundamentada, senón que ademais evita que o partícipe teña que tomar decisións de investimento especializadas.
 • Sinxeleza: o funcionamento deste produto financeiro non esixe unha gran dedicación ou coñecementos por parte do partícipe. O valor liquidativo do fondo achega toda a información necesaria para tomar decisións unha vez adquiridas as participacións.
 • Transparencia e control: ademais do seu valor liquidativo diario, todos os fondos publican un documento de datos fundamentais para o investidor (DFI). Deste xeito, todos os detalles sobre a política de investimento, comisións, liquidez e evolución do fondo están dispoñibles para calquera interesado. Así mesmo, a actividade da entidade xestora é supervisada pola entidade depositaria. Por riba desta, atópase ademais a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), o organismo competente para a supervisión dos fondos de investimento.
 • Diversificación: como o patrimonio dos fondos é colectivo, o capital total é o suficientemente elevado como para poder diversificar o investimento convenientemente. Normalmente, o investimento individual dun particular non é suficientemente alto como para distribuílo entre accións de distintas empresas ou sectores, así que o rendemento dunha única empresa pode ter graves consecuencias para o mesmo por exceso de concentración. Con todo, a carteira dos fondos de investimento sempre se diversifica para reducir o risco.
 • Liquidez: na maioría dos casos, os fondos ofrecen unha elevada liquidez. Esta característica fai destes produtos de investimento unha opción segura para pequenos investidores que necesitan dispor do seu diñeiro en calquera momento.
 • Condicións das distintas modalidades: existen modalidades de fondos de investimento máis seguras que implican un risco mínimo. É o caso dos fondos monetarios ou os fondos de renda fixa, que invisten en activos con pouca volatilidade. Non obstante, os fondos garantidos son os únicos que aseguran a devolución do investimento inicial e, nalgúns casos, tamén unha determinada rendibilidade unha vez transcorrido o prazo establecido.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Que riscos existen?

Aínda que o impacto do risco que supón investir vese mitigado polas características dos fondos, o rendemento das participacións vese afectado por diversos factores, como o tipo de activos e as condicións do mercado ou a divisa, que poden aumentar ou diminuír o valor liquidativo dun fondo.

Algúns tipos de activos son máis volátiles e, polo tanto, supoñen maior risco. Con todo, as súas flutuacións constantes tamén implican unha maior rendibilidade potencial. Os activos de renda fixa son máis estables que os activos de renda variable, polo que os fondos que invisten nos primeiros adoitan ser máis seguros pero menos rendibles. O binomio rendibilidade-risco é unha das claves do investimento: Canta maior é a rendibilidade esperada, maior será o risco a asumir.

A volatilidade dos activos depende en gran medida das condicións do mercado, que representan tamén un risco importante para o investimento. Os mercados financeiros dependen da situación económica, política e social da rexión na que se atopan e, cada vez máis, doutras rexións, dada a globalización. Finalmente, as moedas utilizadas por distintos países tamén poden gañar ou perder valor en función da situación que atravese o mercado. Esta apreciación ou depreciación dunha divisa tamén pode constituír un risco para os fondos de investimento, aínda que en moitos deles cóbrese o risco divisa para que o partícipe non se vexa influído por esta variable.

En definitiva, os fondos non poden eliminar por completo os riscos asociados a calquera investimento, pero as súas características convértenos nun produto bastante seguro capaz de minimizar eses riscos. En BBVA somos conscientes das vantaxes deste modelo de investimento e por iso ofrecemos aos nosos clientes unha gran variedade de fondos e outros produtos de aforro. Consulta as súas condicións en bbva.es ou en calquera oficina BBVA e elixe o que máis se adapte aos teus obxectivos de investimento.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.