Són assegurances els fons d'inversió?

Avaluem les característiques d'aquest producte d'inversió.
Qualsevol inversió s'enfronta a certs riscos. Es tracta d'un factor que dissuadeix molts usuaris a l'hora de llançar-se a treure partit del seu estalvi. Tanmateix, no tots els productes financers són iguals, per la qual cosa tampoc no impliquen el mateix nivell de risc. Els fons d'inversió tenen característiques que els fan adequats per a inversors conservadors o inexperts que volen rendibilitzar els seus estalvis amb certes garanties. Addicionalment, també hi ha fons enfocats a inversors a llarg termini que poden i desitgen assumir certs riscos cercant una rendibilitat addicional. Si estàs valorant invertir i et preguntes si són segurs els fons d'inversió, segueix llegint.
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Com funciona un fons d'inversió?

Els fons d'inversió són institucions d'inversió col·lectiva (IIC) que engloben les aportacions d'un ampli nombre de particulars o partícips, que obtenen així participacions d'aquest. El patrimoni del fons s'inverteix d'acord amb una política d'inversió preestablerta. Els responsables d'aquesta cartera d'inversions són un equip de professionals de l'entitat gestora que treballa sota la supervisió d'una entitat dipositària, que també s'encarrega de la custòdia dels títols.

El valor de les participacions, denominat valor liquidatiu, es calcula i publica diàriament. Aquest és el resultat de dividir el patrimoni total del fons entre el nombre de partícips, i ja porta descomptades les comissions de comissió i dipòsit degudament periodificades. Gràcies a aquesta informació, els partícips poden estudiar l'evolució del fons i triar el millor moment de compra (subscripció) o venda (reemborsament).

Per què són segurs els fons d'inversió?

És innegable que pràcticament qualsevol inversió comporta un determinat nivell de risc. Però, malgrat que no es pot eliminar per complet la incertesa, els fons d'inversió posseeixen diverses característiques que els converteixen en un producte adequat per a tota mena d'inversor. 

 • Presència d'intermediaris professionals: la gestió de la inversió en un fons no depèn del partícip, que pot no tenir coneixements sobre finances. Tots els fons d'inversió compten amb un equip d'experts que gestiona el fons de forma professional. Aquesta gestió professional no solament garanteix una estratègia d'inversió fonamentada, sinó que, a més, evita que el partícip hagi de prendre decisions d'inversió especialitzades.
 • Senzillesa: el funcionament d'aquest producte financer no exigeix una gran dedicació o coneixements per part del partícip. El valor liquidatiu del fons aporta tota la informació necessària per prendre decisions una vegada adquirides les participacions.
 • Transparència i control: a més del seu valor liquidatiu diari, tots els fons publiquen un document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). D'aquesta manera, tots els detalls sobre la política d'inversió, comissions, liquiditat i evolució del fons estan disponibles per a qualsevol interessat. Així mateix, l'activitat de l'entitat gestora és supervisada per l'entitat dipositària. Per sobre d'aquesta, hi ha, a més, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'organisme competent per a la supervisió dels fons d'inversió.
 • Diversificació: com que el patrimoni dels fons és col·lectiu, el capital total és prou elevat per poder diversificar la inversió convenientment. Normalment, la inversió individual d'un particular no és prou alta per distribuir-la entre accions de diferents empreses o sectors, així que el rendiment d'una única empresa pot tenir greus conseqüències per a aquest per excés de concentració. Tanmateix, la cartera dels fons d'inversió sempre es diversifica per reduir-ne el risc.
 • Liquiditat: en la majoria dels casos, els fons ofereixen una elevada liquiditat. Aquesta característica fa d'aquests productes d'inversió una opció segura per a petits inversors que necessiten disposar dels seus diners en qualsevol moment.
 • Condicions de les diferents modalitats: hi ha modalitats de fons d'inversió més segures que impliquen un risc mínim. És el cas dels fons monetaris o els fons de renda fixa, que inverteixen en actius amb poca volatilitat. No obstant això, els fons garantits són els únics que asseguren la devolució de la inversió inicial i, en alguns casos, també una determinada rendibilitat una vegada transcorregut el termini establert.
Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

Quins riscos hi ha?

Encara que l'impacte del risc que suposa invertir es veu mitigat per les característiques dels fons, el rendiment de les participacions es veu afectat per diversos factors, com el tipus d'actius i les condicions del mercat o la divisa, que poden augmentar o disminuir el valor liquidatiu d'un fons.

Alguns tipus d'actius són més volàtils i, per tant, suposen més risc. Tanmateix, les seves fluctuacions constants també impliquen una rendibilitat potencial superior. Els actius de renda fixa són més estables que els actius de renda variable, per la qual cosa els fons que inverteixen en els primers solen ser més segurs però menys rendibles. El binomi rendibilitat-risc és una de les claus de la inversió: Com més gran és la rendibilitat esperada, més gran serà el risc a assumir.

La volatilitat dels actius depèn en gran mesura de les condicions del mercat, que també representen un risc important per a la inversió. Els mercats financers depenen de la situació econòmica, política i social de la regió en què estan situats i, cada vegada més, d'altres regions, tenint en compte la globalització. Finalment, les monedes utilitzades per diferents països també poden guanyar o perdre valor en funció de la situació que visqui el mercat. Aquesta apreciació o depreciació d'una divisa també pot constituir un risc per als fons d'inversió, encara que en molts d'ells es cobreix el risc divisa perquè el partícip no es vegi influït per aquesta variable.

En definitiva, els fons no poden eliminar per complet els riscos associats a qualsevol inversió, però les seves característiques els converteixen en un producte força segur capaç de minimitzar aquests riscos. A BBVA som conscients dels avantatges d'aquest model d'inversió i per això oferim als nostres clients una gran varietat de fons i altres productes d'estalvi. Consulta les seves condicions a bbva.es o a qualsevol oficina BBVA i tria el que més s'adapti als teus objectius d'inversió.

CTA subinici fons CTA subinici fons
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.