Que facer cos aforros? Consellos de investimento

Explicámosche todos os elementos que debes ter en conta antes de decidir como investir os teus aforros.
O dilema de moitos aforradores é que facer co seu aforro para rendibilizaro sen incorrer en riscos indesexados. Cando esta cantidade alcanza as catro cifras, xa é posible acceder a distintas oportunidades de investimento, opcións interesantes que permiten obter un rendemento superior ao que ofrece unha conta corrente normal. Porén, ás veces é difícil saber onde investir e como. Neste artigo dámosche varios consellos para que valores que facer cos aforros .
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Infórmate ben

Á hora de investir, asúmense unha serie de riscos que dependen, en gran medida, do tipo de produto en que se decidiu investir. Para reducir esta exposición ao risco, é moi importante contar coa información axeitada que permita facerse unha idea clara das características do produto en que se quere investir e das garantías que este ofrece. É importante saber que o risco, en si, non é algo negativo, senón é unha variable que hai que saber xestionar. E, sobre todo, saber cando débese incorrer nel.

Por este motivo, é importante asegurarse que as decisións de investimento que se toman reciban asesoramento profesional. Tamén é recomendable apostar por contratar os servizos de entidades que proporcionen información clara e transparente e que conten con axentes especializados que poidan aconsellar e analizar a evolución dos aforros.

Define os teus obxectivos e escolle un produto de aforro en función das túas necesidades

Antes de emprender o camiño como investidor, é recomendable proporse cales son as razóns por que se quere investir e que resultados espérase obter. É dicir, establecer obxectivos. Sacar rendemento ao diñeiro sempre é unha opción moito mellor que gastaro ou tero quedo no banco, xa que ambas as dúas opcións non reportan ningún beneficio económico. Unha vez escollido o camiño do investimento, o segundo paso é decidir como vaise a emprender.

O primeiro que é necesario proporse é a cantidade de diñeiro de que se dispón e que porcentaxe quérese investir. Non é unha boa idea destinar o total dos aforros ao investimento, xa que sempre é recomendable contar cun colchón para calquera imprevisto económico que poida xurdir. Ademais, é importante asegurarse de que o diñeiro investido é diñeiro excedente de que non se vai a ter que dispor no curto prazo.

Hai que ter en conta que non é necesario contar con grandes sumas monetarias para poder investir, xa que é posible subscribir produtos de investimento a partir dos 1.000 euros. Agora ben, o produto que se escolla debe ser acorde á cantidade de diñeiro de que se dispón. Tamén é necesario valorar os coñecementos financeiros cos que cóntase, xa que uns produtos son moito máis fáciles de manexar que outros. Igualmente, é importante ser consciente do perfil de risco de que pártese, é dicir, se se quere, e pode, asumir riscos co investimento ou, pola contra, se se conta cun perfil máis conservador, sen grandes coñecementos sobre investimentos e prefírese non correr grandes riscos. Unha das variables que máis condiciona o perfil de investimento é o horizonte temporal: canto máis afastada estea a meta, máis riscos poderán asumirse.

Por exemplo, os fondos de investimento son unha gran opción para quen non quere investir unha gran cantidade de diñeiro e non ten moitos coñecementos financeiros, xa que é un experto o que xestiona o capital e toma as decisións de investimento pertinentes. Ademais, trátase dun produto flexible que pode aproveitar as oportunidades e xerar bos resultados. Doutra banda, a compravenda de accións require certa experiencia en investimento e está exposta a riscos maiores. Ademais, é un investimento menos diversificada e, polo tanto, máis volátil.

Define que liquidez necesitas

Do mesmo xeito que elixir o produto axeitado e calcular a cantidade de diñeiro máis vantaxosa á hora de investir, tamén é moi importante avaliar que necesidades podes ter no período de tempo que dure o investimento. Se consideras que é posible que vaias necesitar o diñeiro de forma anticipada, deberás optar por produtos de elevada liquidez, como os fondos de investimento.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Fai un seguimento do teu investimento

Elixir o produto de investimento axeitado non é a única fórmula para garantir o éxito do investimento. Unha vez realizada a mesma, é importante que vixiar e monitorizar a súa evolución periodicamente para valorar se a evolución responde ás expectativas e se é necesario reformular a estratexia. Co movemento dos mercados, o valor dos activos e as distintas divisas cambian constantemente, polo que é importante que estar ao tanto e asegurarse de que o investimento non incorre en riscos que excedan os que podemos asumir.

En O BBVA sabemos que é importante que contes coa máxima información posible para que poidas tomar a decisión de investimento máis axeitada. Por iso, pomos á túa disposición o noso servizo BBVA Invest, que che ofrece asesoramento personalizado sobre as opcións de investimento que mellor se axustan ás túas necesidades e situación financeira. Entra en bbva.es e coñece o noso grupo de expertos que che axudarán a lograr o mellor rendemento para os teus aforros.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.