Investimentos financeiros a curto prazo

Seguridade e liquidez deben ser propiedades dos investimentos a curto prazo

O tempo é un variable determinante en calquera proceso de investimento. Pouco ten que ver a formulación dun investimento a un prazo duns poucos anos co relativo á, por exemplo, planificación da xubilación, que se pode estender ata catro décadas. As necesidades no referente a expectativas de rendibilidade, risco asumido ou liquidez do investimento distarán de forma notable.

Sen que exista un único criterio, podemos distinguir tres tipos de investimentos segundo o horizonte temporal considerado:

 • Investimentos a curto prazo: catalóganse como investimentos a curto prazo os que teñen unha duración aproximada de ata un ano.
 • Investimentos a medio prazo: entran dentro desta categoría aqueles investimentos realizados a un prazo entre un e cinco anos.
 • Investimentos a longo prazo: son aqueles cuxo prazo excede os cinco anos.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Investimentos financeiros a curto prazo

Neste tipo de investimentos priman xeralmente dous criterios: seguridade e liquidez.

Seguridade porque non dispomos de marxe temporal para facer fronte a imprevistos. Débense evitar investimentos con elevada volatilidade que poñan en risco o capital investido, como por exemplo o investimento en bolsa. Esta si é axeitada para investimentos a longo prazo, en que a volatilidade se dilúe no tempo e a rendibilidade obtida adoita ser moi superior á ofrecida por activos máis conservadores, pero non é recomendable en prazos máis reducidos.

A liquidez é a propiedade que teñen os produtos financeiros e de aforro, que define a facilidade e rapidez para convertelos en diñeiro. Canto máis líquido é un produto, maior facilidade ten para desfacelo e recuperar o diñeiro. En investimentos a curto prazo é esencial dispor desa calidade.

Onde investir a curto prazo

Algúns dos vehículos que poden canalizar o investimento a curto prazo baixo as premisas anteriormente descritas son:

 • Depósitos ou contas remuneradas: A rendibilidade está fixada de antemán. Será máis reducida en medios de tipos de xuro baixos, pero gozaremos de elevada liquidez e seguridade.
 • Letras do Tesouro: pódense adquirir desde un importe nominal de 1.000 €. Son valores de renda fixa a curto prazo representados exclusivamente mediante anotacións en conta e emítense aos seguintes prazos: 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses. En caso de desexar desfacer as posicións antes de tempo no mercado secundario, as variacións do seu prezo adoitan ser bastantes reducidas. Son polo tanto activos de moi baixo risco.
 • Fondos de investimento conservadores: os fondos de investimento gozan dunha gran liquidez, pois adoitan estar aboados en conta nun prazo de entre un e tres días desde a orde de venda. Para non incorrer en riscos nun prazo curto, os fondos máis axeitados son aqueles que invisten en activos de renda fixa a curto prazo, con reducida volatilidade.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Onde non investir a curto prazo

Bolsa: o comportamento da bolsa a curto prazo é dificilmente previsible. Son activos de elevada liquidez, pero nos que incorreriamos en elevados riscos non só no referente ao obxectivo de rendibilidade que teñamos senón tamén no referente a manter o capital do investimento.

Títulos de renda fixa a longo ou moi longo prazo: xa que o obxectivo non será mantelos ata o vencemento e que teremos que negocialos no mercado secundario, é importante ter en conta que a volatilidade do prezo dos títulos de renda fixa a longo prazo é máis elevada.

Fondos de investimento que invisten en activos de risco: si que gozaremos da elevada liquidez destes produtos, pero quedaremos sometidos á volatilidade dos activos nos que invisten.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Báner Asset Management Báner Asset Management
Coa colaboración de BBVA Asset Management:
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.