Inversions financeres a curt termini

Seguretat i liquiditat han de ser propietats de les inversions a curt termini

El temps és una variable determinant en qualsevol procés d'inversió. Poc té a veure el plantejament d'una inversió a un termini d'uns quants anys amb la relativa a, per exemple, la planificació de la jubilació, que es pot allargar fins a quatre dècades. Les necessitats pel que fa a les expectatives de rendibilitat, el risc assumit o la liquiditat de la inversió distaran de forma notable.

Sense que hi hagi un únic criteri, podem distingir tres tipus d'inversions segons l'horitzó temporal considerat:

 • Inversions a curt termini: es cataloguen com a inversions a curt termini les que tenen una durada aproximada de fins a un any.
 • Inversions a mitjà termini: entren dins aquesta categoria les inversions efectuades a un termini entre un i cinc anys.
 • Inversions a llarg termini: són les que tenen un termini que excedeix els cinc anys.
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Inversions financeres a curt termini

En aquest tipus d'inversions primen generalment dos criteris: seguretat i liquiditat.

Seguretat perquè no disposem de marge temporal per fer front a imprevistos. S'han d'evitar inversions amb elevada volatilitat que posin en risc el capital invertit, com per exemple la inversió en borsa. Aquesta sí que és adequada per a inversions a llarg termini, en què la volatilitat es dilueix en el temps i la rendibilitat obtinguda sol ser molt superior a l'oferta per actius més conservadors, però no és recomanable en terminis més reduïts.

La liquiditat és la propietat que tenen els productes financers i d'estalvi, que defineix la facilitat i rapidesa per convertir-los en diners. Com més líquid és un producte, més facilitat té per desfer-lo i recuperar els diners. En inversions a curt termini és essencial disposar d'aquesta qualitat.

On invertir a curt termini

Alguns dels vehicles que poden canalitzar la inversió a curt termini sota les premisses anteriorment descrites són:

 • Dipòsits o comptes remunerats: La rendibilitat està fixada per endavant. Serà més reduïda en entorns de tipus d'interès baixos, però gaudirem d'elevada liquiditat i seguretat.
 • Lletres del Tresor: es poden adquirir des d'un import nominal de 1.000 €. Són valors de renda fixa a curt termini representats exclusivament mitjançant anotacions al compte i s'emeten als terminis següents : 3 mesos, 6 mesos, 9 mesos i 12 mesos. En cas que es vulguin desfer les posicions abans de temps al mercat secundari, les variacions del seu preu solen ser força reduïdes. Són per tant actius de molt baix risc.
 • Fons d'inversió conservadors: els fons d'inversió gaudeixen d'una gran liquiditat, ja que se solen abonar al compte en un termini d'entre un i tres dies des de l'ordre de venda. Per a no incórrer en riscos en un termini curt, els fons més adequats són el que inverteixen en actius de renda fixa a curt termini, amb reduïda volatilitat.
Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

On no invertir a curt termini

Borsa: el comportament de la borsa a curt termini és difícilment previsible. Sí que es tracta d'actius d'elevada liquiditat, però en què incorreríem en elevats riscos no només pel que fa a l'objectiu de rendibilitat que tinguem sinó també pel que fa a mantenir el capital de la inversió.

Títols de renda fixa a llarg o molt llarg termini : atès que l'objectiu no serà mantenir-los fins al venciment i que haurem de negociar-los al mercat secundari, és important tenir en compte que la volatilitat del preu dels títols de renda fixa a llarg termini és més elevada.

Fons d'inversió que inverteixen en actius de risc: sí que gaudirem de l'elevada liquiditat d'aquests productes, però quedarem sotmesos a la volatilitat dels actius en què inverteixen.

CTA subinici fons CTA subinici fons
Bàner Asset Management Bàner Asset Management
Amb la col·laboració de BBVA Asset Management:
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.