Tipos de cheques bancarios

Sabemos que os cheques son unha forma de pagamento/cobramento, pero, e os distintos tipos que existen? Explicámosche cada un deles

Un cheque é un documento que unha persoa (emisor ou dador) estende a outra (beneficiario ou portador). No cheque indícase unha cantidade monetaria que o portador retirará do banco do dador; un talonario de cheques é, polo tanto, un medio de pagamento. 

Que tipos de cheques podemos encontrar? 

Báner Superior Tarxeta Despois Báner Superior Tarxeta Despois
Tarxeta Después BBVA
Adía as túas compras e usa os máis de 6.000 caixeiros á túa disposición
  • Cheque ao portador: É o talonario de cheques máis común. O beneficiario é a persoa que entrega o cheque no banco, simplemente. Pode ser entregado a un terceiro para que o cobre; isto chámase endoso. Por este motivo, o cheque ao portador pode resultar un pouco perigoso; en caso de extravío, podería cobralo calquera que o encontrase.
  • Cheque nominativo: Este tipo de cheque é o máis aconsellable, xa que é máis seguro: o único beneficiario é a persoa física ou xurídica cuxo nome figure nel. Se é un cheque nominativo á orde, permitirá expresamente a cesión do cobramento a un terceiro. E se é non á orde, non a permitirá, non se poderá endosar.

Para reducir o nivel de risco en caso de perda ou roubo, podemos encontrar os dous tipos de cheques mencionados anteriormente coas seguintes modalidades ou condicións de cobramento

  • Cheque cruzado: Se queremos que un cheque non poida ser cobrado en efectivo, podemos cruzalo debuxando dúas raias paralelas que crucen o cheque de maneira vertical. Isto fará que o cheque só poida ser aboado en conta. Deste xeito, sempre haberá unha maneira de identificar a persoa que o cobre.
  • Cheque conformado: Neste cheque o banco encárgase de avalar a solvencia do emisor. O banco emite o cheque cun certificado que apoia o seu posterior cobramento. Pola súa parte, a entidade retén o importe do cheque na conta do emisor para garantir o pagamento.
  • Cheque bancario: Está asinado polo banco, o cal será o encargado de pagalo, o que supón unha garantía maior de cobramento. Se é un cheque contra o Banco de España, este será o que o aboe.
Báner Central Tarxeta Despois Báner Central Tarxeta Despois
Apraza as túas compras coa Tarxeta Después
Pódela usar nos máis de 6.000 caixeiros do BBVA
Ademais existen outros cheques, aínda que son moi pouco comúns: os cheques de caixa, que son como xustificantes de recepción que asina o beneficiario para indicar que cobrou, ou os cheques de viaxeiro, que son emitidos en divisa estranxeira a outros intermediarios non bancarios.
CTA Tarxeta Despois CTA Tarxeta Despois
Contas - Tamén che podería interesar Contas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Axudan a identificar o banco receptor dunha transferencia, garantindo a seguridade do proceso.
  • Puxemos á túa disposición varias funcionalidades en liña que farán máis sinxelas as túas xestións esteas onde esteas.
  • O tempo que tarda en facerse unha transferencia varía. Explicámosche todo o que envolve a esta operación bancaria.
Contas - Ferramentas Contas - Ferramentas

Ferramentas de contas