Aforrar diñeiro cun peto dixital

Coas regras de Programa a túa conta é máis sinxelo.

Lembras aquela época na que, peseta a peseta, se aforraba unha “fortuna”? Esa na que enchías o peto coa paga dos domingos para poder comprar, no futuro, iso que tanto desexabas? Falamos de actos que a maioría realizamos e cuxo proceso, hoxe, se actualizou grazas a esa tecnoloxía que ofrece novos camiños para obter un “peto dixital”. 

Pero, que é este peto dixital? Na maioría dos casos falamos dunha conta sen comisións que se destina exclusivamente ao aforro. No BBVA denominámola Conta Metas BBVA. Pódese crear unicamente a través de bbva.es ou da app do BBVA e funciona de maneira moi simple: ao abrila, tes que darlle un nome, indicar canto diñeiro queres aforrar e a data que marcaches para alcanzar esa cantidade. Durante o proceso, a propia conta envíache notificacións para estares sempre informado da evolución do aforro. Unha boa forma de ir creando diferentes obxectivos de aforro de maneira moi simple. Como cando eras pequeno.

Báner superior Programa a túa conta Báner superior Programa a túa conta
Aforra con Programa a túa conta
Utiliza as súas 6 regras e cumpre as túas metas de forma rápida e sinxela

Como se enche este peto dixital?

No BBVA dispomos de diferentes ferramentas para ir enchendo este peto dixital. A máis práctica? Programa a túa conta, formada por diferentes regras pensadas, na súa maioría, para aforrar. 

A que máis se asemella ao peto tradicional é a do Arredondamento. Baseada no microaforro permite, ao realizar unha compra coa túa tarxeta de débito cuxo prezo conteña decimais, tomar o resto ata completar o seguinte euro e transferilo a unha segunda conta co fin de aforralo. Por exemplo: se fas unha compra de 10,30 €, os 70 céntimos que faltan ata os 11 € son os que esta técnica leva ao peto dixital. 

Tamén dispós das regras Aforro a fin de mes, Aforro en orzamentos e Aforro en nómina. A primeira automatiza o paso dunha porcentaxe do teu aforro (entendido como ingresos menos os gastos do mes) ao peto dixital, a segunda realiza o mesmo procedemento pero partindo do sobrante dos orzamentos creados con Bconomy e a terceira lévao a cabo a partir da túa nómina recentemente ingresada.

Para finalizar, tamén tes a opción de marcar un saldo máximo nunha conta que, se se superase, xeraría unha transferencia do sobrante a unha conta de aforro. 

Como ves, a chegada da tecnoloxía ás nosas vidas fai que aforrar sexa máis sinxelo. Por iso, e se estás decidido a crear un peto, o dixital ten múltiples vantaxes fronte ao tradicional.

Báner centro Programa a túa conta Báner centro Programa a túa conta
Conta Metas BBVA
A conta que che axuda a alcanzar os teus obxectivos de aforro.

Que condicións ten?

Como é unha conta pensada para facilitar o aforro, non dispón de ningunha comisión. Tanto é así que, nesta conta, non podes domiciliar a nómina, ingresos nin recibos. Tampouco ten tarxeta asociada.
CTA Programa a túa conta CTA Programa a túa conta