Principals tipus d'assegurances

T'expliquem com funcionen els principals tipus d'assegurances

Assegurança de cotxe

És una assegurança que té per objecte assegurar els riscos relacionats amb un vehicle i els seus ocupants. El prenedor s'obliga a pagar la prima. A canvi, si es produeix un accident o un dany, l'asseguradora afronta les despeses, paga una suma de diners o ofereix algun altre tipus de prestacions, segons les cobertures contractades en la pòlissa.

La llei obliga a contractar una assegurança que cobreixi, almenys, la responsabilitat civil derivada de l'ús i la circulació del cotxe assegurat.

Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.

Les modalitats d'assegurança de cotxe més habituals són:

 • Assegurança davant de tercers: és la mínima obligatòria. Cobreix la responsabilitat civil del conductor davant de tercers.
 • Assegurança a tot risc : proporciona una protecció total del vehicle davant de qualsevol dany.
 • Assegurança amb franquícia: En cas de danys en el cotxe, el prenedor o l'assegurat paga una part de la reparació i la resta la paga l'asseguradora.

Assegurança de la llar

És una assegurança l'objecte de la qual és protegir els propietaris o llogaters d'un habitatge contra les pèrdues econòmiques que puguin patir els assegurats o els tercers perjudicats, derivades d'una gran varietat de riscos.

El prenedor de l'assegurança es compromet a pagar la prima. A canvi, si es produeix un accident o un dany, l'asseguradora afronta les despeses, paga una suma de diners o ofereix altres prestacions, segons les cobertures contractades en la pòlissa de l'assegurança.

Depenent de la modalitat de l'assegurança que es triï, l'assegurança pot cobrir tant el continent com el contingut de l'habitatge, així com la responsabilitat civil extracontractual pel que fa a l'obligació de rescabalar els danys i perjudicis causats a un tercer fins a l'import límit contractat.

El continent és el conjunt format per la construcció principal i les accessòries de l'habitatge assegurat, com ara les instal·lacions fixes i els aparells fixos per a serveis de l'habitatge, així com jardins, tancaments exteriors i instal·lacions esportives o d'esbarjo. El contingut està format pel mobiliari i béns, diners en efectiu, joies, objectes especials (metalls preciosos, obres d'art, antiguitats, etc.).

Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Assegurança de vida

És una assegurança mitjançant la qual es garanteix als beneficiaris la percepció d'un capital en produir-se alguna de les contingències establertes en la pòlissa en cas de defunció.

Les assegurances de vida també poden incloure cobertures per incapacitat o malaltia greu, perquè el mateix assegurat rebi una indemnització en cas de patir una de les situacions contractades en la pòlissa de l'assegurança.

En una assegurança de vida hi intervenen:

 • L'assegurador: és l'empresa que es compromet a pagar la prestació.
 • El prenedor: és la persona que paga la prima.
 • La prima: és el preu o cost de l'assegurança.
 • L'assegurat: el titular objecte del risc, en cas de mort o de supervivència del qual, o d'ambdós esdeveniments conjuntament, l'assegurador es compromet a satisfer al beneficiari un capital, una renda o altres prestacions convingudes.

Agrupar assegurances

Una de les millors maneres d'aconseguir estalviar en el preu de les assegurances és agrupar-les. Per exemple, amb el Pla EstarSeguro de BBVA, amb el qual s'aconsegueix un descompte progressiu en funció del nombre d'assegurances que es tinguin contractades. A més, el pagament de les assegurances s'efectua mes a mes i sense recàrrecs
CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
 • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
 • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

 • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.