Què és una assegurança de responsabilitat civil?

Atès que tens l'obligació de reparar els danys que causis a algú altre, una assegurança de responsabilitat civil pot arribar a ser una necessitat

Segons el Codi Civil, la persona que causa danys a una altra té l'obligació de reparar-los. Aquesta obligació general es tradueix en diferents conseqüències que difereixen en termes econòmics segons el tipus de dany.

Tant un particular com una gran empresa poden causar un dany a un tercer, però el risc d'aquest tipus de contingències i la quantitat amb què caldrà indemnitzar-lo varia en cada cas. Per això, hi ha un tipus d'assegurança de responsabilitat civil per afrontar l'incident segons cada situació. En diverses branques i contextos, l'assegurança de responsabilitat civil és obligatòria.

Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.
En aquest article t'expliquem en què consisteix la responsabilitat civil, et donem algunes indicacions sobre les maneres que hi ha d'assegurar aquest supòsit i et mostrem com funciona un producte estrella d'aquest tipus, l'Assegurança RC Pimes i Autònoms BBVA, que podràs contractar en un sol clic si t'acaba interessant

La responsabilitat civil en el Codi civil

El Codi civil és el cos legal que regula substancialment les matèries jurídiques civils. En el cas d'Espanya, aquesta regulació de caràcter comú es va promulgar en el BOE núm. 206 de 25 de juliol de 1889, que, amb moltes modificacions, continua vigent avui dia.

L'art. 1902 del Codi civil diu exactament: “Qui per acció o omissió causi un dany a un altre, amb la intervenció de culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat”.

Aquest fet, per tant, exigeix a qualsevol persona respondre per si mateixa o per aquelles persones de les quals s'hagi de respondre, tal com indica l'art. 1903 del mateix text (els pares pels fills, els tutors pels tutelats, els propietaris o directors pels seus empleats o dependents, etc.).

Aquesta exigència al causant del dany, anomenada responsabilitat civil (abreujada freqüentment com a RC), sol suposar, en primera línia, una indemnització econòmica, o en cas de disconformitats, un posterior enfrontament judicial. En qualsevol dels casos, per tant, aquesta responsabilitat pot significar un notable desemborsament de diners que posi en perill el patrimoni personal o la viabilitat d'una empresa.

Davant d'aquests grans problemes derivats de danys causats a tercers, aquestes contingències es poden garantir amb una assegurança que respongui arribat el cas. Aspectes tan diferents com una entremaliadura infantil o una negligència d'una gran multinacional comportaran una indemnització conseqüent, que sens dubte variarà en funció del dany causat. Per això és necessari parlar sempre dels diferents tipus de responsabilitat civil.

Els tipus de responsabilitat civil

Atès que la responsabilitat civil difereix segons cada cas, hi ha diferents maneres de fer-hi front. En aquest sentit, en pensar en una assegurança de responsabilitat civil, hem de considerar sempre l'aspecte clau següent: A qui cobreix: em cobreix a mi, cobreix la meva empresa o les persones que tinc a càrrec?

  • Per a una família, l'ideal serà contractar una assegurança de responsabilitat civil per a particulars. Amb aquesta quedaran cobertes les indemnitzacions derivades del dany que causin l'assegurat, les persones o els animals que tingui a càrrec. L'Assegurança Habitatge BBVA incorpora una garantia de RC amb cobertura, d'acord amb el que estableixen les condicions del contracte, per a tots els integrants de la llar, fins i tot en cas que la família tingui una mascota d'una raça no declarada com a perillosa.
  • Una assegurança de responsabilitat civil per a empreses o autònoms protegeix davant dels danys a tercers ocasionats en l'acompliment de l'activitat empresarial o comercial. Per cobrir aquest tipus de contingències disposem de l'Assegurança RC Pimes i Autònoms, que, de conformitat amb el que determinen les condicions del contracte, té la garantia de servei i qualitat d'una de les companyies asseguradores més especialitzades en pòlisses de RC: HISCOX.
  • Les assegurances de responsabilitat civil per a gerents i administradors ofereixen cobertura per protegir el patrimoni personal d'aquests, així com les conseqüències econòmiques derivades de possibles processos de defensa. Per cobrir la responsabilitat civil del gerent també tenim la protecció de la pòlissa RC Administradors i Directius de Hiscox que, tenint en compte el que estableixen les condicions del contracte, a més de la RC del gerent ofereix cobertures diferencials com ara RC corporativa o pràctiques de treball que la situen entre les millors opcions del mercat.
  • Una assegurança de responsabilitat civil de caça i pesca té com a objectiu indemnitzar els danys a tercers derivats d'aquesta activitat, que, en alguns casos, han arribat a produir fins la mort. En aquest cas, podem oferir una pòlissa RC de caça de la companyia CASER, en la qual, de conformitat amb el que determinen les condicions del contracte, el client pot triar entre una opció “bàsica” amb les cobertures que exigeix la llei o bé amb una cobertura “ampliada” amb què es cobreixen contingències com ara: Accidents corporals (<65 anys), dany a les armes de caça, mort dels gossos de caça, assistència sanitària i defensa jurídica / fiances.
Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Amb una assegurança de responsabilitat civil professional es pot fer front a imprevistos derivats d'una activitat professional, la qual cosa resulta interessant, de manera general, per a gestories, assessories, consultors… En definitiva, per a qualsevol persona o empresa que presti serveis professionals i que es pugui trobar amb aquest tipus de reclamacions. En aquest cas, la RC Pimes i Autònoms BBVA també pot oferir una solució de primera línia per a totes les activitats assegurables.

Cada PIME o autònom necessita un tipus d'assegurança diferent que s'adapti a les seves necessitats, ja que les cobertures i quantitats reclamades no són les mateixes. L'assegurança de responsabilitat civil ha d'assegurar el pagament de les despeses judicials, així com de la possible reclamació (si estan cobertes).

Ara bé, atès que cada cas és diferent, és important analitzar cada exemple en singular. I per fer-ho, sens dubte, pot servir una d'aquestes assegurances: l'Assegurança RC Pimes i Autònoms.

L'exemple de l'Assegurança RC Pimes i Autònoms BBVA

L'Assegurança RC Pimes i Autònoms BBVA és una assegurança de responsabilitat civil per protegir-se davant els danys causats a tercers derivats de la teva activitat professional. Està pensada per a autònoms i professionals i per a petites i mitjanes empreses. Es tracta d'una pòlissa d'assegurança amb la qual t'estalviaràs preocupacions davant les possibles indemnitzacions o les despeses de defensa derivades de qualsevol sinistre cobert. Sabies que la cobertura d'aquesta assegurança té en compte indemnitzacions a tercers per danys econòmics, materials i/o corporals i et protegeix a tu i fins a un màxim de 10 empleats de la teva empresa?

La contractació d'aquest producte, de conformitat amb el que estableixen les condicions de l'assegurança, implica gaudir de la tranquil·litat de tenir assegurades les RC assegurables per a la teva activitat professional en una sola pòlissa. A més, va acompanyada d'una interessant personalització amb la qual pots esbossar una pòlissa triant entre diferents límits de capital assegurat o diferents nivells de franquícia. És a dir, en poder accedir a diversos tipus de supòsits derivats de la clàusula de responsabilitat civil, podràs configurar una assegurança que s'adapti íntegrament a la teva activitat professional i a les teves necessitats. En resum, tindràs la cobertura més completa perquè puguis dur a terme la teva activitat amb total tranquil·litat. 
Pel que fa a la modalitat de pagament, aquest pot ser únic o fraccionat. I l'assegurança es pot contractar independentment de si ets o no client BBVA. 
Pots trobar informació completa del producte a la secció del web dedicat a assegurances, on també podràs conèixer altres opcions per assegurar la teva responsabilitat civil. Fes-hi una ullada i posa't en contacte amb un agent, via bbva.es, per resoldre els teus dubtes i, encara més important, per conèixer una assegurança que s'adapta a les teves necessitats i que és veritablement útil davant reclamacions imprevistes.

CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA

També et podria interessar

  • T'expliquem quins són els diferents factors que influeixen en el preu de l'assegurança del cotxe.
  • Coneix tots els detall sobre aquest instrument per planificar i construir un estalvi per a la jubilació.
  • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

  • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.