Com s'aplica la reducció 40 en els plans de pensions?

T'expliquem com s'aplica la reducció del 40% en els plans de pensions a l'hora de rescatar les aportacions més els seus interessos

Després d'anys d'esforç arriba la jubilació, i una de les primeres qüestions que molts acabats de jubilar es plantegen és la possibilitat de rescatar el seu pla o plans de pensions. És important matisar que no hi ha cap obligació de rescatar un pla de pensions en arribar a la jubilació. De fet, és possible seguir fent-hi aportacions, les quals podran continuar sent desgravades en IRPF. Només cal tenir en compte que, una vegada iniciem el cobrament del pla, les aportacions efectuades a partir de llavors no podran ser rescatades per la contingència de jubilació. Per tant, la primera qüestió a resoldre és si realment necessitem rescatar el pla de pensions. De fet, hi ha partícips que no el rescaten en la jubilació i el deixen com a massa hereditària per als seus hereus, donada la flexibilitat fiscal en la contingència de defunció (no tributa en l'impost de successions i permet diferir el pagament d'impostos a un moment futur escollit pel beneficiari). 

Si decidim rescatar el nostre pla, hem de considerar que, en tractar-se d'una quantia que serà ingressada a favor nostre, cal tributar per aquesta. Per això, és fonamental conèixer les claus per declarar el que hem obtingut després de la jubilació (o altres contingències) en rescatar el nostre pla de pensions i aconseguir la millor tributació possible. En determinats casos és possible aplicar una reducció del 40% sobre l'import rescatat i només declarar el 60% restant, però com s'aplica aquesta reducció?

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Els plans de pensions tenen interessants avantatges fiscals que els converteixen en un producte d'estalvi ideal. Fins al moment del seu rescat, les aportacions efectuades es dedueixen de la base imposable de l'IRPF. Ara bé, una vegada es produeix el rescat, l'import resultant està subjecte a tributació. Tal com indica la Llei 35/2006 d'IRPF, el capital del pla de pensions és considerat a efectes fiscals com a rendiments del treball, cosa que l'equipara al salari o a les prestacions per desocupació que rebem durant la nostra vida laboral. 

En aquest sentit, per tant, parlem de rendiments del treball. Al contrari del que passava en el moment de fer les aportacions, les prestacions rebudes sí que augmenten la base imposable de l'IRPF i, per tant, també els impostos que pagarem. Fins i tot així, hi ha diferents maneres d'aconseguir una tributació una mica més avantatjosa, que dependrà, principalment, del tipus de rescat que es triï: 

 • En forma de capital: El beneficiari percep l'import total del pla en un cobrament únic. Pot ser de cobrament immediat (en produir-se la contingència), o diferit a una data posterior assenyalada pel beneficiari. 
 • En forma de renda: Les rendes poden ser de diferents tipus: temporals o vitalícies, de quantia i durada garantida, o bé rendes financeres la quantia o durada de les quals no estan garantides, sinó que depenen de l'evolució del valor i rendibilitat del fons de pensions. Les rendes poden revertir en altres beneficiaris en cas de mort del perceptor. 
 • En forma mixta: Combina un capital i una renda. 
 • En forma de disposició: El beneficiari decideix lliurement les dates i quanties dels cobraments, sense una periodicitat determinada. El dret econòmic pendent de cobrament també varia en funció de l'evolució del valor del fons i la seva rendibilitat. 

Ara, sabies que hi ha el que es coneix com a “reducció del 40%”, amb la qual et podràs estalviar alguna cosa en els teus impostos?

La reducció del 40%

Les participacions anteriors al 31/12/2006 que siguin percebudes en forma de capital gaudeixen d'una reducció del 40%, és a dir, només comptarà el 60% del capital reemborsat d'aquesta manera. Per a això és necessari que aquest rescat es faci dins el termini estipulat en la llei, i que depèn de la data en què s'esdevingui el fet causant: 

 • Contingències esdevingudes el 2010 o prèviament: es podrà aplicar la reducció del 40% amb data límit el 31 de desembre de 2018. 
 • Contingències esdevingudes entre 2011 i 2014: la reducció es podrà aplicar si el rescat es produeix abans de la finalització del vuitè any des que s'esdevé la contingència. 
 • Contingències a partir de l'1 de gener de 2015: la reducció del 40% s'aplicarà si el rescat es produeix en l'exercici fiscal en què s'esdevé la contingència o en els dos següents. 

Fins i tot comptant amb aquesta reducció, és important no oblidar que l'obligació de tributar pel 60% restant ens convida a plantejar d'igual manera una estratègia adequada per al rescat de totes les participacions, atès que un rescat en forma de capital d'un import elevat, malgrat tenir la reducció del 40%, pot tenir un impacte fiscal molt elevat.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Estratègies per a un rescat més avantatjós

BBVA t'ofereix la possibilitat de calcular el capital que pots obtenir en el moment del rescat gràcies al simulador disponible. En funció del tipus de pla, les teves circumstàncies fiscals, les aportacions efectuades, la seva data i la data del rescat, coneixeràs el total dels fons que rebràs, l'estalvi fiscal al qual acollir-te i la quantia de la tributació. D'aquesta manera, et serà molt més senzill planejar el propi rescat i escollir el moment idoni per fer-lo.

Hi ha diverses estratègies per beneficiar-se d'una tributació més avantatjosa mitjançant la reducció del 40%. Atès que aquesta reducció només és possible quan el rescat és en forma de capital, s'aconsella triar un rescat mixt, separant les aportacions efectuades abans i després de l'1 de gener de 2007. És a dir, rescatant en forma de capital els beneficis obtinguts gràcies a les aportacions efectuades abans d'aquesta data, i en forma de renda els fons generats a través d'aportacions posteriors a 2007.

D'aquesta manera, ens podrem beneficiar de la reducció del 40% per a aquelles aportacions vàlides i prèvies a 2007, mentre que ens serà més útil rescatar la resta en forma de renda periòdica per suavitzar l'impacte fiscal. Tenint en compte que les aportacions posteriors a l'1 de gener de 2007 no poden ser incloses en la reducció, és molt més aconsellable obtenir aquest capital a poc a poc. Altrament, si ho féssim tot al mateix temps, la càrrega fiscal augmentaria, així com el tram de l'IRPF que ens correspon, i això comportaria una tributació molt més alta.

Així mateix, és igual d'important considerar l'estratègia que cal seguir quan tenim diversos plans de pensions simultanis. Si volem acollir-nos a la reducció del 40%, ho podrem fer amb diversos plans, ja que aquesta s'aplicarà una vegada per cadascun d'ells. Això sí, els rescats de tots els plans s'han de fer en el mateix exercici fiscal. Altrament, els efectuats posteriorment no comptarien i només s'aplicaria la reducció durant el primer any.

Recorda que, gràcies al nostre simulador, podràs conèixer de forma molt clara les xifres de beneficis i impostos en rebre el teu capital.

Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?