Nola ezartzen da 40 murriztapena pentsio-planetan?

Pentsio-planetan % 40ko kenkari fiskala nola ezartzen den azaltzen dizugu, zure ekarpenak eta haien interesak erreskatatzeko garaian

Urte luzeko ahaleginaren ostean erretiroa iristen da, eta erretirodun berri askok planteatzen diote beren buruari pentsio plana edo planak erreskatatzeko aukera. Esan beharra dago ez dela derrigorrezkoa erretirora iristean pentsio-plan bat erreskatatzea. Hain zuzen, planera ekarpenak egiten jarraitu daiteke, eta horiek PFEZean desgrabatzen jarraitu ahal izango dira. Kontuan hartu behar den bakarra zera da: plana kobratzen hasten garenean, ordutik aurrera egindako ekarpenak ezingo dira erreskatatu erretiroaren kontingentziaren bidez. Hortaz, argitu beharreko lehen gaia gure pentsio-plana erreskatatzeak merezi duen edo ez da. Izan ere, partaide batzuek ez dute erretiro garaian erreskatatzen, eta haien oinordekoentzat uzten dute, heriotza egoeran dagoen malgutasun fiskala dela eta (ez da Oinordetza eta Dohaintzen Gaineko Zerga ordaintzen, eta zerga ordainketa atzeratzeko aukera ematen du onuradunak aukeratutako unera arte). 

Gure plana erreskatatzea aukeratzen badugu, gogoan izan behar dugu ezen, zenbateko horrek gure aldeko diru sarrerak sortuko dituenez, harengatik zergak ordaindu beharko ditugula. Hori dela eta, funtsezkoa da erretiro ostean (edo beste egoera batzuetan) pentsio-plana erreskatatzean lortu duguna aitortzeko gakoak ezagutzea, posible den zerga-ordaintze onena lortzeko. Kasu jakin batzuetan % 40ko murrizketa ezar dakioke erreskatatutako zenbatekoari, eta gainerako % 60a soilik aitortu, baina… nola aplikatzen da murrizketa hori?

Goi mailako Bannerra Kalkulatu erretiroa Goi mailako Bannerra Kalkulatu erretiroa
Zure erretirorako aurreztu
Kalkulatu zenbat hobetu duzun pentsio planera ekarpenak egiten.

Plan pentsioek abantaila fiskal interesgarriak dituzte, eta horregatik, produktu ezin hobeak dira aurrezteko. Erreskate unea iritsi arte, egindako ekarpenak PFEZaren zerga-oinarritik kenduko dira. Nolanahi ere, erreskatea egin ondoren, ondoriozko zenbatekoa zerga-ordainketetara lotua egongo da. PFEZaren 35/2006 Legeak adierazi bezala, zergei dagokienez, lan etekintzat hartzen da pentsio planen kapitala, eta beraz, gure laneko bizitzan zehar jasotzen dugun soldataren edo langabezia prestazioen pareko dira. 

Ondorioz, lan etekinez ari gara. Ekarpenak egiterako unean gertatu ez bezala, jasotako prestazioak PFEZaren zerga-oinarria handitzen dute. Ondorioz, ordaintzen ditugun zergak ere handitzen dira. Hala eta guztiz ere, badira modu ezberdinak abantaila handiagoak dituen zerga-ordainketa lortzeko, aukeratzen den erreskate motaren araberakoa: 

 • Kapital eran: Onuradunak planaren guztizko zenbatekoa jasotzen du kobratze bakar batean. Kobratzea berehalakoa (egoera gertatzean) edo onuradunak ezartzen duen geroagoko data batean izan daiteke. 
 • Errenta eran: Errentak mota ezberdinetakoak izan daitezke: aldi baterakoak edo betirakoak, bermatutako kopuru eta iraupenekoak, edo bermatu gabeko kopuru eta iraupena duten errenta finantzariokoak. Azken horiek pentsio funtsaren balioaren eta errentagarritasunaren eboluzioaren araberakoak izango dira. Errentak beste onuradun batzuei itzuli daitezke jasotzailearen heriotza gertatzekotan. 
 • Era mistoan: Konbinatu kapital bat eta errenta bat. 
 • Xedapen eran: Onuradunak askatasun osoz datak eta kobrantzen zenbatekoak aukeratzen ditu, zehatza den aldizkakotasunarekin gabe. Kobratu gabeko eskubide ekonomikoa funtsaren balioaren eta errentagarritasunaren araberakoa izango da ere. 

Bazenekien "% 40ko murriztapena" gisa ezagutzen denarekin zure zergetan aurreztu dezakezula?

% 40ko murriztapena

Kapital gisa kobratzen badira, 2006/12/31 baino lehenagoko partaidetzek % 40ko murrizketa izango dute; hau da, hala berreskuratutako kapitalaren % 60 besterik ez da kontuan hartuko. Horretarako, beharrezkoa da erreskatea legeak adierazitako epean egitea, eta egoera eragilearen dataren araberakoa izango da: 

 • 2010ean edo lehenago gertatutako egoerak: % 40ko murriztapena ezarri ahal izango da, gehienezko muga-eguna 2018ko abenduaren 31 izanda. 
 • 2011 eta 2014 bitartean gertatutako egoerak: murriztapena ezarri ahal izango da egoera gertatu eta zortzigarren urtea amaitu baino lehen erreskatea egiten bada. 
 • 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera gertatutako egoerak: % 40ko murriztapena erreskatea egoera gertatutako ekitaldi fiskalean edo hurrengo bietan egiten bada jazoko da. 

Murriztapena zenbatu arren, garrantzitsua da gogoan izatea estrategia egokia planteatu behar dugula partaidetza guztiak erreskatatzeko, gainerako % 60arengatik zergak ordaintzeko betebeharra dela eta; izan ere, zenbateko handi bat kapital gisa erreskatatzen badugu, % 40ko murrizketa izan arren, eragin fiskala oso handia izan daiteke.

Erdi mailako Bannerra Pentsio Plana Erdi mailako Bannerra Pentsio Plana
Zure beharretara egokitutako pentsio planak.
Ezagutu eskaintzen dizkizugun aukerak

Erreskate onuragarriago batentzako estrategiak

BBVAk erreskatearen unean lor dezakezun kapitala kalkulatzeko aukera ematen dizu, erabilgarri duen simulagailuari esker. Zure planaren, zirkunstantzia fiskalen, eginda ekarpenen, dataren eta erreskate dataren arabera, jasoko duzun funtsa guztia jakingo duzu, zein aurrezki fiskalera heldu eta zerga-ordainketaren kopurua. Hori horrela, askoz errazagoa izango da zeure erreskatea planifikatzea eta horretarako une egokiena aukeratzea.

Estrategia ugari daude % 40ko murriztapenaren bitartez tributazio abantailatsuagoari onura ateratzeko. Murriztapen hori erreskatea kapital eran egitean soilik jasotzen denez, gomendagarria da erreskatea mistoa izatea, aldez aurretik eta 2007ko urtarrilaren 1a ondoren egindako ekarpenak banatuz. Hau da, lortutako onurak kapital eran erreskatatzea data baino lehen egindako ekarpenei esker, edo sortutako funtsak errenta moduan 2007tik geroztik egindako ekarpenei esker.

Modu honetan, % 40ko murriztapenaz gozatzeko aukera izango dugu 2007 baino lehenagoko baliagarriak diren ekarpenetan, eta beste guztia aldizkako errenta moduan erreskatatuko dugu eragin fiskala txikitzeko. 2007ko urtarrilaren 1etik geroztik egindako ekarpenak murriztapenetik kanpo eratuko direla kontuan izanda, gomendagarria da kapital hori pixkanaka lortzen joatea. Bestela, une berean egingo bagenu, karga fiskala handitu egingo litzateke, baita dagokigun PFEZaren tartea ere. Horrek zerga-ordainketa handiagoa izatea ekarriko luke.

Era berean, oso garrantzitsua da aldi bereko zenbait pentsio plan ditugunean zer estrategiari jarraitu behar diogun kontuan hartzea. % 40ko murriztapenera heldu nahi bagara, plan batzuekin egin dezakegu, behin ezarriko baita plan bakoitzeko. Hori bai, plan guztien erreskatea ekitaldi fiskal berdinean egingo da. Bestela, ondoren egindakoak ez lukete balioko eta murriztapena lehen urtean soilik egingo litzateke.

Gogoan izan gure simulatzaileari esker zure kapitala jasotzean zein etekin eta zerga kopurua argi ezagutzeko aukera izango duzula.

Nire erretiroa Nire erretiroa
BBVA PENTSIOEN Institutuaren lankidetzarekin:
Pentsio planak - Hau ere interesa dakizuke Pentsio planak - Hau ere interesa dakizuke

Honek ere interesatu zaitzake

 • Hauek dira 2018an egindako aldaketak pentsioen eta erretiroa hartzean jasotzen den gehienezko zenbatekoaren inguruan.
 • Hauek dira erretiroa hartu ondoren jasoko duzun pentsioaren prestazioa jakiteko egin beharreko kalkuluak.
 • Hainbat faktorek dute eragina erretiro pentsioen PFEZeko atxikipenean. Aurkitu dagokizun ehunekoa.
Pentsio planak - Tresnak Pentsio planak - Tresnak

Pentsio planei buruzko tresnak

 • Zenbateko pentsio publikoa jasoko duzu erretiroa hartzean? Ezagutu hiru urratsetan.
 • Aurkitu aurrezteko zure beharrei hobeen egokitzen den pentsio-plana, eta hasi etorkizuna planifikatzen.
 • Gure konparatzaileak planen ezaugarri guztiak ezagutzen lagunduko dizu, hobekien egokitzen zaizuna aukeratzeko.
 • Gure simulatzailearekin, ezagutu jasoko duzun prestazioa erretiroa hartzean.
 • Jakin nahi al duzu zenbat aurrez dezakezun zerga aitorpenean pentsio plan batera ekarpenak eginez gero?