Existeix una jubilació anticipada per a autònoms?

Si compleixes certs requisits, podràs gaudir de la teva merescuda pensió abans de l'edat ordinària

Et volem explicar les possibilitats que hi ha d'assolir una jubilació anticipada per a autònoms. El règim en què s'integren els treballadors autònoms és més restrictiu a l'hora de permetre la jubilació abans de l'edat ordinària que el règim general, en què s'integren els treballadors per compte d'altri. Concretament, els autònoms no tenen la possibilitat d'accedir a la jubilació anticipada per cessament involuntari de la seva activitat. Sí que poden, en el cas d'acreditar certs requisits que també s'exigeixen als treballadors per compte d'altri, jubilar-se abans de l'edat ordinària en la modalitat de cessament voluntari.

Com veuràs, cal tenir en compte les possibles estretors que et pot suposar una jubilació anticipada si ets autònom, no només a l'hora de prendre una decisió si estàs a punt de jubilar-te, sinó també amb tota l'antelació que sigui possible per planificar-la des del punt de vista financer.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

El marc legal de la jubilació anticipada per a autònoms

Encara que pugui ser obvi, és important recordar que si un jubilat vol acollir-se al règim de jubilació flexible és obligatori que ho comuniqui a la Seguretat Social. En primer lloc, ho ha de fer perquè l'entitat li rebaixi l'import de la pensió en la quantitat adequada i, en segon lloc, per no incórrer en incompatibilitats que

Un treballador per compte propi o autònom té dret a la jubilació, fins i tot anticipada, tal com la poden obtenir també els treballadors per compte d'altri, sempre que acreditin els períodes de carència exigits pel que fa a cotitzacions. La prestació es calcula en funció dels anys cotitzats i de les bases per les quals hagi cotitzat.

Pel que fa al moment en podrà accedir a la jubilació, dependrà de certs factors, que analitzarem més endavant.

Segons s'estipula en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social, el treballador autònom està obligat a cotitzar des del primer dia del mes en què inicia la seva activitat. Les quantitats que ha d'ingressar per aquesta cotització es calculen aplicant el tipus que correspongui a la base de cotització. En aquest cas, les bases de cotització mínimes vigents a partir del 01/07/2017 han d'estar entre un mínim de 919,80 € i un màxim de 3.751,20 € mensuals. Hi ha, naturalment, certes bonificacions per edat, àmbit laboral, sexe, edat… És a dir, segons el que s'hagi cotitzat, es tindrà una pensió més o menys alta el dia de la jubilació. Com a treballador, sigui per compte propi o d'altri, és imprescindible saber quina la base de cotització, ja que la pensió que es percebrà només es pot determinar en funció d'aquesta.

La pensió que es comença a cobrar a l'edat legal de jubilació es percep íntegra, tenint en compte que per assolir el 100 % es requereix un període mínim de cotitzacions (almenys 37 anys des de 2027). A Espanya, l'última reforma de les pensions va decidir anar endarrerint –fins al 2027– als 67 anys l'edat ordinària de jubilació (podran seguir jubilant-se als 65 anys sense penalitzacions els que acreditin un període mínim de cotitzacions, que des de 2027, serà de 38 anys i mig). Per això sorgeix la pregunta: quant de temps abans em puc jubilar si soc autònom i vull cobrar íntegra la meva pensió? El 2018, podràs cobrar el 100% de la teva base reguladora només després de 35 anys i mig cotitzats i si et jubiles a l'edat ordinària. Qualsevol anticipació respecte a l'edat ordinària implicarà una penalitzada en la pensió.

La jubilació anticipada d'autònoms per cessament voluntari

La jubilació anticipada d'autònoms de forma voluntària pot tenir lloc fins a dos anys abans de l'edat ordinària que els correspongui, sempre que es compleixin els requisits següents:

 • 1. Estar en situació d'alta o assimilada a l'alta a la Seguretat Social.
 • 2. Acreditar almenys 35 anys de cotitzacions efectives. Pel que fa a aquest requisit, es pot computar un període màxim d'1 any de servei militar.
 • 3. Que la pensió resultant no sigui inferior a la pensió mínima que a l'autònom li correspondria per llei al compliment de l'edat ordinària.

Quant es veuria penalitzada la pensió? Depèn del total d'anys cotitzats que s'acreditin i del temps que s'anticipi la jubilació respecte a l'edat ordinària (trimestre o fracció de trimestre):

 • Coeficient del 2 per 100 per trimestre quan s'acrediti un període de cotització inferior a 38 anys i 6 mesos.
 • Coeficient de l'1,875 per 100 per trimestre quan s'acrediti un període de cotització igual o superior a 38 anys i 6 mesos i inferior a 41 anys i 6 mesos.
 • Coeficient de l'1,750 per 100 per trimestre quan s'acrediti un període de cotització igual o superior a 41 anys i 6 mesos i inferior a 44 anys i 6 mesos.
 • Coeficient de l'1,625 per 100 per trimestre quan s'acrediti un període de cotització igual o superior a 44 anys i 6 mesos.

Als exclusius efectes de determinar aquesta edat legal de jubilació, es considerarà com a tal la que li hagués correspost al treballador d'haver seguit cotitzant durant el termini comprès entre la data del fet causant i el compliment de l'edat legal de jubilació que en cada cas resulti d'aplicació.

Un cop aplicats aquests coeficients reductors, l'import resultant de la pensió no podrà ser superior a la quantia que resulti de reduir el límit màxim de pensió en un 0,50 per 100 per cada trimestre o fracció de trimestre d'anticipació.

Bàner Central Pla de Pensions Bàner Central Pla de Pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

L'esquema de la jubilació anticipada d'autònoms i les alternatives per a una bona pensió

Jubilar-te abans del que es preveu, pot suposar certes penalitzacions. Ara bé, és una opció que et pots plantejar. Si és així, és important que ho planifiquis amb tanta antelació com sigui possible per poder cobrir la bretxa que pot generar en els teus ingressos una pensió minorada pels coeficients reductors.

De totes maneres, hi ha diverses maneres de fer possible una bona jubilació anticipada si ets autònom, sobretot si ets previsor. Vegem, per exemple, dues alternatives:

 • El pla de pensions. Hi ha productes que donen una rendibilitat excel·lent fent-hi unes aportacions ínfimes, que, a més, et pots desgravar de la renda. Si ets autònom, segur que saps com n'és d'important desgravar-te despeses, no? Doncs bé, un pla de pensions pot ser en aquest sentit una idea excel·lent per fer-ho.
 • L'assegurança de vida. Aquesta pot ser una altra alternativa d'assegurar-te una jubilació sense estretors. T'has parat mai a pensar en una possible discapacitat que, encara que no sigui total, t'impedeixi cobrar tota la pensió que et correspondria i exercir la teva professió? En aquest cas, sens dubte, la prestació d'una assegurança de qualitat et pot treure d'una dificultat.

Com pots veure, val la pena sospesar anticipadament la jubilació anticipada d'autònoms. Has de tenir en compte que, en aquest cas, depens de tu mateix, per la qual cosa una bona planificació no farà mai nosa. A bbva.es pots fer una ullada a alguns productes de la gamma de plans de pensions amb els quals planificar des del dia d'avui una jubilació sense angoixes.

Per tant, si ets autònom, agafa les regnes de la teva jubilació de la mà d'una institució de prestigi com BBVA. Una decisió que, sens dubte, agrairàs el dia de demà, tant si et jubiles a l'edat ordinària com si ho fas anticipadament.

CTA Simulador Pensions CTA Simulador Pensions
Plans de Pensions - També podria interessar-te Plans de Pensions - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de Pensions - Eines Plans de Pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?