Què és la jubilació flexible?

T'expliquem tots els detalls de la fórmula que permet cobrar una pensió de jubilació i, alhora, treballar a temps parcial
Després de tota la vida treballant, és molt habitual desitjar que arribi el moment de la jubilació per poder emprendre nous projectes que, per exigències laborals, s'havien aparcat o, simplement, per desenvolupar nous hobbies. Tanmateix, hi ha un fet que és més comú del que, a priori, es pot pensar: estar jubilat i trobar a faltar els horaris i l'ocupació de la feina, o bé voler incrementar els ingressos que proveeix la pensió pública. Per això, hi ha diferents modalitats que permeten compatibilitzar part de la pensió de jubilació amb una activitat laboral o professional. Una d'aquestes és la que es coneix com a jubilació flexible.
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Com el seu nom avança, es tracta d'una situació que permet a una persona jubilada compatibilitzar la seva pensió amb un contracte laboral, sempre que s'acreditin els requisits següents:

 • No pertànyer als règims especials dels funcionaris civils de l'Estat, de les forces armades o del personal al servei de l'Administració de justícia.
 • Tenir causada la pensió de jubilació. És a dir, que el beneficiari ja hagi accedit a la jubilació i estigui rebent la seva corresponent pensió de la Seguretat Social.
 • La nova activitat laboral s'ha de dur a terme en règim de temps parcial. La normativa estipula que la jornada que faci el jubilat podrà ser d'entre el 50% i el 75% de la jornada a temps complet equivalent que es duu a terme al centre de treball.

El mecanisme, una vegada que la Seguretat Social comprova que el sol·licitant de la jubilació flexible compleix tots els requeriments, és força senzill. L'import de la pensió de jubilació es redueix de manera proporcional a la jornada laboral que desenvolupa el pensionista. Per exemple, si el beneficiari treballa mitja jornada, la seva pensió de jubilació es reduirà un 50%.

La jubilació flexible suposa, a més, que el jubilat continuï cotitzant a la Seguretat Social. Això farà que, una vegada acabada la seva activitat laboral a temps parcial, es recalculi la pensió de jubilació que li correspon de conformitat amb el nou període cotitzat. D'altra banda, encara que s'estigui cotitzant com a treballador, en tot allò que té a veure amb les prestacions sanitàries, el jubilat flexible es manté dins el règim de pensionistes.

Informar la Seguretat Social de la jubilació flexible

Encara que pugui ser obvi, és important recordar que si un jubilat vol acollir-se al règim de jubilació flexible és obligatori que ho comuniqui a la Seguretat Social. En primer lloc, ho ha de fer perquè l'entitat rebaixi l'import de la seva pensió en la quantitat adequada i, en segon lloc, per no incórrer en incompatibilitats que acabin repercutint en contra d'ell.

La comunicació de l'inici de l'activitat laboral a temps parcial s'ha de fer a l'entitat gestora corresponent, que acostuma a ser l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Aquesta entitat és l'encarregada de reduir la pensió de manera proporcional a la durada de la jornada laboral que s'ha especificat que es farà. Finalment, començarà a pagar la pensió detallada el mateix dia que el contracte de treball especifiqui que el jubilat s'ha incorporat a l'empresa.

És imprescindible notificar el canvi d'estat de jubilat a jubilat flexible abans de tornar a incorporar-se al mercat laboral, ja que, si no es fa, es consideraria que la part de la pensió corresponent a les hores de treball és un cobrament indegut. Aquesta incompatibilitat obligarà el pensionista a tornar íntegrament els diners corresponents, sens perjudici de les possibles sancions que es puguin imposar.

A més de ser conscients de l'obligatorietat de comunicar el nou règim, també és important conèixer quines són les prestacions compatibles amb la jubilació flexible i quines no.

 • Compatibilitats: la jubilació flexible és compatible amb les prestacions de maternitat o incapacitat temporal derivades de l'activitat desenvolupada a temps parcial.
 • Incompatibilitats: la jubilació flexible és incompatible amb la prestació d'incapacitat permanent que pugui correspondre a l'activitat duta a terme després del reconeixement de la pensió de jubilació.

Recàlcul de la pensió de jubilació un cop que acaba l'activitat laboral

Durant el període efectiu de jubilació flexible, el beneficiari està desenvolupant una activitat laboral. I per aquesta, com a tal, cotitza a la Seguretat Social, de manera que quan cessi el treball, la prestació de jubilació corresponent haurà millorat. D'aquesta manera, quan s'informi que el treball ha acabat definitivament, l'entitat gestora restablirà la integritat de la pensió de jubilació, però amb un recàlcul previ de la seva quantia computant les noves cotitzacions realitzades durant la jubilació flexible.

El nou import de la prestació per jubilació es fa tenint en compte tres normes:

 • Es torna a calcular la base reguladora corresponent, mitjançant el còmput de les noves bases de cotització i tenint en compte les regles vigents en el moment del cessament de l'activitat laboral. Si en aplicar les noves normes, s'obté un import de la base reguladora inferior a l'anterior, llavors es mantindrà aquesta última. A la quantia de la pensió, això sí, caldria sumar-hi les revaloracions ocorregudes des de la data en què es va determinar la base reguladora fins a la data del cessament en la feina.
 • Les cotitzacions efectuades després de la reducció de la pensió de jubilació tindran dos efectes:
  • Donaran lloc a la modificació del percentatge aplicable a la base reguladora en funció del nou període de cotització.
  • Disminuiran, i fins i tot suprimiran, el coeficient reductor que s'hagués aplicat en el moment d'exercir el dret a la pensió de jubilació anticipada.
 • Si el treballador mor durant la situació de jubilació flexible, per calcular les pensions per mort i supervivència que corresponguin, es tindran en compte aquests aspectes:
  • Treballador actiu: la base de cotització en funció de la situació de treball del causant.
  • Si és pensionista: la base reguladora que va servir per determinar la pensió de jubilació; a aquesta se li aplicaran les revaloracions que hagin tingut lloc des del moment en què es va determinar aquesta base reguladora.
Bàner Central Pla de Pensions Bàner Central Pla de Pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Assegura el teu nivell de vida durant la jubilació

Tot i que la jubilació flexible sembla una fórmula ideal per a aquells que encara tenen ganes de treballar algunes hores, encara que ja hagin accedit a la jubilació, el cert és que, generalment, s'hi opta amb un component de voler cotitzar més per millorar la quantia de la pensió.

No obstant això, el més normal és estar preocupat pel que fa a la qualitat de vida que tindrem amb l'import de la jubilació de la Seguretat Social. Si aquest és el teu cas, no esperis més i visita BBVA.es per informar-te dels plans de pensions BBVA. L'entitat disposa d'un ampli catàleg per satisfer les necessitats i expectatives d'inversors de qualsevol perfil i edat.

Informa't i contracta, en pocs minuts i totalment en línia, el producte que t'ajudarà a viure una jubilació plena i còmoda.

CTA Simulador Pensions CTA Simulador Pensions
Plans de Pensions - També podria interessar-te Plans de Pensions - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de Pensions - Eines Plans de Pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?