Com cobrar el teu pla de pensions

T'expliquem una sèrie d'aspectes que has de valorar abans de cobrar el teu pla de pensions

Amb l'arribada de la jubilació, també arriba el moment de començar a pensar en la forma òptima, des del punt de vista financerofiscal, d'accedir al capital acumulat en el pla de pensions. És l'hora de gaudir d'aquestes aportacions efectuades de manera periòdica durant els anys, però, amb la finalitat de treure'n el màxim profit, és important plantejar-se no només de quina forma es recuperaran aquests diners, sinó quants se'n necessiten realment.

Perquè, com més temps es mantingui el capital dins el pla de pensions, més gran serà la seva rendibilitat, per la qual cosa si el client jubilat realment no necessita accedir a les rendes del seu pla, no té per què rescatar-lo en el mateix moment de la jubilació. No hi ha cap obligació de rescatar el pla de pensions en el moment de la jubilació. Fins i tot és possible no rescatar-lo mai i d'aquesta manera passar a beneficiaris o hereus. Aquesta és una opció per la qual opten alguns jubilats que consideren que en la seva planificació d'ingressos i despeses no necessiten recórrer al pla de pensions i prefereixen deixar-lo com a estalvi per a possibles futures necessitats no previstes.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

De cara a estalviar en impostos, és recomanable que el rescat del pla no es faci durant el mateix any de la jubilació per no incrementar una base imposable que serà més elevada que aquella d'un exercici fiscal en què hàgim estat jubilats els 12 mesos.

També és important destacar que és possible seguir fent aportacions al pla de pensions una vegada jubilats. Des del moment en què s'iniciï el cobrament del pla, les aportacions efectuades no podran ser rescatades per la contingència de jubilació, quedaran només per a un altre tipus de contingències, com dependència o defunció.

Però, abans de parlar sobre la fiscalitat de les rendes derivades del pla de pensions, convé analitzar quins tipus de rescat hi ha.

Tipus de rescats d'un pla de pensions

Independentment de la forma en què es decideixi recuperar els diners aportats al pla de pensions així com la seva possible rendibilitat, és important saber que aquest capital tributarà com a rendiments del treball, igual que ho faria un sou o la mateixa pensió pública per jubilació. Això significa que com més gran sigui el capital rescatat, més elevada serà la base imposable a què haurà de fer front el client en IRPF.

Així, la fiscalitat del rescat del pla de pensions estarà relacionada amb la forma de cobrament escollida:

Rescat en forma de capital

Es recupera la totalitat de les aportacions efectuades al pla de pensions i la possible rendibilitat generada. Capital més rendibilitat componen els denominats drets consolidats i, a l'hora de recuperar-los d'una sola vegada, tributen també d'una sola vegada en l'IRPF. Rescatar el pla d'aquesta manera suposarà, en la majoria dels casos, fer front a una taxa impositiva elevada derivada d'una base imposable superior.

Independentment de la forma en què es decideixi recuperar els diners aportats al pla de pensions així com la seva possible rendibilitat, és important saber que aquest capital tributarà com a rendiments del treball, igual que ho faria un sou o la mateixa pensió pública per jubilació. Això significa que com més gran sigui el capital rescatat, més elevada serà la base imposable a què haurà de fer front el client en IRPF.

Així, la fiscalitat del rescat del pla de pensions estarà relacionada amb la forma de cobrament escollida:

Rescat en forma de capital

Es recupera la totalitat de les aportacions efectuades al pla de pensions i la possible rendibilitat generada. Capital més rendibilitat componen els denominats drets consolidats i, a l'hora de recuperar-los d'una sola vegada, tributen també d'una sola vegada en l'IRPF. Rescatar el pla d'aquesta manera suposarà, en la majoria dels casos, fer front a una taxa impositiva elevada derivada d'una base imposable superior.

Rescat en forma de renda

Si s'escull recuperar els diners aportats al pla de pensions d'aquesta manera, el titular rebrà de manera periòdica un capital en forma de renda. En cas de rendes financeres, aquestes es percebran mentre durin els drets consolidats. En cas de rendes vitalícies, es percebran fins a la defunció del beneficiari.

La periodicitat amb què es rebi la renda queda subjecta a l'elecció del titular; pot ser mensual, trimestral, semestral o anual.  D'aquesta manera, es pot calcular quina serà la base imposable sobre la qual s'haurà de tributar de cara al pagament de l'IRPF. Cal recordar que els diners rebuts del pla de pensions se sumen als diners procedents de la pensió pública per jubilació i que la suma d'ambdós serà el que determini la quantitat d'impostos que cal pagar, per la qual cosa és necessari estudiar molt bé quina quantitat de capital convé rebre del pla de pensions.

Aquest tipus de rescat és interessant si es vol seguir obtenint una rendibilitat pels diners dipositats en el pla, que continuaran “treballant”, i si realment no es necessita tot el capital disponible. Fiscalment sol ser una opció amb menys impacte.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Rescat mixt

Finalment, hi ha un tipus de rescat que combina els dos anteriors. El titular del pla rep el pagament d'una quantitat determinada per rebre posteriorment la resta dels diners en forma de rendes durant el període que s'hagi estipulat.

Rescat flexible

El beneficiari decideix lliurement les dates i quanties dels cobraments, sense una periodicitat determinada.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?