Quan es pot cancel·lar un pla de pensions?

Repassem els casos en què es pot cancel·lar un pla de pensions abans de la jubilació

Els plans de pensions són vehicles d'estalvi a llarg termini en què, per principi, el capital aportat no es pot recuperar fins al moment de la jubilació del titular. Per compensar aquesta liquiditat restringida, aporten altres avantatges, com els atractius incentius fiscals en l'aportació.

Tanmateix, hi ha una sèrie de casos excepcionals o contingències sota les quals es pot rescatar el pla de pensions de manera anticipada.

Aquests casos corresponen, en la seva majoria, a situacions excepcionals en què es preveu que el partícip pugui necessitar els diners aportats al pla, per la qual cosa la llei permet el seu rescat total, sempre que es compleixin uns estrictes requisits que es detallen a continuació.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Incapacitat laboral del titular

La legislació permet rescatar el pla de pensions i recuperar el capital estalviat si el titular demostra trobar-se en situació legal d'incapacitat laboral reconeguda per l'organisme competent, en les formes d'incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa. Serà necessari aportar tota la documentació que acrediti aquestes situacions per poder fer efectiu el rescat.

És important assenyalar que, si per qualsevol motiu, es perd la condició d'incapacitat per treballar es perdria també el dret a seguir rebent les rendes del pla de pensions.

Situació de dependència

Per cancel·lar un pla de pensions per aquesta contingència el titular ha de demostrar que es troba en situació de dependència severa o gran dependència, segons el que disposa el barem establert en el Reial decret 504/2007, de 20 d'abril.

Malaltia greu

Per a la contingència de malaltia greu la llei té en compte un ventall de cobertura més ampli que en els preceptes anteriors. Així, es podrà rescatar un pla de pensions per aquest supòsit tant si la malaltia greu la pateix el mateix titular del pla com el seu cònjuge o algun dels ascendents o descendents d'aquells en primer grau o persona que, en règim de tutela o acolliment, convisqui amb el partícip o en depengui.

D'altra banda, es considera malaltia greu qualsevol malaltia o lesió que incapaciti temporalment per a l'ocupació o activitat habitual de la persona durant un període continuat mínim de tres mesos, i que requereixi intervenció clínica de cirurgia major o tractament en un centre hospitalari.

De la mateixa manera, també s'inclouen les malalties o lesions amb seqüeles permanents que limitin parcialment o impedeixin totalment l'ocupació o activitat habitual de la persona afectada, o la incapacitin per a la realització de qualsevol ocupació o activitat, requereixi o no, en aquest cas, assistència d'altres persones per a les activitats més essencials de la vida humana.

Per rescatar el pla de pensions sota aquest supòsit serà necessari, com en els anteriors, acreditar mitjançant l'adequada documentació mèdica l'estat de malaltia greu segons el recollit anteriorment.

Mort del titular

En el moment de la defunció del titular del pla de pensions, els drets acumulats en el pla els rebran els beneficiaris que hagi designat prèviament el titular. Si no hi ha designació específica de beneficiaris, seran els hereus legals els qui rebin el capital.
Bàner Central Pla de Pensions Bàner Central Pla de Pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Situació d'atur de llarga durada

Un pla de pensions també es pot cancel·lar en cas que el seu titular es trobi en situació legal de desocupació de llarga durada. Per fer-ho, cal acreditar tres requisits:

 • 1. Estar en situació legal de desocupació.
 • 2. Estar inscrit com a demandant d'ocupació.
 • 3. Haver esgotat la prestació contributiva per desocupació o no tenir-hi dret.

Per part seva, els treballadors autònoms també podran cancel·lar el seu pla de pensions per desocupació de llarga durada si ja han esgotat totes les prestacions i ajudes que els corresponen per desocupació i estan degudament registrats com a demandants d'ocupació.

Després de 10 anys d'antiguitat en el pla

Després de l'última reforma legislativa s'ha inclòs la possibilitat de rescatar aquelles participacions del pla de pensions que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys comptant en tot cas des de l'1 de gener de 2015. D'aquesta manera, els clients de plans de pensions que compleixin aquest requisit d'antiguitat podran començar a rescatar aquestes aportacions des de l'1 de gener de 2025.
CTA Simulador Pensions CTA Simulador Pensions
Plans de Pensions - També podria interessar-te Plans de Pensions - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de Pensions - Eines Plans de Pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?