Com es negocia el preu de lloguer d'una casa

És fonamental que t'informis prèviament, per exemple amb BBVA Valora, sobre la situació del barri o el preu d'habitatges similars
Cada vegada són més les persones que opten per llogar un pis abans que comprar-lo. I és que la incertesa laboral actual –unida a una minva gairebé generalitzada del nivell adquisitiu a Espanya– suposa que adquirir un préstec hipotecari sigui arriscat. Per no parlar dels més joves, que aposten cada vegada amb més freqüència per una vida amb menys lligams i entre les seves prioritats ja no hi ha tant el fet de tenir una llar fixa i estable. Tanmateix, que llogar sigui una opció a l'alça també suposa que la demanda superi l'oferta, cosa que pot provocar un augment del preu. Per això, és important conèixer alguns aspectes que ens permetin negociar el preu de lloguer d'una casa.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.
Un altre aspecte que pot fer que ens decantem pel lloguer abans que per la compra és el fet de tenir una quota fixa que es mantingui immutable cada mes. Això no és així per a la gent amb hipoteca mixta o variable, ja que la seva quota mensual està subjecta a les fluctuacions de l'EURIBOR. Però, precisament perquè es tracta d'una quantitat fixa que haurem de pagar mes a mes, és important negociar amb el propietari de l'habitatge que lloguem un import que puguem assumir fàcilment. Encara que una gran majoria de la negociació recaurà en el nostre poder de convicció i en els límits que s'autoimposi el propietari, hi ha alguns trucs que ens poden ajudar.

Regla del 30% per calcular el pis que et pots permetre llogar

Per poder negociar el preu de lloguer d'una casa amb el propietari, el primer que haurem de tenir en compte és el nostre poder adquisitiu. És a dir, quant podrem pagar al mes per un habitatge i continuar cobrint la resta de necessitats, tant bàsiques i menjar, així com d'índole secundària. Perquè el pagament de la renda mensual compleixi aquests requisits i no sigui, per tant, excessiu els experts recomanen seguir la regla del 30%.

En què consisteix aquesta regla? Doncs és tan senzill com fixar que el límit que hauràs de pagar cada mes per l'habitatge és el 30% dels ingressos mensuals. D'aquesta manera, encara tindrem un marge de diners mensuals per cobrir, a més de les despeses quotidianes, els imprevistos que puguin sorgir. D'acord amb aquesta regla, una unitat familiar que tingui uns ingressos mensuals de 3.000 € hauria de cercar pisos en lloguer, o, si no, negociar amb el propietari, per un valor al voltant dels 900 €.

Ara bé, sempre es pot ser una mica flexible i negociar un preu més alt, per exemple un import que arribi al 40% dels ingressos mensuals, però només si a canvi obtenim avantatges. Per exemple, si el pis que vol llogar la unitat familiar amb 3.000 € d'ingressos costa 1.000 € al mes, però té molt bona connexió de transport públic amb la feina, aquests 100 € per sobre de la recomanació dels experts es repararan amb l'estalvi en gasolina. Un altre supòsit seria trobar un pis de 1.200 € al mes (el 40% si guanyem 3.000 €), però que, a més de la connexió de transport públic, inclogués instal·lacions esportives o piscina en el mateix edifici. D'aquesta manera, els diners extra que es negocien estarien compensant l'estalvi en gasolina i en la quota mensual de gimnàs.

Per tant, si es té com a referència la regla del 30% i les despeses addicionals a les quals no volem o no podem renunciar, serà més fàcil negociar el preu de lloguer de la casa al voltant d'aquesta xifra. En primer lloc, perquè, en conèixer les nostres possibilitats reals de pagament, ja estarem recorrent a habitatges que s'ajustin, més o menys, al nostre poder adquisitiu. I, en segon lloc, perquè acudir a una negociació amb uns càlculs previs ens aportarà seguretat i una capacitat de negociació més sòlida i convincent.

Conèixer les despeses que suposa un contracte de lloguer

Seguint amb la línia de documentar-se i informar-se per poder negociar el preu de lloguer partint de dades sòlides, l'objectiu és aconseguir un resultat que s'ajusti a les nostres necessitats. En aquest sentit, és important conèixer totes les despeses que estan associades a la signatura d'un contracte de lloguer.

Llogar ofereix més flexibilitat que comprar i, òbviament, uns nivells d'estalvi inferiors. Tanmateix, això no exclou la realitat que per llogar també cal desemborsar una quantitat de diners inicial molt més alta que la que es pagarà en cada mensualitat. En aquesta xifra s'inclouen aspectes diferents, alguns dels quals es poden negociar amb el propietari de l'habitatge per rebaixar els costos. Aquests aspectes són:

  • La primera mensualitat: es tracta del primer pagament del lloguer. Aquí la negociació s'ha d'haver fet prèviament per fixar quant es pagarà cada mes.
  • La fiança i les garanties addicionals: la llei estableix que, abans d'entrar a viure en una casa de lloguer, cal dipositar una fiança equivalent a una mensualitat. Tanmateix, el pagament d'unes garanties addicionals no és obligatori, de manera que aquí és on es pot negociar. Podem acreditar la nostra solvència econòmica o, si ja hem viscut de lloguer anteriorment, podem sol·licitar al nostre antic propietari que ens redacti una carta avalant el nostre bon comportament com a llogaters, semblant a les cartes de recomanació de l'àmbit laboral. Amb això podrem convèncer el nou propietari que no cal pagar garanties ni assegurances addicionals a les que estipula la llei.
  • Les despeses no individualitzables: la llei també dictamina que les despeses derivades directament de l'ús de l'habitatge, com l'aigua o la llum, han de ser a càrrec del llogater. Tanmateix, les que no són individualitzables, com la despesa de comunitat o l'impost d'escombraries, no tenen perquè recaure en qui lloga. Si en la negociació aconseguim que el propietari de la casa se'n faci càrrec, estarem estalviant una quantitat significant.
Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Utilitza BBVA Valora per conèixer el preu aproximat de la casa que vols llogar

BBVA Valora és una eina disponible en què bbva.es et permet conèixer el preu estimat actual de lloguer de la casa que vols, així com la seva variació de preu en els últims quatre anys. Aquesta estimació es fa analitzant l'habitatge a partir de la seva informació cadastral i de les ofertes publicades per a habitatges semblants i propers.

Per tant, si abans de negociar amb el propietari utilitzes BBVA Valora, podràs fer-te una idea de quin és el preu de la casa que vols llogar i, així, discutir el lloguer mensual amb unes dades més sòlides i contrastades.

A més, disposes d'eines tan interessants com Comprar o Llogar, amb les quals podràs conèixer les despeses associades a la compra o al lloguer d'un immoble, per disposar de més informació i poder decantar-te per una o altra opció.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.