Fons d'inversió o dipòsits, quina opció és millor per a l'estalviador?

Descobreix les diferències entre aquestes dues opcions d'estalvi.
Totes les entitats bancàries ofereixen productes dissenyats per buscar maximitzar la rendibilitat dels estalvis dels seus clients en funció de les seves necessitats i la seva tolerància al risc. Els fons d'inversió i els dipòsits pertanyen a aquella categoria de productes financers, encara que, més enllà de la seva finalitat comuna de rendibilitzar estalvis, són molt diferents. Per poder determinar si els fons d'inversió o els dipòsits són les opcions que millor s'adapten als interessos d'un estalviador, és essencial que aquest comprengui primer en què consisteix cadascun d'ells. A continuació, t'expliquem les seves principals característiques i diferències.
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Característiques d'un fons d'inversió

Els fons d'inversió pertanyen al que es coneix com a institucions d'inversió col·lectiva (IIC). Són un producte financer que permet als inversors individuals disposar d'una inversió diversificada i gestionada per professionals. Els inversors o partícips aporten una determinada quantitat al fons o els fons de la seva elecció, creant un patrimoni total col·lectiu. Per conèixer el valor de cadascuna de les participacions del fons, aquest patrimoni es divideix entre el nombre total de partícips. El valor que s'obté a partir d'aquest càlcul és el que es coneix com a valor liquidatiu, que es calcula cada dia i permet determinar el valor real de la inversió feta en cada moment.

De la mateixa manera que un partícip pot invertir o subscriure participacions, també pot vendre-les o reemborsar-les fàcilment per obtenir liquiditat. Encara que per regla general són productes molt líquids en què el rescat s'efectua en pocs dies, sempre depèn del tipus de fons d'inversió de què es tracti. Normalment, es classifiquen d'acord amb la seva política d'inversió, és a dir, en funció dels actius en què inverteixen, però hi ha altres factors com l'existència de garanties. En aquests casos, la liquiditat sol estar més restringida.

Característiques d'un dipòsit

Un dipòsit consisteix en una quantitat de diners que el client aporta al banc durant un període de temps i sota unes condicions establertes. Generalment, aquestes condicions no solament garanteixen la devolució de la quantitat oferta al venciment del termini, sinó que també inclouen uns interessos que proporcionen rendibilitat al client. En altres paraules, els dipòsits funcionen com a préstecs que els clients fan al banc a canvi de la rendibilitat acordada.

Els dipòsits són un element clau per al funcionament de la banca tradicional. Encara que normalment no es parli d'aquests productes com a dipòsits, els comptes corrents i els comptes d'estalvis són tipus de dipòsits amb menys rendibilitat, en què el client gairebé no té limitacions per disposar dels seus diners. No obstant això, són els dipòsits a termini fix els que solen considerar-se un producte d'estalvi i inversió comparable als fons. Ofereixen una rendibilitat segura, que estarà molt directament lligada a la situació dels tipus d'interès. Els interessos es poden cobrar periòdicament o al venciment del termini, encara que si el client vol reclamar els seus diners abans de finalitzar el termini, és possible que se li apliqui determinada penalització sobre els interessos abonats, mai sobre el principal.

Diferències entre un fons d'inversió i un dipòsit

Les característiques de cadascun d'aquests productes financers ja demostren que hi ha certes diferències entre ells. Tanmateix, hi ha una sèrie de qüestions que són clau per distingir-los i valorar quin s'adapta més a cada perfil. 

Els dipòsits ofereixen una rendibilitat segura i coneguda amb antelació. El client sap, en el moment de subscriure'l, quina serà la rendibilitat de l'operació al venciment. Els fons d'inversió estan subjectes a l'evolució dels mercats i, llevat del cas de fons garantits en què es pot conèixer una rendibilitat mínima, el resultat de la inversió només es podrà valorar en el moment de desfer posicions.

El dipòsit està orientat a clients conservadors amb un enfocament d'inversió, generalment, de curt termini. El fons, tanmateix, recull inversors de tota mena de risc, des de conservadors a decidits. Des d'inversors que cerquen rendibilitat en el curt termini a aquells que inverteixen a llarg termini o sense termini definit. Per tant, l'inversor en fons té la capacitat de decidir quin nivell de risc assumeix i, per tant, a quins nivells de rendibilitat aspira. La relació és ben coneguda: cercar rendibilitats més elevades implicarà assumir més riscos. La idea del risc està molt lligada a una altra de les diferències: les garanties. Els dipòsits bancaris estan protegits pel Fons de Garantia de Dipòsits (FGD) fins a 100.000 euros per titular i entitat. Això vol dir que, fins i tot si l'entitat amb què s'ha contractat el dipòsit resulta no ser solvent i no pot tornar al client els seus diners, l'FGD garanteix la seva devolució fins aquella quantitat.

Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

Els fons d'inversió, per part seva, no compten amb aquest tipus de protecció. Tanmateix, no vol dir que no siguin productes segurs. El fons es troba fora del balanç del banc, dipositat en una entitat independent de la gestora i supervisat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Finalment, els terminis i la liquiditat d'aquests productes també són un factor diferenciador. Els fons garantits són més semblants als dipòsits en aquest sentit, ja que compten amb una data de venciment en què es fa efectiva la garantia. En qualsevol cas, la majoria dels fons no tenen un termini de venciment, cosa que els permet oferir una gran liquiditat. Els partícips d'un fons d'inversió poden reemborsar la seva aportació en qualsevol moment i en un termini aproximat de dos o tres dies. Faran el rescat, això sí, al valor de mercat corresponent.

A BBVA volem que els nostres clients disposin de les millors opcions d'estalvi per treure el màxim profit dels seus diners. BBVA ofereix una àmplia gamma de fons d'inversió i dipòsits que aporten una gran rendibilitat a tota mena de clients. Si estàs dubtant entre destinar els teus estalvis a un fons d'inversió o un dipòsit, visita bbva.es o qualsevol oficina BBVA per rebre l'assessorament que necessites.

CTA subinici fons CTA subinici fons
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
  • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
  • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

  • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
  • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
  • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
  • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.