Fondos de investimento ou depósitos, que opción é mellor para o aforrador?

Descubre as diferenzas entre estas dúas opcións de aforro.
Todas as entidades bancarias ofrecen produtos deseñados para buscar maximizar a rendibilidade dos aforros dos seus clientes en función das súas necesidades e a súa tolerancia ao risco. Os fondos de investimento e os depósitos pertencen a esa categoría de produtos financeiros, aínda que, máis alá da súa finalidade común de rendibilizar aforros, son moi diferentes. Para poder determinar se os fondos de investimento ou os depósitos son as opcións que mellor se adaptan aos intereses dun aforrador, é esencial que este comprenda primeiro en que consiste cada un deles. A continuación, explicámosche as súas características principais e diferenzas.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Características dun fondo de investimento

Os fondos de investimento pertencen ao que se coñece como Institucións de Investimento Colectivo (IIC). Son un produto financeiro que permite aos investidores individuais dispoñer dun investimento diversificado e xestionado por profesionais. Os investidores ou partícipes achegan unha determinada cantidade ao fondo ou fondos da súa elección, creando un patrimonio total colectivo. Para coñecer o valor de cada unha das participacións do fondo, este patrimonio divídese entre o número total de partícipes. O valor que se obtén a partir deste cálculo é o que se coñece como valor liquidativo, que se calcula a diario e permite determinar o valor real do investimento realizado en cada momento.

Do mesmo xeito que un partícipe pode investir ou subscribir participacións, tamén pode vendelas ou reembolsalas facilmente para obter liquidez. Aínda que por regra xeral son produtos moi líquidos en que o rescate se efectúa en poucos días, sempre depende do tipo de fondo de investimento do que se trate. Normalmente, clasifícanse de acordo coa súa política de investimento, é dicir, en función dos activos en que invisten, pero existen outros factores como a existencia de garantías. Nestes casos, a liquidez adoita estar máis restrinxida.

Características dun depósito

Un depósito consiste nunha cantidade de diñeiro que o cliente achega ao banco durante un período de tempo e baixo unhas condicións establecidas. Xeralmente, estas condicións non só garanten a devolución da cantidade prestada ao vencemento do prazo, senón que inclúen tamén uns xuros que proporcionan rendibilidade ao cliente. Noutras palabras, os depósitos funcionan como préstamos que os clientes fan ao banco a cambio da rendibilidade acordada.

Os depósitos son un elemento clave para o funcionamento da banca tradicional. Aínda que normalmente non se fale destes produtos como depósitos, as contas correntes e as contas de aforros son tipos de depósitos con menor rendibilidade en que o cliente apenas ten limitacións para dispoñer do seu diñeiro. Con todo, son os depósitos a prazo fixo os que adoitan considerarse un produto de aforro e investimento comparable aos fondos. Ofrecen unha rendibilidade segura, que estará moi directamente ligada á situación dos tipos de xuro. Os xuros poden cobrarse periodicamente ou ao vencemento do prazo, aínda que se o cliente quere reclamar o seu diñeiro antes de finalizar o prazo, é posible que se lle aplique determinada penalización sobre os intereses abonados, nunca sobre o principal.

Diferenzas entre un fondo de investimento e un depósito

As características de cada un destes produtos financeiros xa demostran que existen certas diferenzas entre eles. Con todo, hai unha serie de cuestións que son clave para distinguiros e valorar cal se adápta máis a cada perfil. 

Os depósitos ofrecen unha rendibilidade segura e coñecida con antelación. O cliente sabe, no momento de subscribilo, cal vai ser a rendibilidade da operación ao vencemento. Os fondos de investimento están suxeitos á evolución dos mercados e, agás no caso de fondos garantidos nos que se pode coñecer unha rendibilidade mínima, o resultado do investimento só poderase valorar no momento de desfacer posicións.

O depósito está orientado a clientes conservadores cun enfoque de investimento, xeralmente, de curto prazo. O fondo, con todo, recolle investidores de todo tipo de risco, desde conservadores a decididos. Dende investidores que buscan rendibilidade no curto prazo a aqueles que invisten a longo prazo ou sen prazo definido. Polo tanto, o investidor en fondos ten a capacidade de decidir que nivel de risco asume e, polo tanto, a que niveis de rendibilidade aspira. A relación é ben coñecida: buscar rendibilidades máis elevadas implicará asumir riscos maiores. A idea do risco está moi ligada a outra das diferenzas: as garantías. Os depósitos bancarios están protexidos polo Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ata 100 000 euros por titular e entidade. Isto quere dicir que, mesmo se a entidade coa que se contratou o depósito resulta non ser solvente e non pode devolver ao cliente o seu diñeiro, o FGD garante a súa devolución ata esa cantidade.

Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Os fondos de investimento, pola súa banda, non contan con ese tipo de protección. Con todo, non quere dicir que non sexan produtos seguros. O fondo atópase fóra do balance do banco, depositado nunha entidade independente da xestora e supervisado pola Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV). Por último, os prazos e a liquidez destes produtos son tamén un factor diferenciador. Os fondos garantidos son máis parecidos aos depósitos neste sentido, pois contan cunha data de vencemento na que se fai efectiva a garantía. En todo caso, a maioría dos fondos non teñen un prazo de vencemento, o que lles permite ofrecer unha gran liquidez. Os partícipes dun fondo de investimento poden reembolsar a súa achega en calquera momento e nun prazo aproximado de dous ou tres días. Realizarán o rescate, iso si, ao valor de mercado correspondente.

En BBVA queremos que os nosos clientes dispoñan das mellores opcións de aforro para sacar o máximo proveito ao seu diñeiro. BBVA ofrece unha ampla gama de fondos de investimento e depósitos que achegan gran rendibilidade a todo tipo de clientes. Se estás dubidando entre destinar os teus aforros a un fondo de investimento ou un depósito, visita bbva.es ou calquera oficina BBVA para recibir o asesoramento que necesitas.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.