Quina fiscalitat tenen els nostres fons?

Així tributem per ells.

 

Els fons d'inversió són un dels vehicles financers més demandats entre els inversors espanyols. El motiu? Permeten invertir en diferents actius financers, amb diferents combinacions i tenint en compte diferents perfils de risc. A més, compten amb una fiscalitat favorable per al partícip. Des de BBVA volem explicar-te els punts clau que has de conèixer amb relació a aquest últim
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Traspassos sense impacte fiscal

Existeix una àmplia gamma de fons d'inversió (renda fixa, renda variable, mixtos, globals, etc). Una varietat que permet ajustar els fons en què s'inverteix en funció de les necessitats a què es desitgi donar resposta i del risc que s'estigui disposat a assumir en cada moment. 

Això el podem fer sense que tingui impacte fiscal algun, sempre que el contractem com persona física resident a Espanya i es compleixin una sèrie de requisits. I és que, el traspàs entre fons d'inversió no tributa en aquest moment, sinó que difereix la seva tributació fins al moment del seu reemborsament o transmissió definitiva. Això significa que els guanys o pèrdues obtingudes en el fons origen no afloren a l'hora de fer el traspàs. També que les noves participacions subscrites mantindran el valor i la data d'adquisició de les participacions traspassades. 

D'aquesta manera, i gràcies a un dels grans atributs dels fons, el partícip (persona física resident) és qui decideix quan fa tant els guanys o pèrdues del fons com el suport de la fiscalitat de les mateixes.

Impacte fiscal en la venda de participacions

La venda de participacions d'un fons realitzada per una persona física resident es considera un guany o pèrdua patrimonial sotmesa, en cas de ser positiva, a retenció. Això fa que formi part de la base imposable de l'estalvi de l'IRPF, tributant del següent manera:

 • Fins a 6.000 €: 19%.
 • Entre 6.000€ i 50.000€: 21%.
 • Més de 50.000€: 23%.

En cas que vives en el País Basc, els trams percentuals canvien:

 • Fins a 2.500 €: 20%.
 • Entre 2.500 i 10.000€: 21%.
 • Entre 10.000 i 15.000€: 22%.
 • Entre 15.000 i 30.000€: 23%.
 • Més de 30.000: 25%.

I, en el cas de Navarra, també difereixen dels habituals:

 • Fins a 6.000 €: 20%.
 • Entre 6.000 i 10.000€: 22%.
 • Entre 10.000 i 15.000€: 24%.
 • Des de 15.000€ d’ara endavant: 26%.

Hem de tenir en compte, també, que un guany o pèrdua s'entén com la diferència entre el valor de compra i el de venda. Si es fa una venda parcial del fons, a efectes fiscals, es consideren transmeses les que es van adquirir en primer lloc (criteri FIFO: first in first out). 

Aquests guanys i pèrdues generades pels fons poden compensar-se entre si , igual que ocorre amb la resta de les contingudes en l'apartat de guanys i pèrdues patrimonials en la base de l'estalvi. A més, i fruit de la reforma fiscal de 2015, és possible compensar-les amb els rendiments de capital mobiliari (amb un límit del 25% d'un respecte a l'altre) també integrats en aquesta base imposable de l'estalvi. En cas que seguís havent-hi pèrdues, es té l'opció de compensar-les en els 4 anys següents.

Finalment, cal destacar que la realització d'una venda per aflorar pèrdues no pot ser computada si s'ha comprat el mateix actiu dos mesos abans o dos mesos després.

Despeses deduïbles

Quan es fa la venda d'un fons d'inversió, la llei d'IRPF permet deduir del benefici obtingut la comissió de subscripció i reemborsament. Cal tenir en compte sempre que, en la majoria dels casos, l'entitat ja ha descomptat aquestes despeses en facilitar-nos l'import resultant de l'operació.
Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

La plusvàlua del mort

Aquest avantatge fiscal es produeix en el moment en què s'hereten fons d'inversió. Es poden tenir en compta també en distribuir el patrimoni de cara a la successió. Gràcies a aquesta figura, els hereus no hauran de pagar impostos pels guanys acumulats pel mort en el fons d'inversió

I és que en heretar el fons, es considerarà que el preu de compra d'aquest correspon al valor liquidatiu del mateix a data de la defunció. Existeix aquest avantatge fiscal en l'IRPF, atès que el capital invertit en el fons ja està subjecte a tributació en l'Impost de Successions.

Els fons són una bona elecció, tant per la riquesa d'actius en què pots invertir com pels avantatges fiscals que comporten.
CTA subinici fons CTA subinici fons
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.