Privilexios da Tarxeta Iberia Plus


 • Privilexios da Tarxeta Iberia Plus:
   
  • Embarque prioritario en voos do Grupo Iberia.
  • Facturación preferente da túa equipaxe nos mostradores Business.
  • Transporte de maior volume de equipaxe sen custo.
  • Prioridade en listas de espera de reservas e no aeroporto.
  • Bonus Prata: 25 % adicional de Avios nos teus voos.
  • Centro de atención personalizada Iberia Plus 24h (901 101 177).
  • Acceso a privilexios Visa Luxury Hotel Collection.

  Promoción válida para titulares principais da Tarxeta Iberia Icon particular.

  Condicións para a obtención da Tarxeta Iberia Plus Prata: O titular deberá realizar polo menos unha operación en comercios nos 6 meses seguintes á emisión da tarxeta.

  Cando se cumpra a devandita condición, Iberia Líneas Aéreas de España procederá á emisión da Tarxeta Iberia Plus Prata correspondente. Mediante a presente promoción, Iberia Cards garante o mantemento do nivel Prata do Titular durante un período mínimo de 12 meses desde o mes en que se cumpra co consumo requirido ata a data de caducidade que figura na Tarxeta Iberia Plus Prata.

  Condicións de renovación da Tarxeta Iberia Plus Prata: chegada a data de caducidade da Tarxeta Iberia Plus Prata que figura nela, Iberia Cards manterá o nivel Prata do Titular como membro do programa Iberia Plus, sempre que o Titular realizase un consumo coa súa Tarxeta Iberia Icon por importe de polo menos 9.000 € en comercios e de 100 € en www.iberia.com nos doce meses anteriores á devandita data de caducidade da Tarxeta Iberia Plus, computando o consumo realizado tanto pola tarxeta principal como, se é o caso, polas tarxetas adicionais á principal. Estas condicións deberán cumprirse anualmente para que a renovación da Tarxeta Iberia Plus Prata se leve a cabo nos anos seguintes.

  Condicións para titulares que xa sexan membros do programa Iberia Plus cun nivel Prata ou superior: os titulares que no momento da emisión da Tarxeta Iberia Icon, ou que en calquera das seguintes renovacións da súa Tarxeta Iberia Plus, fosen membros do programa Iberia Plus cun nivel Prata ou superior, manterán o nivel que lles corresponda, garantindo Iberia Cards no momento da renovación da súa tarxeta Iberia Plus que manterán o nivel Prata se, no devandito momento, non cumprisen coas condicións establecidas por Iberia Líneas Aéreas para o mantemento deste, sempre que en todo caso o titular cumprise coas condicións de obtención establecidas para a presente promoción, no momento da primeira renovación da súa Tarxeta Iberia Plus desde a emisión da súa Tarxeta Iberia Icon, ou das condicións de renovación, no caso da segunda e sucesivas caducidades da Tarxeta Iberia Plus.

  Quedan excluídas as tarxetas adicionais, tarxetas Iberia Classic, así como as tarxetas de empresa en calquera das súas modalidades, e aquelas tarxetas que se encontren canceladas, bloqueadas ou en situación de non pagamento en calquera momento que dure a presente promoción. A presente oferta non ten carácter contractual e poderá ser suspendida en calquera momento por Iberia Cards en virtude dos acordos que en cada momento manteña con Iberia Líneas Aéreas de España. Igualmente, a presente promoción é independente daquelas condicións que en cada momento Iberia Líneas Aéreas de España estableza para a asignación de niveis dentro do programa Iberia Plus.