Iberia Plus txartelaren pribilegioak


 • Iberia Plus txartelaren pribilegioak:
   
  • Lehentasuna Iberia Taldearen hegaldietan hegazkineratzeko.
  • Lehentasuna zure ekipajea Business harrera-gunetan fakturatzeko.
  • Bolumen handiagoko ekipajearen garraioa kosturik gabe.
  • Lehentasuna erreserbetako itxaron zerrendetan eta aireportuan.
  • Zilarra bonusa: zure hegaldietan Avios puntuen % 25 gehigarria.
  • Iberia Plus arreta pertsonalizatuko zentroa 24 orduetan (901 101 177).
  • Visa Luxury Hotel Collection pribilegioetara sarrera.

  Baliozko promozioa Iberia Icon partikular gisa kontratatzen duten titular nagusientzat.

  Iberia Plus Plata txartela lortzeko baldintzak: Titularrak gutxienez eragiketa bat egin beharko du saltokietan txartela jaulki eta hurrengo 6 hilabeteetan.

  Behin baldintza betetzean, Espainiako Iberia airelineek dagokion Iberia Plus Zilarra txartela jaulkiko dute. Promozio honen bidez, Iberia Cards-ek bermatzen du titularraren Zilarra kategoria mantenduko dela gutxienez 12 hilabetez, gutxieneko kontsumoa betetzen den hilabetetik Iberia Plus Zilarra txartelean agertzen den iraungitze-datara arte.

  Iberia Plus Zilarra txartela berritzeko baldintzak: Iberia Plus Zilarra txartelean jartzen duen iraungitzeko eguna iristean, Iberia Cards-ek titularraren Zilarra maila mantenduko du, Iberia Plus programaren bazkide gisa. Maila mantenduko da baldin eta titularrak Iberia Icon txartela erabilita gutxienez 9.000 € gastatu baditu saltokietan eta 100 € www.iberia.com webgunean, Iberia Plus txartela iraungi aurreko 12 hilabeteetan. Txartel nagusiaren eta txartel gehigarrien gastua batuko da. Baldintzak urtero bete behar dira, urtero Iberia Plus Zilarra txartela berritzen joan dadin.

  Dagoeneko Iberia Plus programako bazkideak (Zilarra edo maila handiagoa) diren Titularrentzako baldintzak: Iberia Icon txartela jaulkitzen den unean edo Iberia Plus txartela berritzean, Iberia Plus programaren bazkide diren eta Zilarra maila edo gehiago duten titularrek dagokien maila mantenduko dute. Iberia Cards-ek bermatzen die Iberia Plus txartela berritzean, Zilarra maila mantenduko dutela, nahiz eta une horretan Iberia airelineek ezarritako baldintzak ez bete. Baldintza hori beteko da, baldin eta titularrak promoziorako ezarri diren eskuratze baldintzak betetzen baditu, Iberia Plus txartela lehen aldiz berritzen duenean, Iberia Icon txartela jaulki zenetik, edo berritze baldintzak betetzen badira, Iberia Plus txartela bigarren aldiz edo gehiagotan berritzean.

  Kanpo geratzen dira gainerako txartelak, Iberia Classic txartelak, baita enpresa-txartelak (edozein modalitate) eta bertan behera utzitako, blokeatutako edo ez ordaintzearen egoeran dagoen txartel oro, promozioa iraun bitartean. Eskaintzak ez du kontratu izaerarik, eta edozein unetan utz dezake bertan behera Iberia Cards-ek, Espainiako Iberia airelineekin dituen hitzarmenen arabera. Era berean, Espainiako Iberia airelineek une bakoitzean Iberia Plus programaren baitan mailak esleitzeko ezartzen dituzten baldintzen apartekoa da promozioa.