Privilegis de la Targeta Iberia Plus


 • Privilegis de la Targeta Iberia Plus:
   
  • Embarcament prioritari en vols del Grup Iberia.
  • Facturació preferent del teu equipatge en els taulells Business.
  • Transport de més volum d'equipatge sense cost.
  • Prioritat en llistes d'espera de reserves i a l'aeroport.
  • Bonus Plata: 25% addicional d'Avios en els teus vols.
  • Centre d'atenció personalitzat Iberia Plus 24 h (901 101 177).
  • Accés a privilegis Visa Luxury Hotel Collection.

  Promoció vàlida per a titulars principals de la Targeta Iberia Icon particular.

  Condicions per a l'obtenció de la Targeta Iberia Plus Plata: El titular haurà de fer almenys una operació en comerços en els 6 mesos següents a l'emissió de la targeta.

  Un cop es compleixi aquesta condició, Iberia Líneas Aéreas de España procedirà a l'emissió de la Targeta Iberia Plus Plata corresponent. Mitjançant aquesta promoció, Iberia Cards garanteix el manteniment del nivell Plata del titular durant un període mínim de 12 mesos des del mes en què es compleixi amb el consum requerit fins a la data de caducitat que figura a la Targeta Iberia Plus Plata.

  Condicions de renovació de la Targeta Iberia Plus Plata: arribada la data de caducitat de la Targeta Iberia Plus Plata que figura en aquesta, Iberia Cards mantindrà el nivell Plata del titular com a membre del programa Iberia Plus, sempre que el titular hagi fet un consum amb la seva Targeta Iberia Icon per un import d'almenys 9.000 € en comerços i de 100 € a www.iberia.com durant els dotze mesos anteriors a aquesta data de caducitat de la Targeta Iberia Plus, computant el consum realitzat tant per la targeta principal com, si escau, per les targetes addicionals a la principal. Aquestes condicions s'hauran de complir anualment perquè la renovació de la Targeta Iberia Plus Plata es dugui a terme en els anys següents.

  Condicions per a titulars que ja siguin membres del programa Iberia Plus amb un nivell Plata o superior: els titulars que en el moment d'emissió de la Targeta Iberia Icon, o que en qualsevol de les següents renovacions de la seva Targeta Iberia Plus, siguin membres del programa Iberia Plus amb un nivell Plata o superior, mantindran el nivell que els correspongui; Iberia Cards garanteix, en el moment de la renovació de la seva targeta Iberia Plus, que mantindran el nivell Plata si, en aquell moment, no compleixen les condicions establertes per Iberia Líneas Aéreas per al manteniment d'aquest, sempre que en qualsevol cas el titular hagi complert les condicions d'obtenció establertes per a aquesta promoció, en el moment de la primera renovació de la seva Targeta Iberia Plus des de l'emissió de la seva Targeta Iberia Icon, o de les condicions de renovació, en el cas de la segona caducitat de la Targeta Iberia Plus i successives.

  Queden excloses les targetes addicionals, targetes Iberia Classic, així com les targetes d'empresa en qualsevol de les seves modalitats, i aquelles targetes que es trobin cancel·lades, bloquejades o en situació d'impagament en qualsevol moment mentre duri aquesta promoció. Aquesta oferta no té caràcter contractual i Iberia Cards la pot suspendre en qualsevol moment, en virtut dels acords que en cada moment mantingui amb Iberia Líneas Aéreas de España. Igualment, aquesta promoció és independent d'aquelles condicions que, en cada moment, Iberia Líneas Aéreas de España estableixi per a l'assignació de nivells dins el programa Iberia Plus.