Cobra cando queiras BBVA

Recibe a nómina antes de que cha ingresen.

Non pagas xuros, só unha comisión de apertura de 20 €.
  • Ata 6 meses para devolvelo.
  • Unha nómina de ata 5.000 €.
  • 0 % TIN 5,66 % TAE coa nómina domiciliada no BBVA.

Cun exemplo, seguro que o verás máis claro

  • O día 23 a neveira deixa de funcionar e non queres esperar a principios de mes para poder substituíla. Adiantas unha nómina, supoñamos que de 1.500 € e que vas devolver en 6 meses.

    Pagarías 250 € ao mes durante os 6 meses seguintes, máis un pagamento único de 20 € (e 0,65 €/mes en gastos de correo). En total pagarías 1.523,90 €.

    Neste exemplo o TIN é 0 % e a TAE 5,66 % (para o cálculo da TAE foron tidos en conta os gastos de correo: 0,65 € mensuais).

Necesitas máis información?

Outros produtos que che poden interesar

Cobra cando queiras Contratar