Servizo de descuberto e Servizo de atención puntual de cargos

A tranquilidade que necesitas ante situacións imprevistas cando non hai saldo suficiente na túa conta.

Servizo de descuberto

 • Como funciona?

  Segundo a túa situación como cliente, poderás ter un límite autorizado para operar en descuberto tácito.

  Se a túa conta ten límite, atenderemos todos os cargos ata o importe do límite.

  Canto custa?

  Ter un límite autorizado non ten custo, só pagarás se utilizas o descuberto tácito. É dicir, se se atende algún cargo e a túa conta entra en descuberto tácito.

  O servizo funciona como un pequeno crédito e o seu custo calcúlase cun tipo de xuro e unha comisión.

  • Comisión de descuberto: é o 4,5 %. Cóbrase unha soa vez e calcúlase sobre o saldo máximo debedor do período de liquidación da conta.
  • Xuro debedor: actualmente é do 7,25 %.


  A TAE resultante de aplicar estes dous conceptos está limitada legalmente para o caso de "consumidores" (persoas físicas sen actividade económica) e non pode superar 2,5 veces o xuro legal do diñeiro.

Servizo de atención puntual de cargos sen saldo

 • Como funciona?

  Se a túa conta non ten límite de descuberto tácito autorizado ou se o superaches, o Banco pon á túa disposición este servizo, onde analizaremos por diferentes medios, cada cargo de forma individual para tratar de atendelo e evitar a súa devolución, manténdote informado/a durante o proceso. Os cargos poden ser:

  • Retiradas de efectivo en caixa.
  • Ordes de domiciliación.
  • Recibos non domiciliados.
  • Transferencias e traspasos.
  • Cotas da Seguridade Social.
  • Cargo de cheques ou notas promisorias.
  • Emisión de cheques bancarios.
  • Compravenda de moeda estranxeira.

  Canto custa?

  No caso de que a túa conta non teña límite de descuberto ou se se superou, cando se atende un cargo e ás 21:00 h. a conta segue en negativo, aplicarase unha comisión polo servizo de atención puntual de 2 € por cada cargo.

  Se antes das 21:00 h fas un ingreso na conta e deixa de estar en negativo, non se cobrará esta comisión.

  Adicionalmente, polo servizo de descuberto prestado, aplicarase a comisión de descuberto e o xuro debedor anteriormente indicados.

Exemplo

 • María recibe a súa nómina o 30 de cada mes. Porén, este mes abóanlla 11 días máis tarde. O día 30 chegan o recibo do teléfono e o da luz, que suman 150 €, pero na súa conta non ten saldo suficiente para pagalos. 

  María ten un límite de descuberto tácito asignado de 600 €, polo que os recibos se atenden automaticamente e a súa conta queda en descuberto tácito por importe de 150 €. Ao final do día, recibe unha alerta informándoa do descuberto tácito. Polos 150 € en descuberto tácito durante 11 días, María pagará 5,54 €, en concepto de comisión de descuberto tácito e xuros debedores. 

  Se a conta non tivese límite de descuberto tácito ou se o excedese, adicionalmente pagaría a comisión por atención puntual de cargos, é dicir, 2 € por cada cargo atendido.

App do BBVA

Lembra a importancia de descargar a app do BBVA e validar o teu móbil para poder recibir as notificacións deste servizo.

Necesitas máis información?