Solucións de investimento

Ofrecémosche solucións específicas segundo o teu perfil investidor

  • Análise e selección de investimentos.
  • Estratexias de investimento personalizadas.

Solucións flexibles

  • Seleccionamos para os nosos clientes as alternativas de investimento máis interesantes en cada momento para poder ofrecer estratexias de investimento personalizadas e acordes cos obxectivos, preferencias e perfil de risco de cada cliente.

    Combinamos as técnicas de xestión tradicionais con novas tendencias, como o investimento baseado en megatendencias ou a incorporación de criterios ESG (criterios en defensa do medio ambiente, aspectos sociais e de bo goberno) na selección de investimentos.

Experiencia en análise

  • Levamos a cabo un proceso robusto de análise e selección de investimentos, apancado nas capacidades do BBVA, en áreas expertas como BBVA Research, CIO banca privada, Quality Funds (equipo de análise e selección de fondos de xestoras externas) ou Banca de Investimento.