Solucións de investimento

Ofrecémosche solucións específicas segundo o teu perfil investidor

  • Análise e selección de investimentos.
  • Estratexias de investimento personalizadas.

Solucións flexibles

  • Seleccionamos para os nosos clientes as alternativas de investimento máis interesantes en cada momento para poder ofrecer estratexias de investimento personalizadas e acordes cos obxectivos, preferencias e perfil de risco de cada cliente.

    Combinamos as técnicas de xestión tradicionais con novas tendencias, como o investimento baseado en megatendencias ou a incorporación de criterios ESG (criterios en defensa do medio ambiente, aspectos sociais e de bo goberno) na selección de investimentos.

Experiencia en análise

  • Levamos a cabo un proceso robusto de análise e selección de investimentos, apancado nas capacidades do BBVA, en áreas expertas como BBVA Research, CIO banca privada, Quality Funds (equipo de análise e selección de fondos de xestoras externas) ou Banca de Investimento.

Coñece as nosas solucións de investimento

Carteiras xestionadas

O servizo de xestión discrecional de carteiras está orientado a clientes que queren delegar no BBVA a xestión do seu patrimonio. As carteiras son instrumentos que diversifican en función do perfil de risco e xestionan activamente os activos contratados. Pódese acceder ás carteiras xestionadas de banca privada a partir dos 200.000 €.

Ademais, temos en conta as preferencias dos nosos clientes en sostibilidade á hora de construír a súa carteira integrando no noso proceso investidor os riscos e oportunidades ambientais, sociais e de bo goberno.

Carteiras asesoradas

Co servizo Carteiras Asesoradas podes decidir o rumbo dos teus investimentos. Un banqueiro privado presentarache recomendacións de investimento que se axusten ás túas preferencias, obxectivos e perfil de risco

Ademais, temos en conta as túas preferencias en sostibilidade á hora de construír a túa carteira integrando no noso proceso investidor os riscos e oportunidades ambientais, sociais e de bo goberno.

Investimento en mercados privados

Este tipo de investimento é un instrumento adecuado para conseguir unha boa diversificación da carteira que permite participar en:

  • Empresas non cotizadas.
  • Operacións de débeda creadas á medida: financiamento por entidades non bancarias a pequenas e medianas empresas.
  • Infraestruturas.
  • Activos inmobiliarios.

Este formato dá acceso a distintas estratexias, zonas xeográficas ou anos de lanzamento e xestores que se complementan entre si, ademais de contar cunha rendibilidade e risco equilibrados.

Lanzamento do novo fondo de investimento BBVA Mercados Privados 2022, FCR
José Luis Segimón de Manzanos, director de Investimento en Mercados Privados CFA, explícache neste vídeo as características deste novo fondo de capital privado.