Solucións de investimento

Ofrecémosche solucións específicas segundo o teu perfil investidor

  • Análise e selección de investimentos.
  • Estratexias de investimento personalizadas.

Solucións flexibles

  • Seleccionamos para os nosos clientes as alternativas de investimento máis interesantes en cada momento para poder ofrecer estratexias de investimento personalizadas e acordes cos obxectivos, preferencias e perfil de risco de cada cliente.

    Combinamos as técnicas de xestión tradicionais con novas tendencias, como o investimento baseado en megatendencias ou a incorporación de criterios ESG (criterios en defensa do medio ambiente, aspectos sociais e de bo goberno) na selección de investimentos.

Experiencia en análise

  • Levamos a cabo un proceso robusto de análise e selección de investimentos, apancado nas capacidades do BBVA, en áreas expertas como BBVA Research, CIO banca privada, Quality Funds (equipo de análise e selección de fondos de xestoras externas) ou Banca de Investimento.

Coñece as nosas solucións de investimento

Carteiras xestionadas

O servizo de xestión discrecional de carteiras está orientado a clientes que queren delegar no BBVA a xestión do seu patrimonio. As carteiras son instrumentos que diversifican en función do perfil de risco e xestionan activamente os activos contratados. Pódese acceder ás carteiras xestionadas de banca privada a partir dos 200.000 €.

Ademais, temos en conta as preferencias dos nosos clientes en sostibilidade á hora de construír a súa carteira integrando no noso proceso investidor os riscos e oportunidades ambientais, sociais e de bo goberno.

Carteiras asesoradas

Co servizo Carteiras Asesoradas podes decidir o rumbo dos teus investimentos. Un banqueiro privado presentarache recomendacións de investimento que se axusten ás túas preferencias, obxectivos e perfil de risco

Ademais, temos en conta as túas preferencias en sostibilidade á hora de construír a túa carteira integrando no noso proceso investidor os riscos e oportunidades ambientais, sociais e de bo goberno.

Investimento en mercados privados

Este tipo de investimento é un instrumento adecuado para conseguir unha boa diversificación da carteira que permite participar en:

  • Empresas non cotizadas.
  • Operacións de débeda creadas á medida: financiamento por entidades non bancarias a pequenas e medianas empresas.
  • Infraestruturas.
  • Activos inmobiliarios.

Este formato dá acceso a distintas estratexias, zonas xeográficas ou anos de lanzamento e xestores que se complementan entre si, ademais de contar cunha rendibilidade e risco equilibrados.