Día das Pemes

Que é o Día Internacional das Pequenas e Medianas Empresas?

O Día das Pemes é un recoñecemento á importancia das pequenas e medianas empresas na economía mundial. Tamén se quere destacar, nesta cita, o seu papel na consecución dos obxectivos de desenvolvemento sostible, así como a necesidade de concederlles a estas pequenas e medianas empresas maiores facilidades de financiamento e obtención de créditos.

Cando se celebra o Día da Peme en España?

Este ano, o Día das Pemes celébrase o 27 de xuño, data proposta pola Arxentina á ONU (co apoio dos 54 estados membros) no ano 2017 e que se mantivo inalterable desde entón. 

Financiamento e axudas que che poderían interesar

Necesitas máis información?