Condicións e tarifas

 • Para activar e acceder á túa banca en liña, necesitarás un código de empresa, xunto a un usuario e contrasinal que che faremos chegar unha vez finalizada a sinatura do contrato. Deberaste comprometer a custodiar estes datos de acceso.

  A continuación, detallámosche as tarifas por dispoñibilidade e uso do produto e servizo:

  • Comisión de apertura: 0 €.
  • Comisión mensual de mantemento: 0 €.

  Para a sinatura de operacións, documentos, etc. podes utilizar dous sistemas:

  • Sinatura por token software: 0 €.
  • Sinatura OTP por SMS (clave dun único uso): 0,18 € IVE incluído (por cada SMS enviada).