Condicions i tarifes

 • Per activar i accedir a la teva banca en línia, necessitaràs un codi d'empresa, juntament amb un usuari i contrasenya, que et farem arribar un cop hagis signat el contracte. T'hauràs de comprometre a custodiar aquestes dades d'accés.

  Seguidament et detallem les tarifes per disponibilitat i ús del producte i servei:

  • Comissió d'obertura: 0 €.
  • Comissió mensual de manteniment: 0 €.

  Per a la signatura d'operacions, documents, etc. pots fer servir dos sistemes:

  • Firma per token software: 0 €.
  • Firma OTP per SMS (clau d'un sol ús): 0,18 €, IVA inclòs (per cada SMS enviat).