NIVEL DE RISCO
1/6

Este número é indicativo do risco do produto, sendo 1/6 indicativo de menor risco e 6/6 de maior risco.

O BBVA está adherido ao Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de España. A cantidade máxima garantida é de 100.000 € pola totalidade de depósitos constituídos no BBVA por persoa.

Conta Negocios Bienvenida

Faite cliente por Internet en 10 minutos e comeza a operar dispondo de todas estas vantaxes os 12 primeiros meses:

  • Sen comisión de mantemento da conta.
  • Sen comisión na Tarxeta Negocios crédito ou débito.
  • Sen comisións por transferencias ordinarias*.
  • Sen comisións por emisión e cobramento de cheques nacionais en euros.

Máis información

Encontra a túa solución personalizada e engade produtos á Conta Negocios Bienvenida

Fálanos da situación actual do teu negocio e encontra os produtos deseñados polo BBVA para cubrir as necesidades da túa empresa.

*Transferencias

Sen comisión por transferencias ordinarias e emisión de nóminas en euros, coroas suecas ou en lei (RON) romaneses dentro do ámbito do Espazo Económico Europeo (membros da Unión Europea máis Islandia, Liechtenstein e Noruega) ordenadas desde bbva.es, a app do BBVA, BBVA Net cash e caixeiros BBVA. Non incluídas as realizadas en soporte magnético, OMF (orde de movemento de fondos), transferencias valor día e transferencias inmediatas. Para as transferencias non incluídas serán de aplicación os conceptos complementarios e gastos de transferencias establecidos para ese fin no anexo de comisións.

Oferta para negocios cunha facturación máxima de 5 MM €. Financiamento suxeito á aprobación previa por parte do BBVA. Válida ata 31/08/2020. Este documento non constitúe oferta vinculante ou recomendación do BBVA para a contratación dos produtos e servizos indicados nel, nin substitúe ou modifica a documentación precontractual e contractual correspondente aos devanditos produtos e servizos. Formalización suxeita a análise e aprobación previas por parte do BBVA. O BBVA poderá requirir garantías adicionais como requisito previo á contratación destes produtos.