Que son os seguros de xubilación

Os seguros de xubilación ou plans de xubilación son, en realidade, unha modalidade de seguro de vida
Os seguros de xubilación, tamén coñecidos como plans de xubilación, son en realidade unha modalidade de seguro de vida que se asemella no seu obxectivo aos plans de pensións: aforrar para o momento da xubilación , aínda que en ambos os casos tamén se contempla a cobertura doutras continxencias, e obter, ademais, unha rendibilidade polos aforros depositados. Porén, este instrumento de aforro presenta importantes diferenzas con respecto a un plan de pensións, vexámolas.
Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.

As características dos seguros de xubilación

Os seguros ou plans de xubilación son produtos de vida aforro que cobren continxencias de xubilación, falecemento ou incapacidade laboral. Ao contratar un seguro de xubilación o cliente debe ser consciente, polo tanto, de que está aforrando tanto para o momento da súa xubilación como, ademais, asegurando a súa estabilidade económica e a da súa familia xa que, no caso de falecemento ou invalidez, o seguro ou plan de xubilación actúa como un seguro de vida, aboando o capital asegurado aos seus beneficiarios ou herdeiros.

A partir de aí, o seu funcionamento é parecido ao dun plan de pensións. O titular vai realizando achegas periódicas (modalidade de prima periódica) ao longo da vida do seguro de xubilación, aínda que tamén se pode realizar unha única achega de capital ao principio do contrato (modalidade de prima única). Estas achegas producen unha rendibilidade mínima anual, que pode estar ou non garantida, ademais dunha rendibilidade variable que dependerá dos investimentos realizados pola entidade xestora.

Porén, cómpre notar que máis alá do seu funcionamento, si existen tres principais diferenzas entre un seguro de xubilación e un plan de pensións. Estas diferenzas atenden ao tratamento fiscal, a dispoñibilidade dos aforros e a súa rendibilidade.

O tratamento fiscal dos plans ou seguros de xubilación

A diferenza dos plans de pensións, os seguros de xubilación non permiten desgravar as achegas.  Así, estas achegas tributan como nun seguro de vida aínda que, como particularidade, no momento de recuperar o capital o titular tan só terá que pagar impostos polo rendemento (a diferenza entre capital achegado e prima satisfeita) que as súas achegas xerasen, non polo total do diñeiro que recibe, como ocorre cos plans de pensións. No caso de que tomador e beneficiario sexan a mesma figura, tributarase en IRPF. En caso contrario, en ISD (imposto de sucesións e doazóns).

Ademais, ao recuperar o diñeiro aforrado e os seus posibles xuros, pódese escoller recibilo na súa totalidade en forma de capital ou de maneira periódica en forma de rendas. En caso de optar por rendas vitalicias, o importe suxeito a tributación verase reducido por uns coeficientes que dependerán da idade do perceptor.

Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

Dispoñibilidade dos aforros

As achegas a un seguro ou plan de xubilación están dispoñibles en calquera momento para o seu rescate, sempre que se cumpran as condicións recollidas no contrato. En caso contrario, si que se poderá acceder ao capital e aos seus posibles

Isto non ocorre nos plans de pensións nos que, salvo no caso de determinadas continxencias ou supostos excepcionais, o diñeiro non se pode recuperar ata o momento da xubilación.

Rendibilidade das achegas

A última gran diferenza entre un plan de pensións e un seguro ou plan de xubilación é a súa rendibilidade. No primeiro caso, o cliente pode escoller o risco que se queira asumir, que deberá estar relacionado co perfil de investidor ao que responde e, polo tanto, coa rendibilidade potencial á que aspira. Nun seguro de xubilación non existe esta opción e a rendibilidade adoita ser menor, pero ao mesmo tempo, este produto comporta un menor risco para os aforros do cliente.
CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
  • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
  • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

  • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.