Què són les assegurances de jubilació

Les assegurances de jubilació o plans de jubilació són en realitat una modalitat d'assegurança de vida
Les assegurances de jubilació, també conegudes com a plans de jubilació, són en realitat una modalitat d'assegurança de vida que s'assembla en el seu objectiu als plans de pensions: estalviar per al moment de la jubilació, encara que en ambdós casos també es té en compte la cobertura d'altres contingències, i obtenir, a més, una rendibilitat pels estalvis dipositats. Tanmateix, aquest instrument d'estalvi presenta importants diferències respecte d'un pla de pensions. Vegem-les.
Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.

Les característiques de les assegurances de jubilació

Les assegurances o plans de jubilació són productes de vida estalvi que cobreixen contingències de jubilació, defunció o incapacitat laboral. En contractar una assegurança de jubilació el client ha de ser conscient, per tant, que està estalviant tant per al moment de la seva jubilació com, a més, assegurant la seva estabilitat econòmica i la de la seva família ja que, en cas de defunció o invalidesa, l'assegurança o pla de jubilació actua com una assegurança de vida, abonant el capital assegurat als seus beneficiaris o hereus.

A partir d'aquí, el seu funcionament és semblant al d'un pla de pensions. El titular fa aportacions periòdiques (modalitat de prima periòdica) durant la vida de l'assegurança de jubilació, encara que també es pot fer una única aportació de capital al principi del contracte (modalitat de prima única). Aquestes aportacions produeixen una rendibilitat mínima anual, que pot estar garantida o no, a més d'una rendibilitat variable que depèn de les inversions efectuades per l'entitat gestora.

Tanmateix, cal destacar que, més enllà del seu funcionament, sí que hi ha tres diferències principals entre una assegurança de jubilació i un pla de pensions. Aquestes diferències fan referència al tractament fiscal, la disponibilitat dels estalvis i la seva rendibilitat.

El tractament fiscal dels plans o assegurances de jubilació

A diferència dels plans de pensions, les assegurances de jubilació no permeten desgravar les aportacions.  Així, aquestes aportacions tributen com en una assegurança de vida encara que, com a particularitat, en el moment de recuperar el capital el titular només ha de pagar impostos pel rendiment (la diferència entre capital aportat i prima satisfeta) que les seves aportacions hagin generat, no pel total dels diners que rep com passa amb els plans de pensions. En cas que prenedor i beneficiari siguin la mateixa figura, es tributarà en IRPF. En cas contrari, en ISD (impost de successions i donacions).

A més, en recuperar els diners estalviats i els seus possibles interessos, es pot escollir rebre'ls en la seva totalitat en forma de capital o de manera periòdica en forma de rendes. En cas d'optar per rendes vitalícies, l'import subjecte a tributació es veurà reduït per uns coeficients que dependran de l'edat del perceptor.

Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Disponibilitat dels estalvis

Les aportacions a una assegurança o pla de jubilació estan disponibles en qualsevol moment per al seu rescat, sempre que es compleixin les condicions recollides en el contracte. En cas contrari, sí que es podrà accedir al capital i els seus possibles

Això no passa en els plans de pensions en què, excepte en el cas de determinades contingències o supòsits excepcionals, els diners no es poden recuperar fins al moment de la jubilació.

Rendibilitat de les aportacions

L'última gran diferència entre un pla de pensions i una assegurança o pla de jubilació és la seva rendibilitat. En el primer cas, el client pot escollir el risc que vol assumir, que haurà d'anar relacionat amb el perfil d'inversor a què respon i, per tant, la rendibilitat potencial a què aspira. En una assegurança de jubilació no existeix aquesta opció i la rendibilitat acostuma a ser menor, però al seu torn aquest producte comporta un menor risc per als estalvis del client.
CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
  • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
  • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

  • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.