Como funcionan os préstamos ICO

Financiamento para autónomos e empresas cun competitivo xuro e un prazo de ata 20 anos.

O funcionamento dos préstamos ICO non difire demasiado dos préstamos ‘tradicionais’ outorgados polos bancos. Porén, a diferenza destes, esta forma de financiamento implica tres partes: o Instituto de Crédito Oficial, a entidade de crédito e o solicitante, que pode ser unha peme, un autónomo ou mesmo un organismo público.

Por un lado, é o ICO o que presta o diñeiro e pon as condicións para acceder a el; mentres tanto, a entidade de crédito analiza a viabilidade do préstamo, xestiona o diñeiro prestado e asume o risco en caso de non-pagamento do cliente. Así, como en calquera outro préstamo, é o receptor do diñeiro o que o ten que devolver no prazo de tempo estipulado, xunto co xuro asociado.

Báner superior simulador Báner superior simulador
Encontra o financiamento que necesitas
Calcula a cota do teu préstamo de forma rápida e sinxela.

É, en resumidas contas, un sistema de mediación para que pemes e autónomos accedan a unha serie de liñas de financiamento, cada unha coas súas propias características. Na actualidade existen cinco destas liñas:

 • ICO Empresas e Emprendedores: destinado principalmente a autónomos e empresas que necesiten liquidez ou queiran realizar investimentos produtivos dentro do territorio español. Nesta liña tamén se contempla financiamento para organismos públicos e para comunidades de propietarios.
 • ICO Garantías SGR/SAECA: unha liña dirixida a autónomos, empresas e entidades públicas ou privadas que teñen o aval dunha sociedade de garantía recíproca ou da Sociedade Anónima Estatal de Caución Agraria.
 • ICO Crédito Comercial: pensado para autónomos e empresas que necesiten acceder a liquidez a través do anticipo do pagamento de facturas que teñen pendentes de cobramento.
 • ICO Exportadores: centrado en autónomos e empresas que necesiten acceder a liquidez a través do anticipo do pagamento de facturas procedentes de actividades exportadoras ou financiar os custos previos de produción dos seus bens ou servizos destinados ao mercado estranxeiro.
 • ICO Internacional: ten dous tramos, un para autónomos, empresas e entidades públicas ou privadas que necesiten investimento ou liquidez; outro para empresas españolas ou estranxeiras que queiran financiar a compra/venda de bens ou servizos.

Con estas ferramentas de financiamento preténdese fomentar a creación de empresas para o seu desenvolvemento tanto dentro de España como no exterior. Así, algúns exemplos de conceptos financiables contemplados polo ICO son:

 • A adquisición de turismos cuxo custo non supere os 30.000 €.
 • Facilitar ata o 100% de liquidez para gastos de circulante.
 • Anticipar o pagamento de facturas con data de vencemento non superior a 180 días.
 • Adquisición de empresas.
 • Creación de empresas no estranxeiro.
 • Cubrir custos de produción e elaboración de bens ou servizos para exportar.
Báner central simulador Báner central simulador
Descubre o simulador de préstamos do BBVA
Viaxar, comprar mobles novos ou ampliar os teus estudos é máis fácil cos préstamos en liña.

Límites de financiamento e condicións dos préstamos ICO

O financiamento máximo ao que se pode optar e as súas condicións de devolución varían en función da liña escollida. Como norma xeral, o capital máximo que concede o ICO ascende aos 12,5 millóns de € e ten un período máximo de amortización de 20 anos. No entanto, a maioría dos préstamos que se conceden non superan os 25.000 € e están destinados a proxectos de pemes e micropemes.

No referente ao xuro asociado ao préstamo, este pode ter un tipo fixo, con cotización quincenal, ou variable: que comprende un euríbor a 6 meses máis un diferencial.

 • En préstamos a un ano sumarase ata un 2,3 %.
 • En préstamos de dous a tres anos súmase un 4 %.
 • En préstamos de 4 anos ou máis súmase un 4,3 %.

Os préstamos ICO non teñen comisións de apertura ou estudo, pero si unha comisión de cancelación en caso de amortización anticipada.

Esta amortización pode ser de 1 a 10 anos, 12, 15 ou 20 con ata 2 anos de carencia se se financia investimento ou investimento e liquidez. E de 1 a 4 anos con ata 1 de carencia se se financia unicamente liquidez.

Como solicitar un préstamo ICO

Para solicitar un préstamo ICO o interesado debe acudir a unha das oficinas das entidades de crédito asociadas a este sistema de financiamento, entre as que se encontra o BBVA, e presentar unha proposta que se debe centrar, principalmente, nestas dúas claves:

 • Quen solicita o financiamento e para que a necesita.
 • Capacidade de pagamento, solvencia patrimonial e garantías adicionais, entre as que se encontra o avalista. Esta, como en calquera outra solicitude de diñeiro, é unha das partes máis importantes para conseguir o financiamento.

Para obter máis información sobre os préstamos ICO, podes acudir a calquera oficina do BBVA.

CTA calcula CTA calcula
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

 • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
 • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
 • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

 • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
 • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.