Consigue un préstamo coa túa nómina

Explicámosche como acceder a préstamos coa axuda da túa nómina.
As razóns para pedir un préstamo poden ser do máis diversas: unha reforma na vivenda, a compra dun coche, o financiamento dunha viaxe, etc. En todos estes casos, a necesidade dunha cantidade de diñeiro en concreto pódese satisfacer pedindo un préstamo. O BBVA pode ser unha boa alternativa para financiar calquera destas necesidades. Aquí atoparás toda a información que necesites ao respecto e poderás facer os teus propios números sen compromiso no noso simulador.
Báner superior simulador Báner superior simulador
Encontra o financiamento que necesitas
Calcula a cota do teu préstamo de forma rápida e sinxela.

A solicitude dun préstamo tradúcese, en primeira liña, nun acordo entre prestador e prestameiro ou cliente. En primeira instancia, o prestador (a institución que dá o préstamo) analiza e estuda a capacidade de pagamento do prestameiro ou cliente (aquel que toma prestado o diñeiro). O prestameiro ou cliente responde do cumprimento das súas obrigas (devolución do importe do préstamo e pagamento dos xuros e comisións bancarias) con todos os seus bens presentes e futuros. Por iso é normal que antes de dar o préstamo o banco analice os riscos da operación, e que lle solicite, entre outros documentos, xustificantes dos seus ingresos, como pode ser a nómina.

O risco da operación está determinado por aspectos como os bens adquiridos con anterioridade, o capital dispoñible, o historial bancario… pero sobre todo os ingresos do solicitante.

Factores que hai que ter en conta

O reintegro do capital prestado e dos xuros derivados páctase co banco antes de asinar un préstamo. Neste cálculo tres factores esenciais teñen un papel central: o capital prestado, o tipo de xuro (TIN), a TAE e o prazo de amortización.

Todo banco estuda con detalle a capacidade do cliente e, en función das condicións de cada caso, establece un prezo ao diñeiro que presta (isto é, o tipo de xuro), que se calcula aplicando unha porcentaxe sobre o capital solicitado polo cliente, e acorda un prazo de amortización máis ou menos esixente segundo o risco da operación.

Antes de contratar o préstamo, cómpre coñecer a Taxa Anual Equivalente (TAE) aplicable ao préstamo. A TAE é un indicador que indica o custo total do préstamo, xa que inclúe o tipo de xuro, comisións e gastos aplicables, e serve para comparar ofertas deste produto con outras entidades.

Báner central simulador Báner central simulador
Descubre o simulador de préstamos do BBVA
Viaxar, comprar mobles novos ou ampliar os teus estudos é máis fácil cos préstamos en liña.

As vantaxes dun préstamo con nómina

Unha nómina non é unha condición indispensable para a solicitude e a concesión dun préstamo. De feito, no BBVA pódese obter de xeito rápido e sen nómina unha cantidade de diñeiro mediante un préstamo, aínda que as condicións dun préstamo con nómina domiciliada adoitan ser mellores.

A forma máis sinxela de coñecer os datos do préstamo é utilizar o simulador de préstamos, unha ferramenta do BBVA que guía ao cliente paso por paso na estimación do seu préstamo, a fin de que poida elixir o importe que necesita e o prazo de devolución, así como calcular cal sería a súa cota mensual e os xuros do seu préstamo, dependendo de se ten ou non a nómina domiciliada no BBVA.

Ante calquera reto económico importante para o que haxa que pedir un préstamo, ter unha nómina domiciliada durante toda a vida do préstamo fará que o tipo de xuro do teu préstamo estea bonificado, co que será máis baixo.

CTA calcula CTA calcula
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
  • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
  • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

  • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
  • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.