Que é un préstamo ponte e que utilidade ten?

Este tipo de préstamo é unha das opcións para meterse na compra dunha nova vivenda sen vender aínda a anterior.

Un préstamo ponte é un tipo especial de préstamo ao que se recorre cando hai unha necesidade inmediata de financiamento. Ten carácter temporal, concretamente ata que se obtén o préstamo definitivo, sempre que o debedor asegure un ingreso futuro. É dicir, trátase dun financiamento de curta duración que se produce entre a tramitación de dous préstamos de longa duración.

Aínda que un préstamo ponte pode ser solicitado para fins empresariais, a súa finalidade máis frecuente é a de poder adquirir unha nova vivenda sen a obriga de vender de maneira inmediata a actual. Por este motivo, é común referirse a el como “hipoteca ponte”. Cando se contrata este tipo de préstamos, adóitase integrar nun só a hipoteca da vivenda que se quere vender e o préstamo ponte que se destina a sufragar a entrada do novo inmoble.

Báner superior simulador Báner superior simulador
Encontra o financiamento que necesitas
Calcula a cota do teu préstamo de forma rápida e sinxela.

Formas de pagar o préstamo ponte

Cando se solicita un préstamo ponte para financiar a compra dunha nova casa sen vender a vivenda que se posúe, o debedor dispón dun prazo de dous a cinco anos, segundo as condicións da entidade financeira, para vender o inmoble. Mentres que da hipoteca se pagan o principal máis os xuros, como é habitual, durante os anos de vida do préstamo ponte as súas cotas pódense pagar de tres maneiras distintas:

  • Cota con carencia de capital: só se paga o xuro do préstamo sen amortizar capital pendente de devolución.
  • Cota especial reducida: págase unha cota inferior á que se aboará cando se venda a vivenda actual. A pesar disto, a maioría do diñeiro achegado cada mes é destinado a pagar os xuros do préstamo ponte.
  • Cota normal: amortízase o capital máis os xuros.

Vantaxes do préstamo ponte

A principal vantaxe deste tipo de préstamos é que permite ao prestameiro vender a súa vivenda sen présa. Como diciamos, é habitual que o prazo que ofrece a entidade bancaria para vender a vivenda sexa de dous a cinco anos, unha marxe suficiente para non “malvendela” por un prezo inferior ao que se pode conseguir con algo de paciencia. Ademais, aínda que neste período se teñen dous mecanismos de financiamento, o habitual é que o debedor opte por pagar só os xuros, é dicir, a cota con carencia de capital, do préstamo ponte. De maneira que, en realidade, só estaría devolvendo un dos créditos.
Báner central simulador Báner central simulador
Descubre o simulador de préstamos do BBVA
Viaxar, comprar mobles novos ou ampliar os teus estudos é máis fácil cos préstamos en liña.

Inconvenientes do préstamo ponte

Cinco anos para vender unha casa parece tempo suficiente, pero no mercado inmobiliario as incertezas están á orde do día. Precisamente, a principal desvantaxe deste produto aparece se o prestameiro non é capaz de vender a vivenda inicial antes do prazo establecido coa entidade bancaria. Se unha vez terminado o período de carencia non se formalizou a venda do inmoble, terase que devolver o total do préstamo, é dicir, o principal máis os xuros, o cal comporta un nivel de risco máis elevado que en hipotecas fixas, variables ou mixtas. Para evitar que isto ocorra, é recomendable pedir este tipo de financiamento en momentos de crecemento económico ou de estabilidade do mercado inmobiliario.

Os préstamos ponte son un produto financeiro que entraña maior risco para a entidade que outro tipo de préstamos como poden ser os do consumo, polo que se adoitan pedir requisitos máis estritos para a súa concesión. Isto tradúcese, normalmente, en que o solicitante deberá demostrar unha maior capacidade de solvencia ou capacidade de cumprir coas obrigas contraídas a longo prazo.

CTA calcula CTA calcula
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
  • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
  • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

  • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
  • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.