Que é un préstamo participativo

Ofrece unhas condicións interesantes para o emprendedor, xa que a devolución do préstamo adáptase á marcha da propia empresa.

A medio camiño entre a inxección de capital por parte dun investidor privado e do préstamo que ofrecen as entidades bancarias, encóntrase o préstamo participativo. Esta forma de financiamento adoita ter uns requisitos de acceso bastante accesibles e o seu xuro está ligado á marcha da empresa. Ademais, o seu amplo período de amortización e carencia faino unha ferramenta de financiamento útil para empresas en etapas iniciais.

Os préstamos participativos teñen como filosofía e razón de ser a de promover a creación de proxectos empresariais viables con perspectivas de crecemento e consolidación. De aí que o habitual é que este tipo de préstamos se outorguen, principalmente, a través de entidades públicas dedicadas ao apoio do emprendedor. Porén, tamén existen entidades privadas que ofrecen este financiamento. De calquera maneira, os préstamos participativos teñen tres características principais que os fan únicos: xuro, amortización e condicións de acceso.

Báner superior simulador Báner superior simulador
Encontra o financiamento que necesitas
Calcula a cota do teu préstamo de forma rápida e sinxela.

Xuro flexible e maior prazo

Polo xeral, os préstamos participativos teñen dous tipos de xuro. O primeiro deles sempre está presente e é o xuro vinculado á marcha da empresa. É, polo tanto, un xuro variable que cambia segundo diferentes criterios de avaliación, entre os cales o máis habitual é o do beneficio neto anual. Ademais, este tipo de xuro adoita vir fixado cuns mínimos e máximos.

Por outro lado, algúns préstamos participativos tamén teñen un xuro fixo que se estipula no momento de formalizar o contrato. Este xuro é independente da marcha da empresa e adoita ser un diferencial que fixa a propia entidade que concede o préstamo e que normalmente é inferior ao dos préstamos ‘correntes’.

Nos préstamos participativos o xuro é, polo tanto, bastante máis flexible que o doutro tipo de formas de financiamento, xa que a contía das cotas que debe pagar o empresario adáptase á marcha da propia empresa, sempre dentro dos límites que xa mencionamos.

Aínda que no mercado financeiro existen multitude de produtos de financiamento, os préstamos participativos son dos que ofrecen maiores períodos de amortización. En concreto e dependendo de quen conceda o préstamo, a devolución do préstamo pódese prolongar mesmo 10 anos.

Porén, só se poderá realizar unha amortización anticipada se se realiza unha ampliación do capital da empresa da mesma contía que se amortiza. Ademais, o normal é que en caso de cancelación anticipada se teña que facer fronte ás comisións ou penalizacións habituais.

No referente aos períodos de carencia aos que se pode acoller o empresario —isto é, o pagamento de cotas reducidas que só amortizan xuros—, son máis longos que nos préstamos ao uso. Por pór cifras, algunhas entidades chegan a ofrecer ata 7 anos de carencia.

Báner central simulador Báner central simulador
Descubre o simulador de préstamos do BBVA
Viaxar, comprar mobles novos ou ampliar os teus estudos é máis fácil cos préstamos en liña.

Os requisitos de acceso alcanzables do préstamo participativo

Anteriormente explicabamos que a razón de ser dos préstamos participativos é a de facilitar o emprendemento e a creación de proxectos empresariais; polo tanto, os requisitos para acceder a esta forma de financiamento están estreitamente ligados á viabilidade da empresa e ao seu modelo de negocio.

Así, á hora de conceder un destes préstamos, en lugar de esixir garantías persoais ou hipotecarias, as entidades piden un detallado informe do modelo de negocio. A intención é saber ata que punto a empresa ten perspectivas de futuro e se é seguro ou non investir o diñeiro nela.

Entre as vantaxes dos préstamos participativos tamén se conta que os gastos financeiros vinculados a estes, como as posibles comisións ou os xuros, son deducibles da base impoñible do Imposto de Sociedades.

Ademais, este tipo de préstamos son subordinados e a súa prioridade de pagamento sitúase por detrás da dos acredores normais, o que dá maiores facilidades de cara a afrontar as diferentes débedas da empresa.

Por último, os préstamos participativos están considerados patrimonio neto para os efectos de redución de capital.

CTA calcula CTA calcula
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
  • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
  • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

  • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
  • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.