Què és un préstec participatiu

Ofereix unes condicions interessants per a l'emprenedor, ja que la devolució del préstec s'adapta a la marxa de la mateixa empresa.

A mig camí entre la injecció de capital per part d'un inversor privat i el préstec que ofereixen les entitats bancàries, hi ha el préstec participatiu. Aquesta forma de finançament acostuma a tenir uns requisits d'accés força assequibles i el seu interès està lligat a la marxa de l'empresa. A més, el seu ampli període d'amortització i carència el converteix en una eina de finançament útil per a empreses en etapes primerenques.

Els préstecs participatius tenen per filosofia i raó de ser promocionar la creació de projectes empresarials viables i amb perspectives de creixement i consolidació. És per això que és habitual que aquest tipus de préstecs s'atorguin, principalment, a través d'entitats públiques dedicades al suport de l'emprenedor. Tanmateix, també hi ha entitats privades que ofereixen aquest finançament. De qualsevol manera, els préstecs participatius tenen tres característiques principals que els fan únics: interès, amortització i condicions d'accés.

Bàner superior simulador Bàner superior simulador
Troba el finançament que necessites
Calcula la quota del teu préstec de forma ràpida i senzilla.

Interès flexible i termini més ampli

En general, els préstecs participatius tenen dos tipus d'interès. El primer sempre hi és i és l'interès vinculat a la marxa de l'empresa. És, per tant, un interès variable que canvia segons diversos criteris d'avaluació, el més habitual dels quals és el del benefici net anual. A més, aquest tipus d'interès sol venir fixat amb uns mínims i màxims.

D'altra banda, alguns préstecs participatius també tenen un interès fix que s'estipula en el moment de formalitzar el contracte. Aquest interès és independent de la marxa de l'empresa i sol ser un diferencial que fixa l'entitat que concedeix el préstec i que acostuma a ser inferior al dels préstecs "normals".

L'interès en els préstecs participatius és, per tant, força més flexible que el d'altres tipus de finançament, ja que la quantia de les quotes que ha de pagar l'empresari s'adapta a la marxa de l'empresa, sempre dins dels límits esmentats.

Encara que al mercat financer hi ha multitud de productes de finançament, els préstecs participatius són alguns dels que ofereixen períodes més llargs d'amortització. En concret, i depenent de qui concedeixi el préstec, la devolució del préstec pot prolongar-se fins i tot 10 anys.

Tanmateix, només es podrà fer una amortització anticipada si es fa una ampliació del capital de l'empresa per la mateixa quantia que s'amortitza. A més, és normal que, en cas de cancel·lació anticipada, s'hagi de fer front a les comissions o penalitzacions habituals.

Pel que fa als períodes de carència a què es pot acollir l'empresari, és a dir, el pagament de quotes reduïdes que només amortitzen interès, són més llargs que en els préstecs a l'ús. Per posar-ho en xifres, algunes entitats arriben a oferir fins a 7 anys de carència.

Bàner central simulador Bàner central simulador
Descobreix el simulador de préstecs de BBVA
Viatjar, comprar mobles nous o ampliar els teus estudis és més fàcil amb els préstecs en línia.

Els requisits d'accés assequibles del préstec participatiu

Abans explicàvem que la raó de ser dels préstecs participatius és la de facilitar l'emprenedoria i la creació de projectes empresarials; per tant, els requisits per accedir a aquesta forma de finançament estan estretament units a la viabilitat de l'empresa i el seu model de negoci.

Així, a l'hora de concedir un d'aquests préstecs, en comptes d'exigir garanties personals o hipotecàries, les entitats demanen un detallat informe del model de negoci. La intenció és saber fins a quin punt l'empresa té perspectives de futur i si és segur o no invertir-hi diners.

Entre els avantatges dels préstecs participatius també hi ha que les despeses financeres vinculades a aquests, com les possibles comissions o l'interès, són deduïbles de la base imposable de l'impost de societats.

A més, aquest tipus de préstecs són subordinats i la seva prioritat de pagament se situa darrere de la dels creditors normals, cosa que dona més facilitats de cara a afrontar els diferents deutes de l'empresa.

Finalment, els préstecs participatius estan considerats patrimoni net als efectes de reducció de capital.

CTA calcula CTA calcula
Préstecs - També podria interessar-te Préstecs - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • T'expliquem com funciona una reunificació de deutes, a més dels seus avantatges i inconvenients.
  • Una de les garanties més grans que té el banc per assegurar-se la devolució del préstec és la nòmina.
  • T'expliquem en què consisteixen els crèdits a l'instant i com se'n pot aconseguir un.
Préstecs - Eines Préstecs - Eines

Eines de préstecs

  • Calcula les condicions de finançament del préstec que necessites amb el nostre simulador i en només 3 minuts.
  • T'ajudem a calcular les condicions de finançament del teu proper cotxe amb el nostre simulador de préstecs especialitzat.