Vantaxes dun plan de pensións

As características e vantaxes dun plan de pensións supoñen unha ferramenta idónea para lograr unha boa xubilación

Acadar unha xubilación desafogada é fundamental para todo traballador. Este obxectivo, sumado á previsión de que a xenerosidade das futuras pensións públicas será menor que a existente actualmente, anima cada vez a máis persoas a levar a cabo investimentos estratéxicos para garantir o seu futuro. Unha forma frecuente de canalizar ese investimento é a través dos plans de pensións, que permiten xerar aforros a longo prazo de forma flexible e acumular un capital que na xubilación permita complementar os ingresos procedentes da pensión pública de xubilación.

Para subscribir un plan de pensións non hai que ser experto en economía, xa que a xestión deste está delegada en profesionais, que tratarán de maximizar a rendibilidade do investimento respectando sempre o perfil de risco definido na súa política de investimento.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

A elección do plan máis vantaxoso

Tendo en conta que existen diferentes tipos de plans, é recomendable analizar as diferentes opcións dispoñibles en función do teu perfil como investidor para obter a máxima rendibilidade. Dependendo da túa vontade de risco, é dicir, se es máis conservador ou máis decidido nos teus investimentos, terás a oportunidade de escoller entre decenas de plans aquel que che resulte máis axeitado.

O principal criterio que hai que ter en conta á hora de elixir un plan é o risco que debemos asumir, que se encontra pola súa parte ligado ao horizonte temporal restante ata a xubilación. As persoas que se atopan a décadas vistas da xubilación deben ser decididas, e buscar rendibilidade adicional aínda que asuman máis risco. As persoas a medio camiño deben ser moderadas no referente á asunción de riscos. Os que estean próximos á súa xubilación deben manter posicións conservadoras, pois neste momento a prioridade é preservar o capital e non gañar diñeiro adicional.

É importante polo tanto ir xestionando a evolución do perfil de risco segundo pasan os anos. Quen queira obviar esta xestión, pode optar polos plans de pensións «de ciclo de vida», que fan esa xestión de forma automática. O partícipe só terá que elixir un plan cun vencemento próximo á súa idade de xubilación.

Como podes ver por ti mesmo no catálogo dos produtos BBVA, a tónica xeral é que un plan de pensións destaca pola súa flexibilidade, o que supón tamén unha grande oportunidade para aproveitar as vantaxes dun investimento diverso e dinámico. E iso, ademais, con vantaxes engadidas de tipo fiscal.

As vantaxes do aforro fiscal

Unha das principais vantaxes dun plan de pensións radica nos seus beneficios fiscais. As achegas que se realizan ao plan poden desgravarse á hora de facer a declaración da renda reducindo a base impoñible do IRPF. É dicir, o teu plan de pensións permite diminuír a contía que se pagará a Facenda até os límites establecidos pola lexislación, e que será a menor das seguintes cantidades: 8.000 € anuais ou o 30 % dos rendementos netos do traballo e actividades económicas.

No caso de contar con máis dun plan de pensións, todas as achegas contabilizaranse en conxunto até os devanditos límites. Ademais, se o cónxuxe do investidor conta con rendementos do traballo ou de actividades económicas inferiores a 8.000 € anuais, poderán realizarse achegas ao seu favor e deducilas na propia declaración da renda ata un límite de 2.500 € anuais.

Así mesmo, se non fose posible deducir o total das achegas porque a cantidade achegada resulta superior á cantidade que se pode deducir, a cantidade excedente poderase trasladar aos 5 seguintes exercicios fiscais. O BBVA ofrece un simulador de plans de pensións co que calcular e planificar o aforro fiscal que se obtería en función das achegas e a situación do investidor. Trátase dunha útil ferramenta que che pode axudar a elixir o plan idóneo e lograr así a maior rendibilidade.

É dicir, aforrando en plans de pensións consegues un aforro adicional que terá efecto multiplicador se o reinvistes no propio plan. Outra vantaxe dos plans de pensións é que é posible cambiar de plan de pensións libremente en busca dunha maior rendibilidade ou un perfil de risco máis axeitado e, o que é máis importante, sen pagar impostos por iso. De feito, é posible e recomendable diversificar entre diferentes plans de pensións para reducir o risco.

Flexibilidade nas achegas

O sistema de achegas ao propio plan de pensións resulta tamén bastante vantaxoso. A diferenza doutros produtos, o investidor non está obrigado a aboar unha cantidade fixa periodicamente, senón que conta con total liberdade para facelo en función da súa situación ou dos seus obxectivos. De novo a flexibilidade aparece coma un concepto clave, pois é posible elixir a contía das achegas en todo momento e optar por achegas esporádicas e / ou periódicas (mensuais, trimestrais, semestrais).
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Supostos de rescate

Aínda que os plans de pensións están pensados para xerar aforro para a súa disposición na xubilación, tamén é posible facer uso da súa liquidez antes de xubilarse se se dá algunha das seguintes circunstancias: incapacidade laboral do titular, enfermidade grave, situación de dependencia, falecemento do titular, desemprego de longa duración, tras dez anos de antigüidade de plan (contando a partir do 1 de xaneiro do 2015) ou execución hipotecaria. Todo iso supón a opción de aproveitar os beneficios do plan con antelación en situacións de gran importancia.

Cando chega o momento do rescate, os plans de pensións brindan diferentes posibilidades para recibir o teu diñeiro: en forma de renda, en forma de capital ou combinando as dúas opcións. Isto, dependendo das características do propio plan, permite ao investidor recuperar os seus beneficios dunha soa vez, periodicamente en diferentes pagamentos ou de ambas as dúas formas ao mesmo tempo segundo os seus obxectivos ou previsións. É importante valorar ben a forma de rescate axeitada para minimizar a factura fiscal, xa que as prestacións dos plans de pensións tributan coma rendementos do traballo no IRPF. Xeralmente convén optar por rescatar en forma de rendas periódicas.

O aforro fiscal e a flexibilidade que proporciona un plan de pensións converten a esta opción nun dos principais vehículos de aforro para asegurar o noso futuro.

Podes coñecer todos os tipos de plans que ofrece o BBVA, así como as bonificacións ás que te podes acoller. Bota unha ollada en bbva.es a todos os nosos produtos e, coas ferramentas que atoparás aquí, fai os teus números para asegurar o mellor plan para ti.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
A miña xubilación A miña xubilación
Coa colaboración do Instituto BBVA de PENSIÓNS:
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?