Tes plans de futuro? Consigueos cos teus plans de pensións

Descubre como funcionan os plans de pensións.

Hoxe en día é moi importante aforrar para a xubilación, máis se tes grandes plans de futuro. Para conseguiro, e como complemento á túa pensión pública, contas cos plans de pensións. Un produto cuxos beneficios non terminan aí xa que, ao mesmo tempo que acumulas un ‘diñeiro extra’ para o teu futuro, pagarás menos impostos na túa declaración da renda xa que as achegas reducen a base impoñible do IRPF cos límites anuais establecidos pola lexislación en cada territorio (no réxime xeral, a menor cantidade entre 8.000€ anuais ou ao 30 %dos rendementos netos do traballo ou actividades económicas do exercicio)

Por iso, se estás interesado en contratar un plan de pensións debes seguir lendo. Neste artigo explicámosche como funcionan e como axúdanche a cumprir os plans de futuro que tes en mente.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Funcionamento dun plan de pensións

Un plan de pensións é un produto de investimento a longo prazo cuxo principal obxectivo é xerar un aforro de que dispor na xubilación. O seu funcionamento baséase nas achegas de capital que os partícipes realizan e que son investidas polos xestores do plan en distintos activos financeiros. Antes de elixiro, é importante fixarse na política de investimento que teñen, xa que os hai que entrañan un “risco” máis alto, asociados a investimentos que poden reportar un maior beneficio (e tamén perda se a evolución en negativa), e haios máis seguros pero cunha menor rendibilidade esperada. De acordo con isto existen 3 tipos:

 • De renda fixa: o investimento realízase en activos de similar denominación como obrigas, bonos, letras do Tesouro ou obrigas de pagamento de empresas. Estes adoitan ter un nivel de risco baixo (ou medio) cunha rendibilidade menor fronte a outros activos máis arriscados.
 • De renda variable: apóstase por activos cuxo risco é máis elevado (como accións ou instrumentos financeiros derivados), o que ofrece un potencial de rendibilidade máis alto aínda que non estea garantido e, en caso de escenarios negativos, pode comportar importantes perdas.
 • Mixtos: combínanse os dous anteriores, sendo a porcentaxe de cada un o que defina o risco e a rendibilidade esperada do investimento.

Outro factor clave á hora de elixir o plan de pensións co que facer realidade os teus plans de futuro é o tipo de achega a realizar. Este caso, existen dous tipos:

 • Achegas periódicas: son aquelas que se realizan de forma regular, habitualmente de forma mensual ou trimestral, coa vantaxe de que pode diversificarse o momento de entrada no mercado e distribuír o esforzo aforrador ao longo do ano. Ademais, son totalmente flexibles ao poder suspenderse en calquera momento e retomarse coa mesma facilidade.
 • Achegas puntuais: lévanse a cabo de forma esporádica, no momento en que o partícipe tome a decisión de achegar ao seu plan de pensións unha cantidade de diñeiro nun momento concreto en que, por exemplo, cóntese cunha maior liquidez. Tamén é habitual facero a final de ano, coincidindo co peche fiscal que permite desgravarse na seguinte declaración do IRPF.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Tes plans de futuro?

Se estás decidido a aforrar para alcanzar os teus plans de futuro, en O BBVA dispomos dunha ampla gama de plans de pensións adaptadas a todas as idades e perfís. E se non o tes claro, BBVA Invest pode axudarche a coñecer as mellores opcións de acordo coas túas necesidades. E se o que buscas é planificarche, da man de O BBVA Future Planner podes calcular a túa xubilación en función de que sería a túa pensión pública e o estilo de vida que che gustaría ter, mostrandoche como conseguir ese diñeiro extra que vas necesitar como resultado.
CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?