Cal é a pensión máxima de xubilación en 2017

Explicámosche como queda o límite da pensión máxima de xubilación para 2017 tras a aprobación do último real decreto
O Sistema Público de Pensións de xubilación está deseñado e formulado para asegurar uns ingresos mensuais unha vez finalizado o desempeño do exercicio laboral. Esta renda é o produto resultante das cotizacións que previamente se realizan ao longo da actividade profesional. A este obxectivo súmase a redistribución dos ingresos dos cidadáns. Por isto, o Goberno impón cada ano uns límites, mínimo e máximo, ás contías das pensións. Agora ben, cal é a pensión máxima de xubilación en 2017?
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións


O Consello de Ministros aprobou en decembro do pasado ano 2016 un real decreto que fixa os novos límites ás pensións de xubilación para 2017. En concreto, establécese unha subida do 0,25 %, o mínimo legal acordado na última reforma das pensións. Con este incremento, que entrou en vigor no día 1 de xaneiro deste ano, a pensión máxima de xubilación en 2017 queda fixada en 2.573,70 € mensuais.

O feito de contar cun tope máximo para a pensión de xubilación supón que se se percibe outra pensión, de viuvez por exemplo, a suma do importe de ambas as dúas non podería superar o tope da pensión. É dicir, que o total recibido unha vez xubilado, non pode estar por riba dos 2.573,70 € establecidos polo Goberno como límite máximo.

Que ocorre se me xubilo anticipadamente?

A idade actual de xubilación ordinaria é de 65 anos e cinco meses. Cada ano esta idade aumenta un mes e a partir de 2018 aumentará dous meses por ano. De xeito que en 2027 a idade de xubilación ordinaria situarase en 67 anos. Debido a numerosos factores, moitas persoas optan por unha xubilación anticipada. Por isto, é conveniente lembrar que quen opte por esta vía terá unha redución na contía da súa pensión de xubilación.

A redución do importe da pensión calcularase en función dos trimestres que se anticipe a xubilación con respecto á idade legal establecida e en función, tamén, dos anos cotizados. Así, as reducións estipuladas serán entre o 1,625 % e o 2 % se é xubilación voluntaria e o 1,5 % e o 1,875 % se é involuntaria. O recorte aplícase desde a primeira pensión e mantense ao longo de toda a xubilación. Doutra banda, hai que ter en conta que o máximo legal tamén queda minguado de maneira significativa nestes supostos de xubilación anticipada voluntaria ou involuntaria. A pensión máxima de xubilación en caso de retiro anticipado vese reducida un 0,5 % por cada trimestre ou fracción de trimestre que quede ata a idade ordinaria de xubilación.

En definitiva, a pensión máxima de xubilación establecida en 2.573,70 € só se pode percibir se o cesamento da actividade laboral se produce a partir da idade actual de xubilación ordinaria.

Casos en que se pode recibir unha pensión por riba do tope fixado

Existen unha serie de casos en que a pensión de xubilación pode superar o máximo establecido:

  • Complemento por maternidade: o complemento de pensión por maternidade aplícase ás mulleres que tivesen un fillo biolóxico ou adoptado e sexan beneficiarias do sistema da Seguridade Social de pensións de xubilación, viuvez ou incapacidade permanente. Este complemento fixa un aumento da contía das pensións citadas do 5 % no caso de ter dous fillos, 10 % por tres e do 15 % se se teñen 4 ou máis fillos. Se ao aplicar este aumento á pensión de xubilación a persoa afectada supera o máximo establecido, terá dereito a percibir o 50 % do complemento por maternidade, aínda que o importe siga por riba da pensión máxima de xubilación.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos
  • Prolongamento da vida laboral por riba da idade ordinaria de xubilación: cando se accede á xubilación a unha idade superior á ordinaria, a persoa interesada recibe unha porcentaxe adicional por cada ano completo cotizado desde que cumpriu a idade de xubilación. No caso de que a pensión por xubilación, sen este complemento ou aplicando só unha parte do complemento, xa acade o máximo legal, o pensionista ten dereito a percibir anualmente unha cantidade que se calcula aplicando ao tope máximo legal a parte da porcentaxe adicional non utilizada para calcular a pensión de xubilación. Esta cantidade aboarase en catorce pagas e a suma á pensión de xubilación, en ningún caso, pode exceder o tope da base de cotización vixente establecido para 2017 en 3.751,20 €. Unha cantidade moi superior aos 2.573,70 € de pensión máxima de xubilación fixada para 2017.

Debido ao establecemento duns límites máximos das pensións, é recomendable contar cun aforro privado como complemento se se considera que a pensión de xubilación supón unha mingua considerable do soldo mensual. No BBVA estamos encantados de axudarche a resolver as túas dúbidas e de informarte sobre cal é o plan de pensións que máis se axusta ás túas necesidades e preferencias.

A túa pensión no BBVA

Ofrecémosche unhas moi boas condicións á hora de ingresar a túa pensión da man da Conta Nómina Va Contigo. Pero se o que desexas é traera a O BBVA desde outra entidade de forma rápida e sinxela, pomos á túa disposición noso Servizo de Mudanza (ao que podes acceder desde bbva.es ou desde a app de O BBVA), o cal se encarga de levar a cabo todo o proceso de forma cómoda, rápida e sen ningún custo para ti. Entra en bbva.es e infórmate.
CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?