Quina és la pensió màxima de jubilació el 2017

T'expliquem com queda el límit de la pensió màxima de jubilació per al 2017 després de l'aprovació de l'últim Reial decret
El sistema públic de pensions de jubilació està dissenyat i plantejat per assegurar uns ingressos mensuals una vegada finalitzat l'acompliment de l'exercici laboral. Aquesta renda és el producte resultant de les cotitzacions que prèviament es fan durant l'activitat professional. A aquest objectiu s'hi suma la redistribució dels ingressos dels ciutadans. Per això, el Govern imposa cada any uns límits, mínim i màxim, a les quanties de les pensions. Ara bé, quina és la pensió màxima de jubilació el 2017?
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions


El Consell de Ministres va aprovar el desembre del 2016 passat un reial decret que fixa els nous límits a les pensions de jubilació per al 2017. En concret, s'estableix una pujada del 0,25%, el mínim legal acordat en l'última reforma de les pensions. Amb aquest increment, que va entrar en vigor l'1 de gener d'aquest any, la pensió màxima de jubilació el 2017 queda fixada en 2.573,70 € mensuals.

El fet de tenir un límit màxim per a la pensió de jubilació suposa que si es percep una altra pensió, de viduïtat per exemple, la suma de l'import d'ambdues no podria superar el límit de la pensió. És a dir, que el total rebut una vegada s'està jubilat no pot estar per damunt dels 2.573,70 € establerts pel Govern com a límit màxim.

Què passa si em jubilo anticipadament?

L'edat actual de jubilació ordinària és de 65 anys i cinc mesos. Cada any aquesta edat s'augmenta un mes i a partir del 2018 ho farà dos mesos per any. De manera que el 2027 l'edat de jubilació ordinària se situarà en 67 anys. A causa de nombrosos factors, moltes persones opten per una jubilació anticipada. Per això, és convenient recordar que qui opti per aquesta via tindrà una reducció en la quantia de la seva pensió de jubilació.

La reducció de l'import de la pensió es calcularà en funció dels trimestres en què s'anticipi la jubilació respecte a l'edat legal establerta, i en funció, també, dels anys cotitzats. Així, les reduccions estipulades seran entre l'1,625% i el 2% si és jubilació voluntària i l'1,5% i l'1,875% si és involuntària. La retallada s'aplica des de la primera pensió i es manté durant tota la jubilació. D'altra banda, cal tenir en compte que el màxim legal també queda minvat de manera significativa en aquests supòsits de jubilació anticipada voluntària o involuntària. La pensió màxima de jubilació en cas de retir anticipat queda reduïda un 0,5% per cada trimestre o fracció de trimestre que resti fins a l'edat ordinària de jubilació.

En definitiva, la pensió màxima de jubilació establerta en 2.573,70 € només es pot percebre si el cessament de l'activitat laboral es produeix a partir de l'edat actual de jubilació ordinària.

Casos en què es pot rebre una pensió per damunt del límit fixat

Hi ha una sèrie de casos en què la pensió de jubilació pot superar el màxim establert:

  • Complement per maternitat: el complement de pensió per maternitat s'aplica a les dones que hagin tingut un fill biològic o adoptat i siguin beneficiàries del sistema de la Seguretat Social de pensions de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent. Aquest complement fixa un augment de la quantia de les pensions esmentades del 5% en el cas de tenir dos fills, 10% per tres i 15% si es tenen 4 fills o més. Si en aplicar aquest augment a la pensió de jubilació l'afectada supera el màxim establert, tindrà dret a percebre el 50% del complement per maternitat, encara que l'import continuï estant per damunt de la pensió màxima de jubilació.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim
  • Prolongació de la vida laboral per damunt de l'edat ordinària de jubilació: quan s'accedeix a la jubilació a una edat superior a l'ordinària, l'interessat rep un percentatge addicional per cada any complet cotitzat des que hagi complert l'edat de jubilació. En cas que la pensió per jubilació, sense aquest complement o aplicant-hi només una part del complement, ja assoleixi el màxim legal, el pensionista té dret a percebre anualment una quantitat que es calcula aplicant al límit màxim legal la part del percentatge addicional no utilitzat per calcular la pensió de jubilació. Aquesta quantitat s'abonarà en catorze pagues i la suma a la pensió de jubilació no pot excedir en cap cas el límit de la base de cotització vigent establert per al 2017 en 3.751,20 €. Una quantitat molt superior als 2.573,70 € de pensió màxima de jubilació fixada per al 2017.

A causa de l'establiment d'uns límits màxims de les pensions, és recomanable disposar d'un estalvi privat com a complement si es considera que la pensió de jubilació suposa una minva considerable del sou mensual. A BBVA estem encantats d'ajudar-te a resoldre els teus dubtes i d'informar-te de quin és el pla de pensions que millor s'ajusta a les teves necessitats i preferències.

La teva pensió a BBVA

T'oferim unes molt bones condicions a l'hora d'ingressar la teva pensió de la mà del Compte Nòmina Va Contigo. Però si el que desitges és portar-la a BBVA des d'una altra entitat de forma ràpida i senzilla, posem a la teva disposició nostre Servei de Mudança (a què pots accedir des de bbva.es o des de l'app de BBVA), que s'encarrega de dur a terme tot el procés de forma còmoda, ràpida i sense cap cost per a tu. Entra a bbva.es i informa-te'n.
CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?