Pacto de Toledo, que é?

Contámosche como repercutiu este acordo sobre o sistema de pensións español.
En España, o sistema de pensións constitúe un dos alicerces fundamentais do modelo de protección e benestar social. Ao longo dos anos, as autoridades políticas trataron de facer fronte aos retos que poidan poñer en perigo a sostenibilidade desta estrutura, modificando lexislacións e tomando medidas que garantisen o seu bo funcionamento. En 1995, coa vista posta no reto da lonxevidade e cunha importante crise económica, constituíuse o Pacto de Toledo, unha comisión parlamentaria cuxo obxectivo consiste en analizar o estado das pensións e propoñer medidas para a mellora do sistema. Neste artigo, contámosche en que consiste o Pacto de Toledo e como repercutiu sobre o presente e o futuro das pensións.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Os inicios do Pacto de Toledo

En 1995, en vista da inestabilidade á que se enfrontaba o sistema de pensións, os partidos do arco parlamentario español selaron un acordo que supuxo a constitución do Pacto de Toledo. Ese mesmo ano, a comisión do Pacto publicou un documento onde se analizaba a evolución e o estado das pensións e establecíase un conxunto de recomendacións deseñadas para garantir a súa futura sostenibilidade. Ademais de sentar as bases para futuras lexislacións e reformas no ámbito das pensións, estas 15 recomendacións iniciais deron lugar a unha serie de cambios relevantes no sistema.

Por unha parte, o documento estableceu as diferenzas entre as pensións contributivas (financiadas a partir das cotizacións do traballador) e as pensións non contributivas (sufragadas mediante os Orzamentos Xerais do Estado). Así mesmo, mantívose a idade de xubilación nos 65 anos, pero recomendouse promover o prolongamento voluntario da vida laboral e se instou a manter o poder adquisitivo das pensións revalorizándoas en función do índice de prezos ao consumo (IPC).

Un ano máis tarde, o Goberno e os principais sindicatos pactaron un acordo que deu lugar á Lei de Consolidación e Racionalización do Sistema de Seguridade Social. Esta nova normativa incrementou o número de anos sobre os que se calculaban as pensións (de 8 a 15) e motivou a creación do Fondo de Reserva da Seguridade Social, que foi constituído no ano 2000 co obxectivo de acumular recursos para ás épocas de debilidade económica.

Reformas posteriores

Nos anos posteriores á súa constitución, a comisión parlamentaria do Pacto de Toledo mantivo reunións periódicas co obxectivo de actualizar a información sobre o estado das pensións e propoñer novas medidas en función dos desafíos do momento.

No ano 2001, co apoio da patronal e os sindicatos, o Goberno impulsou unha lei que incentivaba a xubilación máis alá dos 65 anos e permitía a xubilación anticipada a partir dos 61 . Dous anos despois, a comisión parlamentaria publicou un novo documento que, ademais de ampliar o número de recomendacións de 15 a 22, motivou a aprobación dunha nova normativa en 2007 pola que se modificaba o número de días efectivos de cotización utilizada para o cálculo a pensión e aumentábase a idade límite de xubilación parcial ata os 61 anos.

De entre as reformas xeradas a raíz do Pacto Toledo, unha das que presenta maior transcendencia no relativo ao futuro dos actuais traballadores é a normativa referente ao atraso progresivo da idade de xubilación, que foi a aprobada en 2011 a través da Lei 27/2011 que culminará en 2027: así, de acordo co establecido por esta norma, a idade de xubilación pasará a situarse nos 67 anos, aínda que se permite xubilarse con 65 anos a quen cotizase polo menos 38 anos e 6 meses. Ademais, a nova lexislación tamén supón un aumento no período de cotización esixido para acceder á pensión máxima (de 35 a 37 anos) e no número de anos sobre os que se calcula a pensión, que pasará de 15 a 25, onde quedará fixado en 2022.

Finalmente, en 2013, aprobouse o índice de revalorización das pensións (IRP), que supón a desvinculación das pensións co IPC, aínda que este parámetro aparcouse os anos 2018 e 2019 para volver ao IPC, e introduciuse un factor de sostenibilidade que se espera que entre en vigor en 2023.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

O futuro do Pacto de Toledo

A comisión parlamentaria do Pacto de Toledo volveuse a reunir recentemente co fin de buscar solucións ante un dos problemas máis urxentes da actualidade: o inminente esgotamento do Fondo de Reserva da Seguridade Social. Neste caso, o obxectivo radica en tratar de encontrar vías de financiamento alternativo que permitan conservar a estabilidade do sistema. Inda que aínda non se acadou un acordo, algunhas das propostas inclúen o establecemento de impostos específicos ou a utilización dunha partida de imposto xa existente.

Se che preocupa o futuro da túa xubilación, en BBVA temos a solución. Visita bbva.es e descobre os nosos plans de pensións, unha maneira fácil e segura de complementar os subsidios da Seguridade Social para que poidas gozar dunha xubilación máis desafogada. Asegura o teu futuro con BBVA.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?