Xa estou xubilado, e agora que?

Explicámosche o máis importante que vén despois da xubilación: solicitar a pensión da Seguridade Social e valorar esta nova situación
Coa chegada da xubilación xorden moitas dúbidas sobre o diñeiro mensual do que se vai dispor a partir dese momento. Trátase dun momento no que experimentamos moitos cambios, xa que despois de toda a vida traballando temos que adaptarnos á nova situación. Aínda que é certo que para a gran maioría de persoas a xubilación é algo moi esperado, tamén o é o feito de que os ingresos mensuais poden diminuír. Para evitar perder poder adquisitivo hai que facer dous trámites: solicitar a pensión de xubilación da Seguridade Social e valorar o diñeiro acumulado en produtos de aforro que poida complementar, se é o caso, un hipotético déficit de ingresos.

Que facer para cobrar a pensión?

A pensión de xubilación calcúlase a partir das cotizacións á Seguridade Social efectuadas durante os últimos anos de vida laboral (en 2017 os últimos 20, desde 2022 os últimos 25). A cantidade de diñeiro que se recibe, polo tanto, dependerá da base reguladora de cada un e da cantidade de anos cotizados.

Para cobrar a pensión que corresponda en cada caso, o primeiro que hai que facer é acudir a algún dos centros de atención e información da Seguridade Social. Na oficina, hai que presentar o modelo de solicitude correspondente completando todos os campos obrigatorios, que son os seguintes:

 • Datos persoais.
 • Datos laborais especificando o último día de traballo.
 • Número de fillos (datos de partos).
 • Datos sobre a futura pensión.
 • Datos da persoa que convive co solicitante e que está ao seu cargo.
 • Datos fiscais.
 • Elección da lingua cooficial e do domicilio de comunicacións (outros datos).
 • Alegacións.
 • Cobramento da pensión.
 • Traballos estranxeiros, no caso de habelos.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Este modelo está dispoñible no web da Seguridade Social, de maneira que se pode imprimir e completar na casa para axilizar os trámites na oficina.

A solicitude da pensión de xubilación pódese realizar nun período comprendido entre os tres meses anteriores e posteriores ao cesamento da actividade laboral. O primeiro cobramento da pensión prodúcese a partir do día seguinte á data de fin do traballo especificada no modelo de solicitude. Se os papeis para recibir a pensión de xubilación entréganse máis tarde dos tres meses especificados anteriormente, o aboamento da pensión de xubilación farase cunha retroactividade máxima de tres meses dende a data de solicitude.

Que facer para rescatar o plan de pensións?

No caso de precisar outros ingresos procedentes dos plans de pensións dos que o xubilado sexa beneficiario, é imprescindible realizar o devandito trámite coa Seguridade Social.

Unha vez realizado ese trámite, debemos acudir á nosa entidade bancaria co fin de solicitar a disposición do aforro acumulado no plan de pensións. Agora ben, antes de rescatar o diñeiro acumulado no noso plan, é importante responder a unha serie de preguntas.

Que necesito saber antes de rescatar o meu plan?


Antes de rescatar o diñeiro acumulado no teu plan de pensións, debes pararte a pensar se realmente o precisas. Esta pregunta é importante, porque se coa pensión de xubilación pública podes manter o teu nivel de vida e poder adquisitivo anteriores, talvez sexa interesante atrasar o cobramento do plan de pensións ata que chegue o momento en que si sexa unha necesidade. Se non se rescata o diñeiro, este séguese beneficiando da rendibilidade do propio plan e aumentando previsiblemente o importe da prestación que se cobrará máis adiante.

Rescato unha parte ou todo?

Se despois de facer cálculos chégase á conclusión de que si é necesario dispor do diñeiro do plan, é o momento de proporse unha nova pregunta: necesitas só unha parte para complementar mes a mes a pensión pública ou faiche falta a totalidade do diñeiro?

No caso de que a resposta sexa a primeira opción, que só necesites un extra para completar a cantidade percibida da Seguridade Social, o recomendable é acordar coa entidade onde tes o plan un rescate en forma de renda periódica. Desta maneira, só obtés do plan a cantidade que precisas e o resto segue xerando rendibilidade do remanente do plan. Esta opción é moito máis beneficiosa dende o punto de vista da tributación. Cando se rescata un plan de pensións, a prestación que se obtén é considerada coma rendemento de traballo e, coma tal, aumentan a base impoñible do IRPF provocando que aumenten os impostos que hai que pagar.

Se, polo contrario, a resposta é a segunda, é dicir, necesitas, pola razón que sexa, rescatar a totalidade do fondo do plan de pensións, isto é posible, agora ben: hai que ter en conta a tributación especificada anteriormente. Por norma xeral, nun plan de pensións acumúlase unha cantidade de capital que, ao rescatar de golpe, é probable que incremente a base impoñible do IRPF até un tramo superior. Polo tanto, antes de rescatar todo, estuda se as previsións para o ano seguinte indican que o poder adquisitivo vai ser inferior ao do ano presente. Se é así, o máis recomendable, e sempre que sexa posible, é atrasar o rescate total do plan a un ano no que teñamos menos ingresos. Desa forma, a suma total dos rendementos de traballo será algo menor e pagaremos menos impostos.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Como é mellor cobrar o meu plan de pensións?

Unha vez que se decidiu rescatar o plan de pensións, hai que proporse a maneira máis axeitada de cobralo. Non existe unha verdade universal e a elección depende de cada persoa en función das súas necesidades monetarias e tendo sempre en conta a súa tributación. As maneiras que existen para cobrar un plan de pensións son as seguintes:

 • Rescate en forma de capital: recupérase a totalidade das achegas realizadas ao plan de pensións máis a rendibilidade xerada. Capital máis rendibilidade compoñen os denominados dereitos consolidados e, á hora de recuperalos dunha soa vez, tributan tamén dunha soa vez no IRPF.
 • Rescate en forma de renda: o titular recibe de maneira periódica un capital en forma de nómina ou ingreso recorrente. En caso de rendas financeiras, o diñeiro percíbese mentres duren os dereitos consolidados. Este tipo de rescate é interesante se se quere seguir obtendo unha rendibilidade polo diñeiro depositado no plan, que continuará “traballando” se realmente non se necesita todo o capital dispoñible.
 • En caso de rendas vitalicias, percíbese ata o falecemento do beneficiario.
 • Rescate mixto: combina os dous anteriores. O titular do plan recibe o pagamento dunha cantidade determinada e, posteriormente, poderá recibir o resto do diñeiro en forma de rendas durante o período que se estipulase.
 • Rescate flexible: O beneficiario decide libremente as datas e contías dos cobramentos, sen unha periodicidade determinada. O dereito económico pendente de cobramento tamén varía en función da evolución do valor do fondo e a súa rendibilidade.

Se te acabas de xubilar ou estás a piques de facelo, entra no BBVA e axudámosche a planificar esta etapa da túa vida.

A miña xubilación A miña xubilación
Coa colaboración do Instituto BBVA de PENSIÓNS:
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?